Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Andøy

Gammelgården i Risøyhamn, der E. A. Falch residerte. Foto: Idar Nilssen.

5 - Even Andreas Falch (1823 - 1924)

 

Tilbake til listen

E. A. Falch, kommunens femte ordfører.

 

 

Even Andreas Falch var født i Risvær i Lofoten 1823.

Han begynte å ro fiske i Lofoten da han var 13 år gammel. Som 15-årsgamle karen for han som høvedsmann på en åtring under lofotfisket og reiste samme år til Bergen med sin fars jekt ,,Fortuna". Da han var 18 år, fikk han denne jekt å føre.

Denne tidlige trening allerede fra gutteårene gjorde sitt til at Falch blev en virkelysten uforferdet mann, som ikke lot sig kue - om motgangen på forskjellig måte kuet ham.

Det kan være av interesse å vite at Falch vistnok var den første som begynte å drive havfiske med småbåter og  „moderskip".

I 1840 utrustet således hans far en ekspedisjon med Even Andreas som skipper. Han seilte ut fra Breistrand eller Sunderøy med før nevnte jekt og med fireroringer som fangstbåter. Han driftet i 5 uker. Resultatet blev dårlig pågrunn av uvær. Men forsøket har likevel sin store historiske interesse.

I 1847 flyttet han til Risøyhamn hvor han blev gift med Emilie Paulsen, datter av handelsmann Paulsen, Risøyhamn. Av ham kjøpte han stedet og 2 jakter. Han blev samme år poståpner der.

Men så begynte han å møte sin vanskjebne. Han forliste i 1852 den ene jakt ved Helligvær, lastet med varer på nordtur fra Bergen, alt uassurert. Han kjøpte en ny jakt. Lastet med trelast fra Namsen, forliste også denne ved Raftsund, også uassurert.

Selvsagt blev en så alsidig utrustet personlighet også lagt beslag på som kommunemann.

I 1852 blev Falch innvalgt som suppleant til Dverberg herredsstyre. Fungerte som sådan i 1853-54, ordfører i 1854-56, viceordfører 1956-60, representant 1860-62, deltok i 22 møter, medlem i 10 år, foredrog som ordfører 11 saker. Han møtte på amtstinget i 1856.

Falch flyttet i 1863 til Åknes hvor han drev fiske og notbruk. Senere flyttet han til Husjord i Langnes og fortsatte med samme virke.

Han gjorde det første sildesteng i den bekjente storsildperiode i Vesterålen. Fra 1873 drev han sammen med Hans Lochert handel og fiskforretning i Nyksund. Post- og dampskibsekspedisjon i Langnes overtok han i 1875.

Da han i 1913 hadde vært poståpner i 58 år, fikk han kongens fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste i postvesenet. Hustruen Emelie Falch døde i 1870. Han giftet sig igjen i 1874 med Laura Olsen, datter av lærer og kirkesanger Olsen i Bjørnskinn.

I 1917 sluttet han som poståpner og bodde senere hos sønnen Hjalmar Falch, Langnes. Even Andreas Falch døde i 1924, 101 år gammel. Falck var ansett som en rettsindig hedersmann og nød den største respekt og aktelse hos alle han kom i berøring med.

Even Falch er gravlagt på Husjord kirkegård i Øksnes