Aktuelt fra distriktet

Tilbake til startsiden

 

Svolvær. Foto: Idar Nilssen.

 

Gamle bilder fra Svolvær i Vågan

Gamle bilder fra Skrova i Lofoten      Gamle bilder fra Hadsel     Christian Frederiksen Melbu

Gamle bilder fra Kabelvåg   Gamle bilder fra Raftsundet

Melbutrålerne 1948-2020: Hvor ble det av båtene?

Tilbake til startsiden

 

Tilbake til Hadsel

 

Foto: Brendmo, Anders B. Wilse og Marcelia Hammer, samt ukjent.

Klikk på bildene for å forstørre.

Svolvær i 1905.

 

 

 

 

Svolvær i 1905.

 

 

 

 

Svolvær tidlig 1900-tall.

 

 

 

 

Svolvær usikkert årstall.

 

 

 

 

 

 

 

Svolvær på 1880-tallet.

 

 

 

 

Ei gammel rorbu i Svolvær.

 

 

 

 

Svolvær i 1933.

 

 

 

 

Svolvær i 1933.

 

 

 

 

 

Svolvær i 1935.

 

 

 

 

Svolvær i 1945.

 

 

 

 

Svolvær i 1945.

 

 

 

 

Svolvær i 1950.

 

 

 

 

Svinøya, Svolvær på slutten av 1800-tallet.

I 1828 kjøpte Gunnar Berg Svinøya for 3000 spesidaler (12000 kroner), hvor han i løpet av de tre neste årene bygget de første husene og etablerte et gjestgiveri. Gunnar Berg laget et anlegg på Svinøya som bestod av kull- og saltbrygger, en lagerbrygge for tørrfisk og lagerplass for saltfisk, sild og krambuvarer. Anlegget gikk i arv fra sønn til sønn og fikk navnet L. Bergs Sønner. Firmaet var blant dem første i Svolvær til å drive direkte eksport.

I 1978 overtok John Berg som den femte i genrasjonsrekken firmaet L. Bergs Sønner. Firmaet drev da med kjøp og eksport av fisk. Høsten 1992 bestemte Berg seg for å starte arbeidet med å restaurere rorbuene på Svinøya. Rorbuene hadde stått tomme siden ca. 1950 fordi fiskerne hadde fått større båter og hadde mulighet til å bo ombord. Selskapet Svinøya AS, ble da etablert og var 100 prosent eiet datterselskap av fiskeribedriften L. Berg Sønner AS. Senere så Berg at stedet trengte en restaurant, en fiskerestaurant. Høsten 1994 gikk han i gang med arbeidet. Resturanten ble lagt i samme bygget som Krambua. Våren, 23 mai 1995 åpnet Svinøya AS fiskerestauranten Børsen Spiseri.

Året 2006 tildeltes Svinøya Rorbuer AS og Børsen Spiseri Olavsrosa av Stiftelsen Norsk Kulturarv for sitt arbeid med å ta vare på og formidle kulturarven. (Wikipedia).

Svolvær i 1900.

 

 

 

 

 

Svolvær  tidlig på1900-tallet.

 

 

 

 

Svolvær  tidlig på1900-tallet.

 

 

 

 

Svolvær  ukjent årstall.

 

 

 

 

Risvær i 1907.

 

 

 

 

           Tilbake til startsiden      Gamle bilder fra Skrova i Lofoten    Gamle bilder fra Kabelvåg 

Gamle bilder fra Kabelvåg    Gamle bilder fra Raftsundet