Tilbake til startsiden

Fra den gamle kirkegården på Dverberg. Foto: Idar Nilssen.

Prestene i Dverberg

 

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til kirken

 

Prester før 1661 (kilde: Bygdebok for Andøy, bind 4.)

Peder Mikkelsen, trolig fra rundt 1607 til rundt 1653.

Knut Rasmussen Falster. Han var dansk og kom trolig til Dverberg i 1653. Han var ugift, men fikk et barn likevel. Dette førte til at han ble avsatt, men han fikk igjen stillingen etter å ha giftet seg, trolig med barnets mor. Han forlot Dverberg trolig før 1660.

 

 

1. Niels Jørgensen Romsdal, sokneprest i Dverberg frå 1661-70.

2. Niels Olufsen Bye, 1670-77. Han giftet seg i 1671 med prestedatteren Bergitta Jensdatter Bloch fra Hadsel. Han døde i 1677, og etterlot seg den 24-årige enken og to barn. Enken giftet seg året etter med den neste presten, Anders Pedersen Brøndlund. (Det er fyldig omtale av Brøndlund i Bygdebok for Andøy, bind 4.)

3. Anders Pedersen Brøndlund, 1677-1715. Fødd i Danmark 1651, Presteson. Døde i Dverberg, Kona hans levde til 1738, og budde ei tid i Bjørnskinn, seinere på Myre. 14 barn. 2 vart prestar. 1 budde på Å. 1 på Myre. Han var jekteskipper. Ei dotter vart gift med Brøndlunds ettermann i kallet. Ingen annen prest har vore so lang tid i Dverberg.

4. Jens Danielsen Hveding, 1716-35. Se også presterekka for Andenes. Fra 1723 ble Hveding også utnevnt til prost i Lofoten og Vesterålen. Rundt 1735 ble han prest i Akershus, og fra 1738 prest i Leksvik.

5. Hans Kaurin. 1735 - 1754. Også han virket som prost i Lofoten og Vesterålen prosti. Han døde i 1754.

6. Otto Mortensen Helm, 1754-87. I hans tid var det at prestegarden brente, og Helm døde av brannsåra etter mykje liding. Sonen Jacob som budde på Myre, var gift med Riborg Marie Bye frå Risøyhamn. Ho vart seinere gift med Torberg Schaug.

7. Jacob Severin Bang, 1788-1804. Han døde på Dverberg.

8. Claudius Winther Rosenkilde, 1806-1814. Var før han kom hit 7 år personellkapellan i Ofoten, og 4 år sokneprest i Berg i Senja. Etter mykje liding og mange ,,gjenvordigheter" vart han so nedfor både sjeleleg og lekamleg, at han fann seg ikkje istand til å “betjene dette høist besverlige" kall lenger. Søkte difor avskjed i 1811, men stod i embedet til 1814. Flytte då til Bergen og døde der kort tid etter.

Nicolai Nyegaard. Han var dansk og fikk prestestillingen etter Rosenkilde, men kom trolig aldri til Dverberg.

Wilhelm Olsen. Han var òg dansk, og forlot etter bare få måneder.

Johan Friderich Broust. Han var trolig ikke tilsatt, men var på Dverberg i alle fall i 1814 og 1815.

9. Andreas Peter Marquard Hartvig, 1817-25. Fødd i Oslo 1778. Personellkapellan i Norderhov 1802. Sokneprest i Øksnes 1815. Helsa hans vart knekt av klimaet her, og då det var dårlegt med fisket i den tid han var her, hadde han knapt til levemåten, so han måtte difor søkje om å bli fritatt for å vere prest i Dverberg. Han fekk då pensjon inntil han fekk seg nytt embete. 1826 utnemnd til sokneprest i Egersund. Døde i Oslo 1846, etter å ha fått avskjed same året.

10. Ditlef Ephraim Jæger, 1829-36. Fødd 1802. Faren var løitnant. I 1836 sokneprest i Strand i Ryfylke. I 1862 i Oddernes. Døde 1866.

11. August Thorvald Deinboll, 1837-41. Fødd i Holmestrand 1810. Presteson. Han var den første ordførar i Dverberg herad. Seinare sokneprest i Kvefjord, Vikedal, Romedal og Strømsøy. Då han var slutta som prest budde han ei tid i Oslo, seinare i Tysnes, der han døde 1900.

 

 

12. Benedictus Wettergren, 1842-43. Fødd i Eidsberg 1809. Presteson. Var personellkapellan i Eidsberg før han kom hit, og vart residerande kapellan der då han reiste herfrå.

13. Ole Anton Normann. 1843-51. Fødd i Tranøy 1807. Presteson. Før han kom hit var han personellkapellan i Aker i 2 år, og i Hamarøy 5 år. Var ordførar i Dverberg. Seinare sokneprest i Nærøy og i Aure. Der døde han 1872.

 

 

 

14. Thorstein Hoel Jersin, 1851-61. Fødd på Voss 1805. Presteson. Var personellkapellan i Os ved Bergen før han kom hit. Var ordførar i Dverberg. Seinare sokneprest i Finnøy. Avskjed p. gr. a. sjukdom 1872. Budde so ei tid i Bergen, seinare i Os, og der døde han 1879.

 

 

 

15. Hans Fredrik Angell, 1861-66. Fødd i 1816. Ordførar i Dverberg. Døde i Dverberg 1866.

 

 

 

 

16. Svend Aschenberg, 1866-73. Fødd på Røros 1836. Presteson. Cand, theol. 1861. Deretter 2 år lærar ved Sarpsborg realskole. 1864 stiftskapellan i Troms og var då fleire stader i bispedømet. P. gr. a. dårleg helse søkte han seg frå Dverberg. Døde i 1907 ved Levanger.

 

 

 

17. Niels Christian Brøgger, 1873-80. Fødd i Oslo 1843. Cand. theol 1871. 1872 personellkapellan i Ålesund. Reiste herfrå som sokneprest til Hafslo i Sogn. Tok avskjed 1918.

 

 

 

18. Vilhelm Ernst Mossin, 1880-86. Fødd i Fredrikstad 1853. Kjøpmannsson. Cand. theol. 1876. 1877 lærar ved Fredrikstad skole. 1878 pers. kap. i Holmestrand. I 1886 utnemnd til sokneprest i Rendalen. Seinare sokneprest i Larvik, og tok avskjed der 1918. Døde i Oslo 1924. Han var prest ved vigslinga av kyrkja i Bjørnskinn.

 

 

19. Gunnar Gloppestad, 1886-1903. Fødd i Gloppen i Nordfjord 1848. Faren var gardbruker. Cand. theol. 1881. 1883-86 lærar ved Tromsø, Hamar og Asker seminar. I 1903 utnemnd til sokneprest i Sande i Sunnfjord. Døde der 1921.

 

 

 

20. Wilhelm Christian Magelssen, 1905-11. Fødd 1867 i Egersund. Presteson. Cand. theol. 1893. I 1893 lærer ved diakonhjemmet i Oslo. I 1895-1901 styrar ved Fredriksvern høiere skole. 1901 kateket i Langesund. I 1911 sokneprest i Sortland, 1915 i Vågan, 1920 domprost i Tromsø, 1925 domprost i Stavanger, og 1928 sokneprest i Vestre Aker: Var kyrkjestatsråd i Lykkes regjering 1926-27. Døde 1930.

 

 

21. Peter Andreas Munch. 1911-17. Fødd i Oslo 1865. Presteson. Cand. theol. 1894. 1896 pers. kap. i Nes på Hedemark. Frå 1899 desutan også lærar ved skolehjemmet „Toftes Gave". I 1917 tilsett som prest ved Bergens komm. arbeids- og pleiehjem, sykehus og sinnsykeasyl. Slutta der 1937.

 

 

 

22. Martin Bastian Olaus Blindheim, 1917-25. Fødd i Sykylven på Møre 1885. Faren var gardbrukar. Cand. theol. 1910. 1911 personell kapellan i Hadsel. 1912 sokneprest i Bindal. 1925 res. kap. i Hetland ved Stavanger, 1935 sokneprest i Hetland.

 

 

 

23. Hans Albert Nilssen, 1925-33. Fødd i Steigen 1891. Faren var lærar og klokkar. Cand. theol. 1923. 1924 stiftskapellan i Hålogaland. Døde ved ulukke i Prestvatnet på Dverberg 20. juni 1933.

 

 

 

Hans Albert Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

Stiftskappelan Vågenes, 1933-1934. Han var kapellan og var en god forkynner og samlet mye folk i kirken. Han søkte sokneprestembetet etter Hans Albert Nilssen, men fikk det ikke.

 

24. Egil Sæbøe, 1934 - 1949. Fødd i Høianger i Sogn 1903. Faren er gardbrukar. Cand. theol. 1930. - 1931-34 framhaldsskulelærar i Ortnevik, vikarierande prest i Høyanger, Balestrand og Aurland, og millomskulelærar og prest i Tysfjord. Han var seinare og ordførar i Dverberg.

 

 

 

Bernt Kristian Austad (vikarprest), 1949 - 1950. Han var født i 1913, og ble senere sokneprest i Øksnes (1954), i Vågan i 1960 og i Borre i Vestfold i 1967.

 

 

 

 

 

25.  Gerhard Solbu, 1950-1960. Han var født 25. januar 1912 i Lyngen. I 1936 cand. theol. - 1937 Praktikum. - 1938 ordinert. 1938 hjel­peprest i Moss hos far sin. - 1939 lærer ved Skotterud private realskole, styrer ved sko­len frå 1942. - 1945 konst. sokneprest i Eidskog. - 1946-50 konst. kateket i Kongsvinger. Sokneprest i Dverberg. - 1960-82 sokneprest i Byåsen, Trondheim. Han er gift med Elise Dietrichson Seip, fødd 21.12.1914. De har sju barn; de tre yngste er født på Dverberg, de tre eldste er konfirmerte på Dverberg.

 

26.  Marcus Urdal, 1960-1980. Født 1912 i Tromsø. I 1946 cand. theol. - 1947 praktikum. - 1947 ordinert. Han tok også eksamen i samisk. - 1947 vikarprest i Hålogaland. - 1949 realskolelærer i Berlevåg. - 1950 feltprest i Tysklandsbrigaden. - 1951 realskolestyrer i Hamarøy. - 1955 stiftskapellan i Sør-Hålogaland. Sokneprest i Dverberg aug. 1960, med avskjed i nåde november 1980. Han døde 26.09.1983 og blei gravlagt på Dverberg. - 1942 gift med Elsie Urdal f. Jensen 21.01.1916. De har to barn, den yngste er konfirmert på Dverberg.

 

Marcus Urdal. Foto utlånt fra Marit Granå. (Klikk på bildet for forstørrelse).

 

 

 

 

27.  Per Inge Haugen, 1981-1989. Født i Ålesund i 1952. Født 29.03.1952 i Borgund, Ålesund. I 1979 cand. theol. - 1980 praktikum. - 1980 ordinert. Sokneprest i Dverberg 1. januar 1981. - 1974 gift med Olgunn Haugen f. Bjørhovde 29.01. 1953. De har tre barn, den yngste er født på Stokmarknes sykehus.

 

 

 

28.  Jørg Ulrich Kunzendorf, 1989 - 1994. Født i Luckan (utenfor Berlin) i Tyskland i 1960. 

 

 

 

 

 

29.  Lars Slettebø, 1995 - 2001. Født på Bryne i Tine kommune i 1967. Foto: Mette  Amundsen.

 

 

 

 

 

30.  Ivar Oddmund Myhre, 2002 - 2007.   Født i Kvæfjord i 1942. Foto: Mette  Amundsen.

 

 

 

 

Tilbake til kirken           Tilbake til startsiden