Tilbake til startsiden

Tilbake til Hadsel

Tilbake til kirken

Aktuelt fra distriktet

Hadsel kirke.  Foto: Idar Nilssen.

 

Hadsel kirkegård i Hadsel

 

 

Kirkegårdene i Hadsel

Grønning

Hadsel

Haug

Hennes

Holmsnes

Kvitnes

Melbu

Moen

Myrlandsøy

Sand

Skagen gamle

Skagen nye

Stokmarknes

Tajord

Ulvøy

Veøy

 

 

Kirkegården ligger i tilknytning til Hadsel kirke. Kartreferanse parkeringsplass: 33 W 499656 7603208. Det er gode parkeringsmuligheter i området.

Kirkegården dekker et stort areal på nedsiden av veien i området ved kirken. Den eldste delen ligger mellom kirken og prestegården, og er innhegnet med gråsteinsmur. Den nest eldste delen ligger i fortsettelse fra denne i sørvestlig retning. Deretter følger den nyere og nyeste delen i vestlig retning. Lengst vestover ligger den gamle "Rønningen" kirkegård. I lengderetning måler kirkegården(e) samlet vel 400 meter.

DIS-Norge har registrert 1569 personer gravlagt der. Oversikten over gravlagte finnes hos DIS-Norge.  

(Hvis du har problemer med å treffe denne kirkegården hos DIS-Norge, gå tilbake hit og klikk lenken på nytt.)

DIS-Norge har registrert barnet Carl Stenersen fra Husby som første gravlagte (i 1847). Det finnes imidlertid en eldre jernplate med ett år gamle Karen Pernille Eide, som døde allerede i 1843. Kirkegården har trolig vært i bruk også lang tid før det.

 

Det er flere innganger til den gamle delen av kirkegården, denne er fra veien over til prestegården.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Den gamle delen av kirkegården er i sin helhet omgitt av natursteinsmur.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Kirkegården sett fra prestegården.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Sett fra den samme siden, men her med noen av de eldste gravminnene nærmest.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Gravlagt i 1843. Karen Pernille Eide ble ett år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Carl Stenersen (feilskriving på korset) fra Husby ble fem måneder gammel. Han døde 14. oktober 1847.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Jakob Hertviksen fra Rå ble gravlagt i 1879. Bak korset ser man óg gravminnet til Mette Hanssen fra Melfjorden i Eidsfjorden.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Laura Hermana Larsen var født i Fredrikshald i 1827. Hun døde på Husby i 1850.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Søren Hasselberg Martinusen døde i 1878. Han bodde i Breivika.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Pernille Olave Pedersdatter bodde på Steira. Hun var født i 1805 og døde i 1861.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

To brødre som døde unge med kort mellomrom. Ole R. og Johan T. Andriasen døde i 1871.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

Carl Georg Lang var sogneprest "til Hassel og Sortland i Westeraalen". Han var født 15. mars 1778 i København, og døde 19. mai 1850, knapt 73 år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Niels Pentz Fermann var "distriktslæge til Vesteraalen". Han døde i 1861, 44 år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Karl Georg Emil Dreyer døde i 1871, 18 år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Martin Fertius Heggelund var stortingsmann. Han levde i tiden 1829 til 1874.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

Ole Andreas Larsen bodde i Breivikdalen. Han døde i 1872, 30 år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Den nest eldste delen av kirkegården ligger sørvest av den opprinnelige.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Denne delen strekker seg et stykke vestover i retning Lekang.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Det står igjen en del gamle gravminner, selv om de fleste er borte.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Petra Jørgine Anderssen ble gravlagt der i 1905, ett år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Grava til Petra Jørgine er helt nede i sørvestre hjørne, overgrodd og vanskelig å finne.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Hanna Jakobsen fra Flatset ble gravlagt i 1913, to år gammel.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Maren Anna Østvold fra Stø i Langenes ble gravlagt her i 1908.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Gurine Marie Jakobsen fra Husby ble gravlagt i 1907.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Robert Andreas Jokobsen fra Ånstad ble gravlagt i 1906.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Nelson Nicolay Christensen fra Bitterstad døde i 1880.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Edvard Johan Nilsen fra Finnsæter på yttersiden av Hadseløya er gravlagt her.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Noen av gravstedene blir fortsatt stelt og beplantet.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Gårdbruker Georg Høeg Bruun fra Flatset har sitt hvilested her.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thea Marie Karlsen fra Steilo døde i 1904, og Johan Fredrik Karlsen i 1950.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøpmann Joh. Jakobsen fra Hanøy ble gravlagt i 1914.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

 

En nyere del av kirkegården ligger inntil de gamle, og strekker seg vestover til den nyeste delen.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

Denne delen er tildels fortsatt i bruk.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Anton Petter Nicolai Ursin kom fra Haugnes på Andøya.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

 

 

Den nyeste delen er delt av en hekk. Her på østsiden av hekken.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Fra den helt nye delen av Hadsel kirkegård.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 

Det er i tillegg klargjort og tatt i bruk en helt ny plass nedenfor den forrige.

Foto: Idar Nilssen. (Klikk på bildet for forstørrelse.)

 

 

 

 
Tilbake til startsiden

Tilbake til Hadsel

Tilbake til kirken