Boklanseringen var lagt til grendehuset i Hognfjorden. Foto: Idar Nilssen.

Tilbake til Sortland    Tilbake til Aktuelt

Bestilling av boka              Gamle bilder fra området

Tilbake til Sortland

Tilbake til Aktuelt

 

Bygdebok for Sortland, bind 4

Tekst og foto: Idar Nilssen

Sortland kommune og Sortland bygdeboknemnd arrangerte boklansering i Hognfjorden 2. november. Det er det fjerde bindet i bygdebokserien gård og slekt i Sortland som har sett dagens lys.

Også dette bindet er skrevet av historiker Johan Borgos. Ragnhild Sjøbakken Albertsen og Kristian Husvik Skancke har hatt ansvaret for billedmaterialet. Atle Paulsen har vært illustratør og Idar Nilssen har laget gårdskartene.

Det var i 1993 kommunestyret vedtok å starte arbeidet med gårds- og slektshistorien for Sortland. Bygdebøkene skulle bestå av 5 deler, og omhandle gård og slekt i Sortland fra og med 1600-tallet med fremføring av slekt til ca. 1950 og gårdshistoria til ca. 1920. Geografisk inndeling og rekkefølge ble bestemt slik:  Del 1 Rise – Steiro (utgitt 2001). Del 2 Sortland – Vik (utgitt 2005). Del 3 Eidsfjord (utgitt 2007). Del 4 Gåsbøl – Osvoll. Del 5 Kjerringnes – Rødsand.

Godfjord, som ble overført til Sortland kommune i 2000, ble ikke tidligere vurdert tatt med i bygeboka for Sortland. Men Sortland bygdeboknemnd, etter henstilling fra forfatteren, besluttet at området ble tatt  inn i del 4, og viser til at Holm og deler av Eidsfjord, som begge er områder som er blitt en del av Sortland etter 1950, er med i gårds- og slektshistoria for Sortland.

 
Bind 4, som nå er i salg, omhandler gårdene Gåsbøl (gnr. 22), Nevernes (gnr. 23), Bogen (gnr. 24), Bremnes (gnr. 25), Roksøya (gnr. 26), Stamnes (gnr. 27), Reinsnes (gnr. 28), Liland (gnr. 29), Hognfjord (gnr. 30), Kvalsaukan (gnr. 31), Kringelen (gnr. 32), Holm (gnr. 33), Strand (gnr. 1) og Osvoll (gnr. 2). I tillegg er gårdene Kinn (gnr. 61), Finnsæter (gnr. 62), Myrland (gnr. 63), Reinstad (gnr. 64), Godfjordbotn (gnr. 65), Bjørnrå (gnr. 66), Gunnesdal (gnr. 67), Mehus (gnr. 68) og Røkenes (gnr. 69) i Godfjorden med.

Bygdeboknemnda i Sortland har bestått av følgende under arbeidet med dette bindet:

Arild Inga (leder), Trine Vråberg Johnsen, Synnøve Skauge, Åshild Ellingsen, Janne Marie Elde og Oddmund Enoksen. Vara: Linda Høyer Madsen, Dan Jøran Ramstad, John Hempel, Liv Reinsnes Moen og Jan Frostestad.

 

Sortland bygdebok - Gård og slekt, del 4

Boka ruver bokstavelig talt i det litterære landskapet med sine 768 sider. Den omtaler 23 gårder, 2772 familier, og rundt 8000 personer.
Historia spenner i tid fra 1650 til 1950.
- Og boka veier nesten to kilo.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Johan Ingvald Borgos

Bygdebokforfatteren Johan Borgos har levert sin 13. bygdebok. Han skrev bygdebokserien for Øksnes før han gikk i gang med bøkene for Sortland og Andøy. I Andøy en man nå ferdig med serien gård og slekt, mens det gjenstår ett bind i Sortland, Johan Borgos sin 14. bygdebok.

- Jeg har skrevet 13 bygdebøker og har vært med på 13 boklanseringer, men aldri før har jeg opplevd  ei lansering der det har vært så fullt at folk har måttet stå, sa han. Gård og slekt nummer 4 i Sortland trakk mer enn fullt hus på grendehuset i Hognfjorden, med andre ord mer enn 200 mennesker. Klikk på bildet for forstørrelse.
 

 

To sentrale skikkelser under prosessen med boka

Arild Pettersen Inga fra Kvalsaukan har ledet bygdeboknemnda under arbeidet med bind 4, og kultursekretær/kultursjef Mona Dahl har holdt trådene samlet administrativt. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Bilderedaksjonen

Ragnhild Sjøbakken Albertsen og Kristian Husvik Skancke har sørget for 250 bilder til boka. Her er det de som orienterer en fullsatt sal om arbeidet sitt. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Bilderedaksjonen

Ragnhild Sjøbakken Albertsen orienterer.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Tidligere bilderedaktør

Asmund Andreassen var billedredaktør i de tidligere utgavene av bygdebøkene for Sortland. Her er han i samtale med Mona Dahl. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Ordføreren i Sortland, Grethe Ellingsen

Ordføreren i Sortland var glad og stolt over boka, og siterte fra Knut Hamsuns "Om hundre år er allting glemt". – Men sånn er det ikke, sa hun, om hundre år er den lokale historia fra Sortland bevart og fortsatt husket, takket være bygdebøkene. – Vi håper utgivelsen kan være med på å vekke interessen
for den lokal historia. Klikk på bildet for forstørrelse.
 

 

 

 

Illustratøren

Atle Paulsen, opprinnelig Blokkenværing, har laget "bilder" der man manglet fotografier, i alt 13 i boka. I tillegg kommer omslaget, som viser situasjonen på Nevernes i gammel tid, med utsikt sørover Sortlandsundet. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Gårdskart

Hver gård har sitt oversiktskart i boka, pluss (med få unntak) et detaljert kart over den første bosettingen. Kartene er laget på grunnlag av flere forskjellige typer kart og andre kilder, blant annet de eldste jordskiftekartene og opplysninger i Riksantikvarens database. Et av de eldste detaljkartene i boka viser situasjonen med bygninger og eiere på gården Reinsnes i 1867. Det er til sammen 43 kart.

Det er lagt vekt på å sikre flest mulig av de gamle lokale stedsnavnene ved å ta dem med på kartene. Kartet som er vist her er hovedkartet for gården Reinstad med påsatte stedsnavn, og den gamle bosettingen (fellestunet) angitt. Klikk to ganger på dette kartet for full forstørrelse.

 

 

Besøk fra nabokommunen

Tradisjonen tro var også representanter fra Andøy til stede ved lanseringen. Her er kulturkonsulenten i Andøy, Werner Johansen, i samtale med Arild Pettersen Inga. Det har vært samarbeid mellom Sortland og Andøy om bygdebøkene. Andøy Historielag bevilget støtte til de to siste bindene i serien i Sortland.

De to siste bindene i serien av bygdebøker i Sortland har særlig stor slektsmessig interesse for folk bosatt i Andøy. Bygdebokforfatteren har 375 innflytta andværinger til Sortland i databasen, i tillegg finnes 630 andøynavn i slektsregisteret, de fleste som foreldre. Tallene vil øke noe når bind 5 er ferdig. Andøy har 240 innflyttere fra Sortland - så langt, og nesten sju hundre personer som kan forskes videre på i Sortland-bøkene. Det tallet vil også øke ettersom arbeidet med den siste boka går fram. Forfatteren anslår at bind 4 og 5 til sammen står for to tredjeparter av dette, trolig i overkant av det. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Godmodig selvskryt

Lederen i bygdeboknemnda i Andøy, Jon Lian, skrøt uhemmet av det siste bindet i serien gård og slekt i Andøy, som hadde samme forfatter og karttegner som boka som ble lansert i Hognfjorden.
Lederen i bygdeboknemnda i Sortland mente derimot at den siste boka deres var mye større og mer innholdsrik. - Men nå er vi i Sortland, sa han - uten å nevne at prosjektet hadde fått pengestøtte fra historielaget i Andøy. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Rustne Røster

Det lokale sangkoret "Rustne Røster", med røster som aldeles ikke var rustne, sto for den musikalske underholdningen. Det de framførte var topp underholdning, og høstet lovord hos alle. Frank Nilsen, i forgrunnen, var korets konferansier og "forklarte" hvert innslag på en noe spesiell og humoristisk måte. Koret innledet med "Heimbygdsvisa", skrevet av Kurt Bjerklund. På dette bildet ser vi fra venstre: Remi Knutsen, Elbjørg Andreassen, Solrun Amundsen, Per Edvardsen og Frank Nilsen. Deretter skimtes Marlen Sandvik Høve og Ken Sture Aas, og Frits Olufsen helt til høyre. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Familievold

Frank Nilsen skapte adskillig munterhet under sitt forsøk på å overbevise forsamlingen om at det neste innslaget handlet om familievold og annen voldsomhet: -Jenta går jo rundt og deler ut blåveiser! Det handlet selvsagt om melodien "Blåveispiken" med tekst av Arne Paaske-Aasen og melodi av Kurt Foss og Reidar Bøe. De to sistnevnte ga ut denne platen i 1950, en plate som ble solgt i 100 000 eksemplarer. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Andre kormedlemmer

Fra venstre: Elin Høve, Elin Knutsen, Lisbeth Høve, Anniken Høve, Jack Edvardsen og Beth Sissel Hansen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Flere "rustne røster"

Koret framførte også "Vesle Daniel", et dikt av Jakob Sande som senere har fått melodi: "Vesle Daniel skal ut i verda, og gjer kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går ferda, med "San Salvador" av Haugesund". Også "Bygdevisa" eller "Kor e hammaren, Edvard", med tekst av Jahn-Arill Skogholt og melodi av Jack Berntsen, ble framført før de endte opp med "Gonna lay down my sword and shield, down by the river side", en gammel negro spiritual.

På dette bildet ser vi fra venstre: Elin Høve, Ann Helene Edvardsen, Kjell Robert Knutsen, Elin Knutsen, Jack Edvardsen (skjult bak), Lisbeth Høve, Anniken Høve, Frank Nilsen, Beth Sissel Hansen, Jonny Andreassen, Elbjørg Andreassen, Per Edvardsen, Solrun Amundsen, Ottar Knudsen, Pia Enoksen, Ken Sture Aas, Elin Andreassen, Ninja Høve og Marlen Sandvik Høve. Remi Knutsen, Jonn Arthur Aas og Frits Olufsen er skjult bak. I forgrunnen til høyre: Kulturkonsulent i Andøy, Werner Johansen. Klikk på bildet for forstørrelse.
 

 

Stor interesse

Folk var ute i god tid, og salen begynte å fylles opp allerede en halv time før annonsert start. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Frammøtte

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Frammøtte

Lengst til høyre sitter Kirsten og Arne Jensen fra Maurnes. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Frammøtte

I forgrunnen til venstre sitter Jakob Albregtsen og Bjørg Løkke Nilsen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Frammøtte

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Frammøtte

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Frammøtte

Fra venstre: Georg Ellingsen, Johan Borgos og Ashild Ellingsen. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Frammøtte

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Medhjelper i Hognfjorden

Tor Martin Andreassen, midt i bildet, var til stor hjelp med navnsetting på gården Hognfjord. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Frammøtte

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Fra Sortland og Andøy

Fra venstre: Mathis Mathisen, leder i Sortland historielag, Kirsten Aafløy Opdan fra biblioteket, Liv Reinsnes Moen fra bygdeboknemnda og Borgny Pettersen fra Medby. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Signering av bøker

Her er det Ragnhild Sjøbakken Albertsen som signerer. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Signering av bøker

Også Kristian Skancke og Johan Borgos hadde nok å gjøre. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Salg av bøker

Køen ved "bokhandelen" ble lang. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Salg av bøker

Her ser vi blant andre Tonny Høve fra Liland, Borghild Hansen fra Reinsnes og Synnøve Aas fra Maurnes. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Salg av bøker

De to bak er Herbjørn Hansen og Alf Strand fra Strand. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Salg av bøker

-Og køen bare vokste.. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Salg av bøker

- og vokste.. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Salg av bøker

Her er det folk fra både Godfjorden og Forfjorden. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Salg av bøker

Her er det noen som drømmer seg bort, og andre har forventninger. Fra venstre: Ashild Ellingsen, Britt Hedlund, Inge Karlsen og Wilfred Pedersen. Førstnevnte har sine røtter i Øksnes, de tre andre blant annet på Liland. Klikk på bildet for forstørrelse.

 

Det ble solgt omtrent 100 bøker under lanseringen. I løpet av den første snaue uka har denne boka solgt mer enn noen annen bok tidligere innenfor det samme tidsrommet, ifølge bygdeboknemnda.

Boka kan ellers kjøpes i bokhandlene på Sortland og Andenes, eller bestilles direkte fra Sortland kommune. Den selges også fra bygdebokkontoret/biblioteket på Sortland. Den blir også solgt på messer i Sortlandområdet fram mot jul, i første omgang i Samfunnssalen 12. november og på Kvitbrygga 19. november. Boka koster kr 600,-.

 

Gamle bilder fra området

 

Tilbake til startsiden  |  Bygdebokmøte i Godfjorden  | Bygdebokmøte på Maurnes  | Maurnes kirkegård