Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Sortland

 

 Foto: Idar Nilssen.

Noen elver og vatn i Sortland

Tekst og foto:  Idar Nilssen.

Noen av de lettest tilgjengelige fiskevatna i Sortland - i en slags geografisk rekkefølge.

 Elver og vatn i Bø   Elver og vatn i Hadsel   Elver og vatn i Andøy  Elver og vatn i Øksnes

Flyhavariet i Godfjorden 1959

 

 

Førstevatnet i Fiskfjorden i grensen mellom Sortland og Hadsel.

Vatnet, som er regulert, har bestand av laks og sjøørret. Den opprinnelige sjørøya er trolig borte, men erstattet med rømt oppdrettsrøye.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Førstevatnet i Fiskfjorden i grensen mellom Sortland og Hadsel.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Førstevatnet i Blokken.

Bestand av laks og sjøørret.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Kjerringneselva ovenfor brua.

Bestand av laks og sjøørret.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

 

Fra Kjerringnesdalsvatnet.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Osvollelva ved utløpet.

Bestand av laks og sjøørret.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Fra Osvollvatnet.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Sørdalselva i Sørfjorden.

Bestand av laks og sjøørret.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Vikelva i Sortland.

Utløpsområdet før demningen ble bygd. Bygningene på maskinførerskolen i bakgrunnen. Bestand av laks.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Vikelva i Sortland.

Bassenget etter bygging av demning.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Gåsfjordvatnet i Gåsfjorden.

Bestand av sjøørret.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Bremnesvatnet, Bremnes.

Bestand av sjøørret og laks.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Harhalsvatnet.

Fjellene på vestre del av Andøya i bakgrunnen. Bestand av sjøørret.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Gårdsvatnet i Indre Straumfjord.

Bestand av laks, sjøørret og sjørøye.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Utløpselva fra Gårdsvatnet i Indre Straumfjord.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

 

Utløpsområdet, elva fra Gårdsvatnet.

I bakgrunnen litt av bebyggelsen i Indre Straumfjord.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Lahaugelva i Valfjorden.

Bestand av laks/sjøørret.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Oshaugelva i Valfjorden.

Bestand av laks/sjøørret.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Holmstadelva.

Bestand av laks/sjøørret.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Kalvvatnet, Frøskeland.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Storvatnet, Frøskeland.

Sortland/Øksnes.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Selnesvatnet, Frøskeland.

Bestand av laks/sjøørret.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Selnesvatnet, Frøskeland.

Sørlige del.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

 

Storvatnet, Sortland.

Drikkevannskilde og fiske forbudt.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Risvatnet i Risdalen, Rise.

Klikk på bildet for forstørrelse.

 

 

Tilbake til hovedsiden