Aktuelt fra distriktet

Vikinggrav på Breineset, Medby. Foto: Idar Nilssen.

 

Mottakere av kulturprisen i Andøy

Begrunnelsen for tildeling av kulturprisen til Andøy Historielag

Tekst og fotos: Idar Nilssen

Tilbake til startsiden
   

Kulturprisvinnere gjennom tidene:

1980  Håkon Rydland og Bjarne Olsen

1981  Oddlo Erichsen

1982  Håkon Lødding

1983  Finn Myrvang

1984  Asta Vinæs

1985  Oluf Bjørvik og Andreas Blix

1986  Svein Spjelkavik

1987  U.L.Idun

1988  Alfhild Gjesbach

1989  Elsie Urdal og Anne Hæreide

1990  Ikke utdelt

1991  Skjoldehamn sanitetsforening

1992  Andenes Mannskor

1993  Andenes Hornmusikk

1994  Familie Berg-Olsen

1995  Olav Nilsen

1996  May Britt Johansen og Torfinn Bø

1997  Odd Solhaug

1998  Arild Hansen

1999  Tusenårskommiteen

2000  Åse bygdemuseum

2001  Bent Aune

2002  Katrine Strøm

2003  Geir Laupstad

2004  Egil Sakariassen

2005  Leif Bornøy

2006  Familien Eid

2007  Anne Kari Spjelkavik

2008  Bleiksdagene

2009  Pårørendeforeningene Andenes Helsesenter, omsorgsbolig og Andøy bo- og behandlingssenter, Åse.

2010  Line Tollefsen

2011  Andøy Historielag

2012  Svein Haugen

2013  The Holy Boys

2014  Tordis og Geir Stave

2015  Werner Johansen

2016  Henry Borgen

2017  Fyr Laus

2018  Teaterklubb 81

2019  Ikke utdelt

2020  Idar Nilssen

 

Begrunnelsen for tildelingen av kulturprisen til Andøy Historielag:

"Andøy historielag er som sådan et særdeles aktivt lag. Med rundt 170 medlemmer er det også det største i regionen.
Fra og med 2005 har historielaget stått for, eller deltatt i, mer enn 40 ulike arrangementer med lokalhistoriske tema.
Det er en målsetting for laget å spre kunnskap om lokal historie og kultur, men laget arrangerer også turer til nabokommunene for å skaffe innblikk i lokalhistorien også der.
Laget har også engasjert seg i andre konkrete oppgaver i lokalsamfunnet, eksempelvis rydding og synliggjøring av de gamle nedlagte kirkegårdene.

Årlig utgivelse av lokalhistoriske årbøker gir laget økonomi til å støtte andre lag eller enkeltpersoner i deres arbeid med ivaretakelse av den lokale historien. Historielaget har satt av 50 000 kroner årlig til fordeling de siste tre årene. Så langt har 14 søkere mottatt tilskudd.
Gjennom årbøkene og de lokale nettsidene blir det spredd viktig informasjon om Andøy kommune. Dette er informasjon som har betydning både for mulige tilflyttere og reiselivsnæringen.
På denne måten settes Andøy kommune på kartet både nasjonalt og internasjonalt, det siste ikke minst gjennom informasjonen på internett.

Også andre medier henter materiale gjennom aktiviteten til historielaget. Dette så man blant annet ved markeringen av hundreårsdagen for erobringen av Sydpolen. Da fikk Andøy og Bjørnskinn sin rettmessige plass i NRK-fjernsynet i tilknytning til feiringen av en verdensbegivenhet.
Historielaget vektlegger geografisk spredning med hensyn til styresammensetning og arrangementer, noe som også bidrar til oppslutning om lokalhistoriearbeidet fra befolkningen i hele kommunen. Kunnskaper om lokal historie og kultur er viktig for lokal identitet og lokal patriotisme."