Tilbake til startsiden Bitterbergurt. Foto: Idar Nilssen.

 

Minnebauta over Augustinus Sellevold - Dverberg

 

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til minnesmerker Tekst: Idar Nilssen

Bautaen over gårdbrukeren, ordføreren og stortingsmannen, Augustinus Sellevold. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Lokalisering: Ved Dverberg kirke.

Allerede i 1928 hadde lærer Antonius Nordeng et innlegg i And-Ungen der han snakket om å få opp et minnesmerke over Augustinus Sellevold.

"Ein samlar på oplysningar om Sellevold med tanke på å gje ut eit lite skrift om han som kunde være til inntekt for ein minnestein. Er det nokon som har noko til oplysning, same kor lite det er, så meld det til underskrevne. Kan nokon av dei eldre det diktet til Betelskipet? Eller noko av det? Eller andre dikt?  (Diktet om Betelskipet har sin egen historie. Da det første Betelskipet skulle sjøsettes var det meningen å kalle det “Paulus”. Men i den sammenheng skrev Augustinus et dikt som startet slik: “Så gå da Eliezer ud....”  Når Betelskipene for ettertiden seilte under navnet Elieser, skyldes det Augustinus Sellevold sitt navneforslag :red.anm.)

Sellevold var ein personlegdom, og dei han kom saman med, verka han så sterkt på at dei vart merkte av det for heile livet, og vart sjølve «adels­menner» innan sin krins. Kan hende har han noko å gje framtida og."

Men det var først i slutten av juli 1993 at minnesmerket ble avduket.

Det var daværende ordfører Leif A. Iversen som foresto avdukingen, som skjedde etter en søndagsgudstjeneste.

 

Statsstipendiat Edvard Ruud fra Elgsnes holdt da denne minnetalen:

"Jeg lykkeønsker Andøya med denne store dagen. Takk til godviljens menn for å få på plass bautasteinen. Men takkens ord og tanke går i første rekke til kunstneren Johan B. Hygen for det store og inspirerende kunstverket han har skapt, og gitt vederlagsfritt til folket her på Anda.

Hygen ble storlig imponert da han fikk høre kultursagaen som er knyttet til åndshøvdingen Augustinus Sellevold. Professor Hygen hadde mye arbeid for å finne de karaktertrekkene som Sellevold hadde,  og det en kunstner ønsker å  gi igjen i kunstverket. Men ved å sette seg inn i Sellevolds liv og handling fant han gnisten han søkte.

Det er midt i blinken at minnebautaen er reist her ved gamle Dverberg kirke. Det er snart 200 år siden Agustinus var båret til dåp i Dverberg prestegjeld, og vigslet til livsens strid. Og her gjentok han sitt dåpsløfte, her hentet han styrke og mot til å gjøre si gjerning i daglig gjøremål og med tru til Gud. Her var han og lagt til siste kvile, - her som alle de andre i tusen glemte graver.

- Agustinus Sellevold er et navn vi møter på mange felt. Bonde, fisker, ordfører, stortingsmann, dikter, rettleder, opplysningsmann og et stort medmenneske. Det siste går sterkt fram i alle de trøstesangene  han skrev til dem som var rammet av sorg og savn. Han var et lysblink i leia i si samtid, - og lyser ennå i dag, 100 år etter at han la ned vandringsstaven."

 

 
 

Gården der Augustinus Sellevold bodde på Sellevoll. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Tilbake til minnesmerker      Tilbake til startsiden

Alle bautaer i Andøy>>

Minnebauta over Helmer Hanssen på Andenes

Minnebautaen på Andenes fra siste krig

Kongesteinen i Risøyhamn

Minnebauta over Helmer Hanssen i Bjørnskinn

Minnebautaen i Bjørnskinn fra siste krig

Minnebauta på Andenes over dikteren Hans Lind

Minnebauta på Dverberg fra siste krig

Minnebauta på Dverberg - Augustinus Sellevold

Fiskerbautaen - Dverberg

Byste av Torstein Pettersen Raaby - Dverberg

Bautaen på Vær-bakkan på Andenes

Brua ved Lanesskogen (Anderså-brua)