Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Friluftsliv i Andøy

Et av de gamle husene på Fiskenes i Andøy. Foto: Idar Nilssen.

Friluftsmidler til Vesterålen 2011

Vesterålen Friluftsråd driver en nettside med detaljert oversikt over jakt- og fiskemulighetene i Vesterålen.

Elver og vatn i Andøy | Elver og vatn i Bø |  Elver og vatn i Hadsel  |  Elver og vatn  i Sortland  |  Elver og vatn i Øksnes

Ville blomster i Vesterålen

Andøy

Hadsel

Sortland

Øksnes

 

 

Nordland Fylkeskommune har fordelt årets pott av statlige og fylkeskommunale friluftsmidler.

I Vesterålen har både kommuner og foreninger fått tildeling, blant andre også prosjektet "Gamle Fiskenes" på Fiskenes i Andøy. Dette er et prosjekt som ble utarbeidet allerede i 1998, med vekt på ivaretakelse av det gamle kulturlandskapet på stedet. Det er ett av mange delprosjekter, opprusting av "gammelveien" gjennom bygda, som nå er tildelt støtte på kr 35.000.

Les mer om Fiskenes.

Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord har fordelt i overkant av 2 millioner av statlige og fylkeskommunale virkemidler til friluftsliv i Nordland. ”Vi ser en økende interesse og aktivitet innenfor feltet friluftsliv og naturopplevelse”, sier fylkesråden og viser til årets søknadssum som er rekordstor. Det er søkt midler for over 8 millioner kroner.
Ca 90 % av den voksne befolkningen i Norge driver med en eller annen form for friluftsliv og på spørsmål om hva de ønsker å drive mer med svarer de aller fleste økt friluftsliv. ”Friluftsliv og naturopplevelse er kanskje det enkleste og billigste tiltaket for å bedre folkehelsen i befolkningen” avslutter fylkesråden og gleder seg over at Nordland fylkeskommune bevilger mest penger i Norge til friluftsliv pr innbygger.

Prosjekter i Vesterålen som har fått tildeling i år:

Fiskenes Vel, Andøy
Videreutvikling av prosjektet Gamle Fiskenes - tilrettelegging, grusing, rep. av steinbruer m.m. 35 000
Andøy kommune Andøy
Ferieklubb for barn 9-13 år. Rettet mot barn som ikke har noe ferietilbud, friluftslivsaktiviteter. 15 000

Andøy kommune Andøy
BaseCamp 2011 - 2 helgesamlinger for ungdom som ellers ikke er aktive 25 000

Nasjonalt Havørnsenter, Hadsel
Etablering av flytebrygge på Siløya, universelt utformet, for å øke tilgjengeligheten. 40 000
Bømyra Vel, Hadsel
Universell utforming av tursti og brygge ved Fiskebølvassdraget. 40 000

Holm Grunneierlag, Sortland
Universell utforming av Holm friluftslivsområde i form av sanitæranlegg og sti langs strandlinjen 70 000

Øksnes kommune
v/Idrettsrådet Øksnes
Åpen Hall - aktivitetstiltak rettet mot barn og unge som ønsker å drive uorganisert. 15 000
Øksnes kommune Øksnes
Etablering av utstyrssentral 75 000
Øksnes kommune Øksnes
Ferieklubb for barn i 1.-7. Klasse med vekt på friluftslivsaktiviteter. 30 000
Øksnes kommune Øksnes
Friluftsgruppe for juniorer - 1.-5. Klasse. Samarbeid med Øksnes kystlag og Øksnes JFF. 15 000

Vesterålen Turlag, Vesterålen
"Kalde spor"- lære barn (12-16 år) å finne spor av natur- og kulturhistorie i landskapet 25 000

Vesterålen friluftsråd Vesterålen
BaseCamp Vesterålen 2011 30 000
Vesterålen friluftsråd Vesterålen
VinterCamp 2011 - synliggjøre firluftslivsaktiviteter på vinteren. 10 000
Vesterålen friluftsråd Vesterålen
Friluftslivsaktiviteter for ungdom med minoritetsbakgrunn 60 000
Vesterålen friluftsråd Vesterålen
Videreføring av prosjektet "Kyststier i Vesterålen. 40 000
 

Tilbake til startsiden