Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Sortland

Tilbake til Andøy

 Foto: Idar Nilssen.

Flyhavariet på Finnseter i Godfjorden i 1959

Tekst: Idar Nilssen.

 

Elver og vatn i Andøy   Elver og vatn i Bø   Elver og vatn i Hadsel   Elver og vatn i Sortland  Elver og vatn i Øksnes

Godfjord i bilder

 

 

Det var 4. august 1959 en jetjager av typen F 86 Sabre havarerte ved Godfjorden på Hinnøya, og den 21 år gamle piloten omkom. På den tiden var rullebanen i Bodø under utbedring, i likhet med sommeren året før. Bodø-skvadronen var midlertidig flyttet til Andøya (331. skvadron) og til Bardufoss (334. skvadron).

Denne dagen tok en formasjon med tre fly fra 331-skvadronen av fra Andenes, for å drive treningsflyging i området. Da formasjonen befant seg i området ved Tjeldsund, fikk fenrik Sven Carlsens fly problemer med motoren, slik at han måtte gjennomføre flere re-starter. Imens kom flyet lavere, og lederen hadde nå satt kurs tilbake mot Andøya.

 

Fenrik Sven Carlsen var nylig fylt 21 år da han omkom. Han var født i Stavanger 21. juli 1938.

Foto: Forsvaret. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

 

 

 

 

 

Ulykkesflyet var også på tur nordover, men omtrent i høyde med Kinnholmen svingte det i sørvestlig retning mot Sandnesdalen sør for Kinn.

 

Den antatte ruta flyet fulgte mens piloten forsøkte gjentatte re-starter uten å lykkes. Det sies at han bevisst styrte flyet mot ubebodd område, og at dette skal være den siste meldingen som kom fra han.

Kartgrunnlag: Norgeskartet. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

 


Flyet kom inn over Hinnøya litt sør for Sandnesbogen, omtrent ved Klubben, og gikk litt sør om Sandnestinden i retning nordsiden av toppen på Storslemtinden. Flygeren tok bakken på Storeidet, mens flyet havnet rett vest av Storslemtinden, ved grensa mot Andøy kommune.

 

 

Sandnesdalen sett fra nord, med inntegnet antatt rute før havariet.

Foto: Idar Nilssen (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 


Fenrik Sven Carlsen fortsatte sine startforsøk, men da han kom inn over Hinnøya var høyden blitt så lav at da han endelig skjøt seg ut, mislyktes det med den følge at han omkom. Flyet havarerte ovenfor stedet Finnseter, i følge rapporten fra havarikommisjonen. Årsaken til motorproblemene ble antatt å være at motoren hadde sugd inn sand ved take-off fra flyplassen på Andenes.

 

Vrakdeler fotografert rett etter havariet.

Foto: Havarikommisjonen. (Klikk på bildet for forstørrelse).
 

 

 

 

 

 

De samme vrakdelene etter nesten 40 år, i 1997.

Foto: Idar Nilssen (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

 

 

 

Visiret fra cockpiten i 1997. Gutten som sitter omtrent der piloten satt før han hoppet ut, drømte neppe om en framtid som jagerpilot der og da.

Foto: Idar Nilssen (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

 

 

 

North American F-86 F Sabre.

Denne en-motors flytypen ble introdusert mot slutten av 1940-tallet, og ble blant annet brukt under Koreakrigen. Det norske luftforsvaret hadde 116 fly av denne typen i tiden 1957-1967, og 64 fly av typen  F-86K  i perioden 1955–67. Sistnevnte ble populært kalt "storesabren", mens F-utgaven ble kalt "lillesabren". Foto fra Wikipedia. (Klikk på bildet for forstørrelse eller på linken for mer informasjon).

 

Flyet som styrtet i Godfjorden var en North American F-86 F Sabre, med kjennetegn FN - I og serienummer 53 - 1137. Flyet var bygget i 1953, og var en enseters jager med en motor.
På alle amerikanskproduserte fly vil en finne bokstavene US og forskjellige nummer for forskjellige formål. Flyet var i blank aluminium, men vær og klimatiske forhold har gjort delene mattere, slik at de fortoner seg grå.
 

 

Vingespennet på flyet var 11, 91 meter, og flyets lengde var 11,27 meter.

Maks hastighet var 1104 km/t og flyet kunne gå opp i en høyde på 14,630 meter.

Her en del av en vinge fra vraket, med ett av landingshjulene.

Foto: Idar Nilssen (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

 

 

 

 

 

Rester av motoren.

Den var av typen General Electric J 47 Turbojet.

Foto: Idar Nilssen (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

 

 

Mange ulykker med F 86 Sabre

 

Sersjant Lars Torbjørn Havardsgard, født 22.11.1937 på Geilo.

Det skjedde relativt mange havarier med den samme flytypen. Kort tid før havarien i Godfjorden - 12. mai 1959 - havarerte et maken fly i Eidsfjorden, i området utenfor Holmstad. Der omkom en annen 21-åring, Lars Torbjørn Havardsgard fra Geilo i Hallingdal. Ulykkeskommisjonen fant ikke sikkert ut hva årsaken var. Men man konkluderte ut fra øyenvitner at flyet gjorde noen krappe svinger i lav høyde (150 - 200 fot). Toktet var lagt opp som en prosedyre og acrotur. Og man var innom mulige årsaker, som distraksjon, eller kollisjon med fugl.

Flyet var en F-86 F, med kjennetegn RI - C, serienummer 53 - 1166, tilhørende 334. skvadron. Foto: Forsvaret. (Klikk på bildet for forstørrelse).
 

Kilder:

Flyhistorisk Museum

En. Wikipedia

Pensjonert major Knut Støre

Takk til Stig Rognan og Magnus Borge for deres kjappe bidrag!

 

Tilbake til hovedsiden