Utsikt mot båthavna på Maurnes. Foto: Idar Nilssen.

Tilbake til Sortland    Tilbake til Aktuelt

  

Tilbake til Sortland

Tilbake til Aktuelt

Bygdeboka foreligger nå, les om:  Lanseringen av bygdeboka     Bestilling av boka 

Bygdebokmøte på Maurnes 7. oktober 2010

Det var Sortland bygdeboknemnd som arrangerte åpent møte på Maurnes. Temaet for møtet var forberedende arbeide i tilknytning til fjerde del i bygdebokserien gård og slekt i Sortland. Også dette bindet skrives av historiker Johan Borgos. Ragnhild Albertsen har ansvaret for billedmaterialet, Atle Paulsen er illustratør og Idar Nilssen lager gårdskartene.

Det var i 1993 kommunestyret vedtok å starte arbeidet med gårds- og slektshistorien for Sortland. Bygdebøkene skulle bestå av 5 deler, og omhandle gård og slekt i Sortland fra og med 1600-tallet med fremføring av slekt til ca. 1950 og gårdshistoria til ca. 1920. Geografisk inndeling og rekkefølge ble bestemt slik:  Del 1 Rise – Steiro (utgitt 2001). Del 2 Sortland – Vik (utgitt 2005). Del 3 Eidsfjord (utgitt 2007). Del 4 Gåsbøl – Osvoll. Del 5 Kjerringnes – Rødsand.

Godfjord, som ble overført til Sortland kommune i 2000, ble ikke tidligere vurdert tatt med i bygeboka for Sortland. Men Sortland bygdeboknemnd har nå besluttet at området tas inn i del 4, og viser her til at Holm og deler av Eidsfjord, som begge er områder som er blitt en del av Sortland etter 1950, er med i gårds- og slektshistoria for Sortland.  
Bind 4 skal omhandle gårdene Gåsbøl (gnr. 22), Nevernes (gnr. 23), Bogen (gnr. 24), Bremnes (gnr. 25), Roksøya (gnr. 26), Stamnes (gnr. 27), Reinsnes (gnr. 28), Liland (gnr. 29), Hognfjord (gnr. 30), Kvalsaukan (gnr. 31), Kringelen (gnr. 32), Holm (gnr. 33), Strand (gnr. 1) og Osvoll (gnr. 2). I tillegg skal gårdene Kinn (gnr. 61), Finnsæter (gnr. 62), Myrland (gnr. 63), Reinstad (gnr. 64), Godfjordbotn (gnr. 65), Bjørnrå (gnr. 66), Gunnesdal (gnr. 67), Mehus (gnr. 68) og Røkenes (gnr. 69) i Godfjorden være med.

Bygdeboknemnda i Sortland består i dag av følgende:

Arild Inga (leder), Trine Vråberg Johnsen, Synnøve Skauge, Åshild Ellingsen, Janne Marie Elde og Oddmund Enoksen. Vara: Linda Høyer Madsen, Dan Jøran Ramstad, John Hempel, Liv Reinsnes Moen og Jan Frostestad.

 

Arild Inga er leder i bygdeboknemnda, og orienterte om bygdebokarbeidet så langt.

 

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Johan Borgos er faghistoriker og bygdebokforfatter. Han er nå i gang med sin bygdebok nummer 13(!)

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

Borgos ga en fyldig orientering om bygdebokarbeidet generelt og om Nordbygda på Hinnøya spesielt. Alle innspill og opplysningene er av interesse og vil bli vurdert som datagrunnlag. Ikke minst er det viktig med opplysninger om folk som har flyttet ut, og om hvor de dro. Eventuelle dødsår er også viktige opplysninger. Borgos delte også ut foreløpige slektstabeller for de enkelte gårdene for korrektur og komplettering. Andre som ønsker slektstabell for sitt gårdsnummer til gjennomsyn kan kontakte bygdebokkontoret på Sortland på telefon 76108233/ 95195977, eller på e-post til Ragnhild Albertsen. Ragnhild Albertsen har også ansvaret for innsamling av bildemateriale til boka. Alle typer bilder er av interesse.

I tilknytning til slektstabellene er det spesielt viktig å sjekke følgende punkter :

– av parene:
• inneholder lista par som ikke har bodd på gården?
• mangler det par som har bodd på gården?
• finnes det par med en feil ektefelle?
– av ungene:
• finnes det barn som har fått feil foreldre?
• mangler det barn hos noe par?
• har du opplysninger om fosterbarn eller pleiebarn?
– av vitale data:
• er fødselsåret feil for noen personer?
• er dødsåret feil for noen personer?
• er det noen dødsår som mangler?
– av inn- og utflyttere:
• kjenner du navnet på foreldrene til innflyttere der ingen er oppgitt?
• veit du av utflytting og/eller flyttemål som ikke er oppgitt i tabellene?

NB: Slektshistoria omfatter alle par som er gift innen utgangen av 1950 og alle deres barn. Barn født utafor ekteskap før 1930 er med i slektshistoria, men de som er født videre fram til 1950, kan bare bli med dersom skriftlig tillatelse gis.


 

Den relativt nytilsatte konservatoren ved Sortland Museum, Kristian Skancke, orienterte om museets del av arbeidet med bygdeboka.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Ragnhild Albertsen ved bygdebokkontoret forestår det praktiske med hensyn til bildeinnsamlingen.

Hun ønsker seg flere bilder fra alle gårdene. Fra gården Stamnes hadde hun så langt ingen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Kirsten Jensen fra Maurnes og Aashild Ellingsen fra Sortland/bygdeboknemnda, tok sine tørn på kjøkkenet.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Et tjuetall frammøtte fant arbeidet med bygdeboka svært interessant.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Kirsten og Arne Jensen fra Maurnes/Reinsnes, Jenny Hansen fra Strand og Asbjørn Aune fra Maurnes, var blant deltagerne.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Det var deltager fra gårdene Roksøya, Reinsnes, Liland og Hognfjord.

Fra venstre: Hulda Eriksen, Bjørn Roald Høve, Eldbjørg Andreassen, Ragnhild Albertsen (stående), Synnøve Aas, Ruth Bergheim, Kristian Skanche, Kirsten Jensen (stående), Mona Dahl og Karin Johansen. Foran bordet fra venstre: Johan Borgos (med ryggen til), Atle Paulsen, Liv Moen Reinsnes, Aashild Ellingsen og Tonny Høve. Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Litt om de enkelte gårdene som var tema på møtet.

Gårdsnr. 26 - Roksøy

Roksøya hadde jekteleie fram til 1639. Det var trolig i "Osen" jekta pleide å ligge.

På denne tiden var dette det eneste jekteleiet i området, De nærmeste var på Langenes i Øksnes og på Nordmela i Andøy.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Det gamle fellestunet i Roksøya er fortsatt bebygd.

Alle de seks våningshusene som var der i 1897 finnes fortsatt. Noen er omtrent autentisk, mens andre er ombygd og påbygd. Også selve Roksøya (øya) var bebodd i sin tid, der lå det en husmannsplass.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Dette er et av de gamle husene i Roksøya, men det ble flyttet en gang i tiden 1897 til 1925.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Et av de gamle husene på opprinnelig lokalitet. Huset på det forrige bildet sto tidligere der trærne er på dette bildet.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

I huset rett fram finner man en aldri så liten rekord.

På dette bruket i Roksøya er det nå tiende generasjon i rett linje som residerer. Dette er rekord for Vesterålen. Huset er kraftig ombygd og utvidet, men ligger fortsatt på samme tomta som i 1897.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Huset etter Hans Eriksen er tilnærmet autentisk.

Låvebrufoten av naturstein (omtrent midt i bildet) forteller hvor fjøset en gang sto.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Kulturlandskap i Roksøya.

Dette er trolig opprinnelig natureng som har vært i bruk i uminnelige tider og som har medvirket til å gjøre stedet attraktivt.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Nedover mot jekteleiet finner man rester av de riktig gamle steingjerdene.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Roksøydalen er særegen med et "utall" tjønn.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Gårdsnr. 27 - Stamnes

Stamnes sett fra sjøen en disig vårdag.

Den eldste bosettingen er markert med rød sirkel. Stamnes var tidligere en "enbølt" gård, det vil si at det bare var en eier og oppsitter.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Bygningene på "Gammelgården" brant ned for en del år siden.

Det var her den første bosettingen var.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

I dag beiter det villsauer i Stamnes.

Det gjorde det trolig også i vikingtiden. Området var i alle fall bebodd da også. I bakgrunnen Bremnes på Langøya.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

Gårdsnr. 28 - Reinsnes

Den gamle delen av Reinsnes sett fra nord.

Det gamle fellestunet er markert med rødt kryss.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Det gamle fellestunet lå omtrent midt i dette bildet.

I 1867 sto det fortsatt tre våningshus i en klynge der. Samtidig var det ett våningshus nede mot sjøen litt lenger nord, og ett på sørsiden av elva, foruten "Laurastua".

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

"Laurastua" var der allerede i 1867.

Dette huset framstår som helt autentisk med alle detaljer intakt, også innvendig.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Dette huset kom litt senere, det var her ordføreren Petter C. Reinsnes vokste opp.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Gårdsnr. 29 - Liland

Den eldste delen av Liland sett fra sjøen.

Det gamle fellestunet lå omtrent midt i bildet.

 

 

 

Dette er de to eldste bygningene på Liland i dag.

De står begge på det gamle fellestunet, som i 1868 rommet fire våningshus. I tillegg var det ett våningshus litt lenger nord.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Ett av husene som sto på fellestunet ble kjøpt av Kristen Andresen og flyttet til Forfjorden, der det står i dag.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Gårdsnr. 30 - Hognfjord

Det var i dette området i Hognfjorden, rett øst for Gårdselva, den første bebyggelsen kom da man etablerte seg igjen etter Svartedauen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Fellestunet lå ved Gårdselva, delvis nedbygd av veien gjennom Hognfjorden.

Allerede i 1873 var fellestunet avfolket, og bebyggelsen hadde spredd seg i begge retninger fra elva. I bakgrunnen litt av Eidbukta, innerst i Hognfjorden.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

I Lappmarka, innerst på sørsiden av Eidbukta , var det gammel samisk bosetting.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

Tilbake til startsiden  |  Bygdebokmøte i Godfjorden  | Maurnes kirkegård  | 

Lanseringen av bygdeboka