Tilbake til startsiden

Tilbake til Andøy

Ville blomster i Vesterålen

Krykkje på Andenes. Foto: Idar Nilssen.

Gamle Andenes

Registre over fiskebåter fra Andøy i 1920 og senere:

Andenes 1930  |  Andenes 1950  |  Bø 1920  |  Bjørnskinn 1930  |  Bjørnskinn 1940  |  Bjørnskinn 1950  |  Bjørnskinn 1960  |  Dverberg 1920  |  Dverberg 1930  |  Dverberg 1950  | 

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til galleriregister 

 

 

Galleriet er basert på gamle bilder utlånt av Arne Th. Andreassen på Andenes.

Innsamling, digitalisering og tilrettelegging: Idar Nilssen.

Klikk på bildene for større utgave.

  Se også: Andenes krets

"Storskaden" nord av Andenes i 1821 \    Jonas Cornelius Falch

Magnhild og Leif Martin Andreassen - Andenes i utvikling over 100 års tid         Sivert With - Vågemot

Oscar Østvig - Historie fra Andenes      Alf E. Hansen - Historia om Andenes havn

 

Andenes sett fra fyret i 1889 - det antatt eldste bildet fra stedet

 

 

 

Andenes sett fra fyret i 1889 - det antatt eldste bildet fra stedet

Det samme bildet som ovenfor, men i farger og større format. Foto utlånt av Torstein Bertelsen.

 

 

Lokomotivet "Røiken"

 

 

 

Andenes fra fyret - usikker datering

 

 

 

Fra Andenes på 1900-tallet - kveitefiske

 

 

 

Fra Andenes i 1903

 

 

 

Andenes havn fra Holmbruket i 1903

 

 

 

Kiilfjæra med dampskipsekspedisjonen i 1903

 

 

 

Sjøgata på Andenes i 1903

 

 

 

17. mai på Andenes i 1904

 

 

 

Andenes med åttringer på havna i 1904

 

 

 

Rabben på Andenes i 1904

 

 

 

Dampbåt som sleper fiskebåter ut fra Andenes i 1904

 

 

 

Andenes havn tidlig på 1900-tallet

 

 

 

Andenes i 1906, sørlige del av bebyggelsen

Foto utlånt fra Leif Martin Andreassen.

 

 

Andenes i 1906, nordlige del av bebyggelsen

Foto utlånt fra Leif Martin Andreassen.

 

 

Andenes 1906, hussamlingen i "Veita" mot høyre.

Foto utlånt fra Leif Martin Andreassen.

 

 

Andenes havn i 1907

 

 

 

Andenes havn med pomorskuter rundt 1907

 

 

 

Havneområdet på Andenes i 1908

 

 

 

Andenes sett fra fyret i 1913

 

 

 

Bautaen på Andenes med mer opprinnelig utseende

Bautaen står der den sto opprinnelig, men er i dag forlenget og forsynt med større navneplate.

Foto utlånt fra Leif Martin Andreassen.

 

 

 

Andenes sett fra fyret i 1921

 

 

 

Fra havna på Andenes med Dybvikbruket på Sennholmen - usikkert årstall

 

 

 

Parti fra Sjøgata på Andenes i 1927 - i forgrunnen "Værrbakkan"

 

 

 

Andenes sett fra fyret - usikkert årstall

 

 

 

Fra bebyggelsen på Andenes i 1938

 

 

 

Flyfoto av Andenes i 1956

 

 

 

Bebyggelsen på Andenes i 1957

 

 

Fra bebyggelsen på Andenes - usikkert årstall

 

 

 

Storfembøringen "Haakon" - den siste fembøringen på Andenes

«Storfembøringen Haakon» er 14 meter lang. Båten ble bygd på Helgeland i 1880. Losen Bernhoff Jensen fra Andenes kjøpte den på Senja ca. 1935. Andøymuseet overtok den/fikk den ca. 1940 og plasserer den ved siden av "Børvågstua" på tomta fra Th. Benjaminsen. Den ble flyttet til Rich. With's Plass i begynnelsen av 1960 -tallet etter å ha stått ute i 40 år ! Ennå ti år gikk før den "fikk tak over hodet". Båten er derfor i dag et nokså trist syn.

 

Andenes sett fra Fyret.

 

 

 

 

Andenes, ukjent årstall.

 

 

 

Andenes rundt 1880.

 

 

 

Andenes etter 1910.

 

 

 

Andenes etter 1920.

Båten i høyre bildekant er Ms. "Bara".

 

 

 

Andenes i 1936.

 

 

 

 

Andenes i 1954.

 

 

 

 

Andenes i 1954.

 

 

 

 

Andenes etter 1920.

 

 

 

 

Andenes på første halvdel av 1900.

Den gamle sykestua og legeboligen mot høyre bildekant.

 

 

 

Andenes rundt 1900.

 

 

 

 

Andenes rundt 1900.

 

 

 

Vikan rundt 1900.

 

 

 

 

Andenes havn rundt 1900 - pomorskuter.

 

 

 

Oppmålingsfartøyet "Anden".

 

 

 

 

 

Litt av Andenes havn med Sløyken i bakgrunnen sist på 1960-tallet.

Foto: Fjellanger/Widerøe.

 

 

 

Litt av Andenes med Sløyken i bakgrunnen sist på 1960-tallet.

Foto: Fjellanger/Widerøe.

 

 

 

Andenes krets

 

Tilbake til register      Tilbake til Andøy     Tilbake til startsiden