Tilbake til Andøy

Aktuelt fra distriktet

 

7 - Hans Fredrik Angell (1816 - 1866)

 

Tilbake til listen

H. F. Angell, kommunens syvende ordfører.

 

 

Sogneprest Hans Fredrik Angell, sønn av kjøpmann Hans Angell, blev født i Drøbak i 1816. Han blev kand. teol. i 1842, og samme år bestyrer av en pikeskole i Drøbak. I 1861 utnevntes han til sogneprest i Dverberg.

Angell blev ordfører i 1865 og deltok i 2 møter. Da han hadde forfall, møtte dette år varaordføreren Osenbroch på amtstinget.

Sogneprest Angell var i visse måter en svak karakter. I menigheten begynte det smått å bli misnøie med hans liv og vandel. Det gikk efterhånden nedover med ham i økonomisk henseende, og stillingen syntes for ham mørk og fortvilet.

Han døde pludselig. Den 13. mai 1866, en prekensøndag, da menigheten var møtt op i kirken til gudstjeneste, kom det triste budskap at presten nettop var død.

Ved begravelsen holdt prost Dietrichson en tordnende liktale, idet han påstod at menighetene - først og fremst hovedsognets - hadde drevet presten inn i døden. Rundt båren stod hustruen og 10 barn - alle mindreårige. Folk som var tilstede har uttalt at et så gripende syn hadde de sjelden sett.

Sogneprest Angell var meget interessert for skolevesenet, og var som privatmann vennesæl og hyggelig.

Han var gift med Bodil Jørgensen, født i Drøbak i 1823.

 

 

Heller ikke i dag synes respekten for sognepresten særlig stor. Gravplassen på Dverberg er mildt sagt lite respektfullt ivaretatt. Det er Tromsøpalmen som "pryder" området og støpejernslokket på oppbygningen på grava er delvis revet av. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Inskripsjonen. (Klikk for større bilde).