Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

Fra gamle Dverberg kirkegård, med Senja i bakgrunnen. Foto: Idar Nilssen.

Kommunens ordførere gjennom tidene

 

Tilbake til lokalhistoria Innsamling av materiale, tekst og tilrettelegging: Idar Nilssen.

 

 

Det som utgjør dagens Andøy kommune fikk sin første ordfører i 1838, etter innføringen av formannskapsloven. Gjennom en hundreårs periode etter det, fram til 1937, har kommunene Dverberg (den gamle storkommunen), Andenes, Dverberg og Bjørnskinn hatt i alt 24 ordførere.

 

I 1938 ble hundreårsjubileet for innføringen av formannskapsloven feiret blant annet med et jubileumsskrift utarbeidet av de tre kommunene Andenes, Dverberg og Bjørnskinn i fellesskap.  Hver av kommunene oppnevnte sine representanter til en komité som skulle forestå arbeidet:

Fra Andenes: Selius Jensen og W. Storstrand.

Fra Dverberg: Cedolf Baraa og Magnus Nilsen.

Fra Bjørnskinn: Mart. Nilssen og A. Nordeng.

Cedolf Baraa var formann og Magnus Nilssen hadde sekretærfunksjonen.

Jubileumsskriftet forelå i august 1938.

 

Oversikten over ordførerne er hentet derfra og omtalen av den enkelte er gjengitt ordrett i datidens språkdrakt. Tilsvarende oversikt over ordførerne fra 1938 og fram til i dag blir lagt ut så snart nødvendig oversikt og bakgrunnskunnskap foreligger.

 

 

Omtalen av den enkelte ligger på undersider som man får tilgang til ved å klikke på navnet i listen nedenfor.

  1. August Thorvald Deinboll
  2. Augustinus Johannesen Sellevold
  3. Ole Anton Norman
  4. Thorstein Hoel Jersin
  5. Even Andreas Falch
  6. Ingebrigt Olai Nielsen
  7. Hans Fredrik Angell
  8. Johan David Osenbroch
  9. Jens Casper Mikkelborg
  10. Nils Christian Hansen
  11. Peder Pettersen
  12. Martinus Heggelund Andreassen
  13. Emil Bernhard Falch Olsen
  14. Wilhelm Wærness Nagel
  15. Benjamin Konrad Pettersen
  16. Svend Christian Svendsen
  17. Daniel Hveding Hægstad
  18. Andreas Michael Lorentssen
  19. Walberg August Storstrand
  20. Hans Petter Dybwik
  21. Cedolf Martin Olsen Baraa
  22. Olaf Hilmar Pettersen
  23. Trygve Pettersen
  24. Isak Rikard Nikolai Andreassen

Omtalene av ordførerne nedenfor blir aktivert straks de er klargjort!

Tilbake til lokalhistoria

Etter delingen av den gamle Dverberg kommune f.o.m. 1924

  Bjørnskinn kommune Dverberg kommune Andenes kommune
  Trygve Pettersen (1924 - 1934)     Hans P. Dybwik (1924 - 1925)  Andreas M. Lorentssen (1924 - 1931)
  Isak R. N. Andreassen (1935 - 1940) Cedolf Baraa (1926 - 1934)        Walberg A. Storstrand (1932 - 1940)
  Anton P. Medby (1946 - 1963) Olaf H. Pettersen (1935 - 1940) Henry Olaisen (1946 - 1947)
    Egil Sæbøe  (1946 - 1949) Peder Johnsen (1948-1949)
    Lindberg Nyborg (1949 - 1963) Arvid Mathisen (1950 - 1959)
      Knut Bolstad (1960 - 1963)
 

Etter sammenslåingen til dagens Andøy kommune f.o.m. 1964

Kåseri om kommunesammenslåingen, av Sigurd Øvergård.

  Anton P. Medby (1964 - 1964)
  Knut Bolstad (1964 - 1966)
  Johan Kleppe (1966 - 1968)
  Harold Nicolaisen (1968 - 1973)
  Ole Benjaminsen (1974 - 1975)
  Johan Kleppe (1976 - 1979)
  Leif A. Iversen (1980 - 1995)
  Kjell Are Johansen (1996 - 1999)
  Jonni H. Solsvik (2000 - 2019)

Knut Andreas Nordmo (2019 - 2023)

Kjell Are Johansen (2023 -

Tilbake til Andøy