Tilbake til startsiden Andfjorden mot Bjarkøya. Foto: Idar Nilssen.

Brua ved Lanesskogen

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til minnesmerker Tekst: Idar Nilssen

 

Brua ved Lanesskogen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

  Lokalisering: På vestsiden av dagens riksvei, synlig fra riksveien.

 

 

Arbeidet med veiforbindelsen mellom Risøyhamn og Andenes kom for alvor i gang i 1898 og arbeidet tok rundt ti år.

De mange bruene langs veien skapte naturlig nok en del ekstra hodebry og utrolig mye arbeid. Dette gjaldt også brua over Andersåa, som kommer fra Litlvatnet ved Bjørnskinnfjellet og munner ut ved Lanesskogen.

Både brukarene, hvelvingen og resten av brua er "tørrmurt" av tilhogd naturstein. Man benyttet et komplisert "stillas" under hvelvingen inntil den siste og midterste steinrekka var tilpasset og lagt. Da først ble brua selvbærende.

Det sies at det var en svensk murer som ledet arbeidet. Og man  kommer ikke utenom historien om da presten, trolig Gunnar Gloppestad, kom forbi og trakk holdbarheten til byggverket i tvil. Svensken svarte da: "At du er prest, det vet jag. Det er möjligt du kan avansera til klokkare i Helvete, men gråstensmurare det blir du aldri!" 

  Svensken hadde nok aldri ment at brua skulle bli et monument, men den står der enda etter hundre år - som en bauta over vakkert og solid håndverk.
   
 

 

Det var den svenske gråsteinsmureren og rallaren Carl Bratt som var leder for arbeidet med brua over Andersåa.

Foto fra Sulitjelma Gruvemuseum.

Carl Bratt kom til Sulis ca. 1892 og jobbet noen år i Gikengruva. Han var gråsteinmurer av fag, og dro videre til Ofotbanen og senere på veibygging på Andøya. Han var født i 1867 i Skövde, Skaraborgs län i Sverige.

Alle bautaer i Andøy>>

Minnebauta over Helmer Hanssen på Andenes

Minnebautaen på Andenes fra siste krig

Kongesteinen i Risøyhamn

Minnebauta over Helmer Hanssen i Bjørnskinn

Minnebautaen i Bjørnskinn fra siste krig

Minnebauta på Andenes over dikteren Hans Lind

Minnebauta på Dverberg fra siste krig

Minnebauta på Dverberg - Augustinus Sellevold

Fiskerbautaen - Dverberg

Byste av Torstein Pettersen Raaby - Dverberg

Bautaen på Vær-bakkan på Andenes

Brua ved Lanesskogen (Anderså-brua)