Utsikt fra Reinstad mot Gapøya. Foto: Idar Nilssen.

Tilbake til Sortland    Tilbake til Aktuelt    

Merkeregister for Kvæfjord 1920  

Tilbake til Sortland

Tilbake til Aktuelt

 

Bygdeboka foreligger nå, les om: Lanseringen av bygdeboka         Bestilling av boka 

Bygdebokmøte i Godfjord 19. juli 2010

Det var Sortland bygdeboknemnd i samarbeid med Reinstad grendelag som arrangerte åpent møte på Reinstad. Temaet for møtet var forberedende arbeide i tilknytning til fjerde del i bygdebokserien gård og slekt i Sortland. Også dette bindet skrives av historiker Johan Borgos. Ragnhild Albertsen har ansvaret for billedmaterialet, Atle Paulsen er illustratør og Idar Nilssen lager gårdskartene.

Nettstedet Godfjord no vil bringe utfyllende opplysninger underveis i bygdebokarbeidet. Dette nettstedet inneholder dessuten svært mange lokalhistoriske opplysninger.

Det var i 1993 kommunestyret vedtok å starte arbeidet med gårds- og slektshistorien for Sortland. Bygdebøkene skulle bestå av 5 deler, og omhandle gård og slekt i Sortland fra og med 1600-tallet med fremføring av slekt til ca. 1950 og gårdshistoria til ca. 1920. Geografisk inndeling og rekkefølge ble bestemt slik:  Del 1 Rise – Steiro (utgitt 2001). Del 2 Sortland – Vik (utgitt 2005). Del 3 Eidsfjord (utgitt 2007). Del 4 Gåsbøl – Osvoll. Del 5 Kjerringnes – Rødsand.

Godfjord, som ble overført til Sortland kommune i 2000, ble ikke tidligere vurdert tatt med i bygeboka for Sortland. Men Sortland bygdeboknemnd har nå besluttet at området tas inn i del 4, og viser her til at Holm og deler av Eidsfjord, som begge er områder som er blitt en del av Sortland etter 1950, er med i gårds- og slektshistoria for Sortland.  
Bind 4 skal omhandle gårdene Gåsbøl (gnr. 22), Nevernes (gnr. 23), Bogen (gnr. 24), Bremnes (gnr. 25), Roksøya (gnr. 26), Stamnes (gnr. 27), Reinsnes (gnr. 28), Liland (gnr. 29), Hognfjord (gnr. 30), Kvalsaukan (gnr. 31), Kringelen (gnr. 32), Holm (gnr. 33), Strand (gnr. 1) og Osvoll (gnr. 2). I tillegg skal gårdene Kinn (gnr. 61), Finnsæter (gnr. 62), Myrland (gnr. 63), Reinstad (gnr. 64), Godfjordbotn (gnr. 65), Bjørnrå (gnr. 66), Gunnesdal (gnr. 67), Mehus (gnr. 68) og Røkenes (gnr. 69) i Godfjorden være med.

Bygdeboknemnda i Sortland består i dag av følgende:

Arild Inga (leder), Trine Vråberg Johnsen, Synnøve Skauge, Åshild Ellingsen, Janne Marie Elde og Oddmund Enoksen. Vara: Linda Høyer Madsen, Dan Jøran Ramstad, John Hempel, Liv Reinsnes Moen og Jan Frostestad.


 

Møtet ble arrangert på grendehuset på Reinstad.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Arild Inga er leder i bygdeboknemnda, og orienterte om bygdebokarbeidet så langt.

I forgrunnen Otto Reinstad med røtter på Reinstad, Arild Reinstad og Halvor Olsen. Sistnevnte bor på gården Bjørnrå.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Johan Borgos er faghistoriker og bygdebokforfatter. Han er nå i gang med sin bygdebok nummer 13(!)

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Borgos ga en fyldig orientering om bygdebokarbeidet generelt og om Godfjorden spesielt. De åtte matrikkelgårdene i Godfjorden vil komme til slutt i det bindet man har startet på. Det gir befolkningen her litt ekstra tid til å skaffe fram opplysninger som kan ha betydning innholdsmessig i boka. Det er da snakk om både gårdshistoria og opplysninger om personer som har bodd på de forskjellige gårdene. Alle opplysningene er av interesse og vil bli vurdert som datagrunnlag. Ikke minst er det viktig med opplysninger om folk som har flyttet ut, og om hvor de dro. Eventuelle dødsår er også viktige opplysninger. Borgos delte også ut foreløpige slektstabeller for de enkelte gårdene for korrektur og komplettering. Andre som ønsker slektstabell for sitt gårdsnummer til gjennomsyn kan kontakte bygdebokkontoret på Sortland på telefon 76108233/ 95195977, eller på e-post til Ragnhild Albertsen. Ragnhild Albertsen har også ansvaret for innsamling av bildemateriale til boka. Alle typer bilder er av interesse. Tom Olaf Magnussen (Kinn), telefon 91717489, har mulighet for å scanne inn bilder dersom det er særlig vanskelig å få levert dem til bygdebokkontoret.

I tilknytning til slektstabellene er det spesielt viktig å sjekke følgende punkter :

– av parene:
• inneholder lista par som ikke har bodd på gården?
• mangler det par som har bodd på gården?
• finnes det par med en feil ektefelle?
– av ungene:
• finnes det barn som har fått feil foreldre?
• mangler det barn hos noe par?
• har du opplysninger om fosterbarn eller pleiebarn?
– av vitale data:
• er fødselsåret feil for noen personer?
• er dødsåret feil for noen personer?
• er det noen dødsår som mangler?
– av inn- og utflyttere:
• kjenner du navnet på foreldrene til innflyttere der ingen er oppgitt?
• veit du av utflytting og/eller flyttemål som ikke er oppgitt i tabellene?

NB: Slektshistoria omfatter alle par som er gift innen utgangen av 1950 og alle deres barn. Barn født utafor ekteskap før 1930 er med i slektshistoria, men de som er født videre fram til 1950, kan bare bli med dersom skriftlig tillatelse gis.


Følgende frister gjelder for informasjon til boka:
Januar 2011 – gårdsopplysninger
1.januar 2011 - bilder
1.april – slektsopplysninger
Boka vil bli utgitt over midten av 2011.

 

Relativt mange fra bygdeboknemnda hadde tatt turen til Godfjord.

På bildet ser vi noen av dem, pluss noen til. Fra venstre: Morten Halvorsen fra Museum Nord, Arne Mehus, Janne Marie Elde, Mona Dahl, Oddmund Enoksen og Jan Frostestad. I forgrunnen fra venstre: Anna Bongo Johansen, Johan Borgos og Marianne Pettersen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Folk fra begge sidene av Godfjorden hadde møtt opp.

Vi ser fra venstre Olaug Gressnes, Bjørn Nilsen, Karin Bunk, Arild Reinstad, Otto Skoglund, Arild P. Inga, Jørg Bunk, Jarle Myrland, Harald Myrland, Arne Mehus, Anna Bongo Johansen og Janne Marie Elde. Helt bakerst mot høyre: Tom Olaf Magnussen og Morten Halvorsen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Ragnhild Albertsen fra bygdebokkontoret orienterte blant annet om innsamlingen av bilder.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Brygga på gården Reinstad.

Som for de fleste andre gårdene i området har Reinstad en lang bosetningshistorie. Her er det påvist bosetning fra yngre steinalder - som sluttet rundt 1800 år før Kristus. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Kinn, den ytterste gården på vestsiden av Godfjorden, har en svært interessant bosetningshistorie. Bildet viser dagens bebyggelse med fjellet Svinfoten i bakgrunnen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Røkenes er den gården som ligger lengst ut i fjorden på østsiden. Også her bodde det folk i tidligere tider. Bildet viser litt av bebyggelsen i dag, med den nordlige delen av Godfjord's vestside i bakgrunnen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Tilbake til startsiden  |  Bygdebokmøte på Maurnes  |  Vestre Godfjord kirkegård  |  Østre Godfjord kirkegård  |

 Lanseringen av bygdeboka