Tilbake til Andøy Lilandområdet.

Hva skjedde med Lilandgården ved Åse?

Foredrag ved historiker Johan Borgos på Åse bygdemuseum. Se bibliografi og vita.

 

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til oversikten

Tekst: Idar Nilssen

En forsamling på et førtitalls besøkende fikk høre historikken rundt den gamle bosetningen ovenfor dagens bebyggelse på Åse, Lilandgården.

 

  Bosetningen i dette området antas å være svært gammel, trolig fra rundt 4000 år bakover i tid. Havnivået var langt høyere på den tiden enn i dag. For 6000-7000 år siden trolig rundt 20 meter over dagens nivå.

Lilandområdet slik det fortoner seg i dag. Foto: Finn Myrvang. (Klikk for større bilde).

 

 

Havnivået 20 meter høyere enn i dag. Boplassene Bønna og Dungen vil ligge lunt til i et ressursrikt område innerst i en fjordbotn. Ill.: Idar Nilssen. (Klikk for større kart).

 

 

Etter at havet hadde sunket til 10 meter over dagens nivå lå området fortsatt nær havet, innerst i fjordbotnen. Ill.: Idar Nilssen. (Klikk for større kart).

 

 

Med havnivået bare fem meter over dagens ser terrenget fortsatt ganske likt ut. Området med tuftene fra jernalderen som utgjør "Åseanlegget" lå fortsatt et par meter under havflaten. Åseanlegget er avmerket med en dobbel sirkel på kartene. Ill.: Idar Nilssen. (Klikk for større kart).

 

Dungen, en av de gamle boplassene. De store flatene midt på bildet var i en lang periode dekket av havet. Foto: Finn Myrvang. (Klikk for større bilde).

 

Etter hvert som havnivået sank, flyttet bosetningen etter. Nærmere vår tid fant man tyngden i bosetningen fra Åseelva og nordover. Man finner de gamle fellestunene fra middelalderen på denne strekningen. Man har også funnet tufter etter gammel bosetning på Høgholen. For Lilandgården sin del ble avstanden til havet etter hvert for stor, og området ble etter hvert avfolket. Man antar at de siste flyttet rundt 1600-tallet.

Man vet lite om hva slags mennesker som bodde der opprinnelig, men de må ha innvandret fra nord, ikke fra sør der iskappen fortsatt dekket landet.

 

  Rammen rundt foredraget var det lokale bygdemuseet på Åse. Publikum benyttet også muligheten til å se seg rundt i samlinger av ting fra det lokale dagliglivet. Se andre museer.

Foredragsholderen, Johan Borgos, fikk blomster for sin innsats. Her poserer han sammen med en fra det rikholdige inventaret. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Johan Borgos, til høyre, sammen med en lokal åndshøvding, den pensjonerte læreren Tormod Nordeng. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

En av ildsjelene bak museet, Torbjørn Solli, sammen med Tormod Nordeng. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Terje Vollan, en tungvekter innen museumsarbeidet, i samtale med et par besøkende som husker noen av gjenstandene i bruk. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Orgelet fra gammelskolen på Åse. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

En gammel kjenning fra slutten av 1950-tallet. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Man kan enda få et gjensyn med den gamle butikkvekta og annet utstyr fra den gamle butikken. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Blant mye annet finner man en strikkemaskin av eldre årgang. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Noen av publikum i kjelleretasjen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

I den maritime avdelingen finner man verktøy brukt i båtbyggingen, samt båter og motorer. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Allerede før man kommer inn på museet treffer man en gammel kjenning for noen, en Odin-høvel brukt i Vegvesenet. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Tilbake til Andøy Tilbake til oversikten