Gravrøys på Medby på Hinnøya. Foto: Idar Nilssen.

Kulturminner i Andøy - en smakebit av fortiden.

En rundreise i Andøy med start i Forfjord til Lovika på Hinnøya, og deretter

nordover Andøya på østsiden  og sørover på vestsiden.

Tekst og foto:  Idar Nilssen.

Aktuelt fra distriktet  |   Tilbake til startsiden  |  Båter i Vesterålen - fotogalleri

Aurora i Vesterålen

 

 

Klikk på bildene for å forstørre dem.

 

Samisk offerplass - Finnsteinan.

I grenseområdet mellom Sortland og Andøy. Personene er Arne Håkon Thomassen og Erling Urheim.

 

 

 

Tufter etter bosetting ved "Knurren" i Forfjorden.

Erling Urheim og Arne Håkon Thomassen.

 

 

 

 

Tufter etter samisk bosetting ved "Knurren".

Arne Håkon Thomassen og Erling Urheim.

 

 

 

 

Samisk bosetting ved "Knurren".

Melkegrop.

Arne Håkon Thomassen og Erling Urheim.

 

 

 

 

 

Kjøttgjømme, Forfjord.

 

 

 

 

 

 

Nausttuft ved Trollosen i Forfjord.

 

 

 

 

 

Nausttuft ved Trollosen i Forfjord.

 

 

 

 

 

Stor nausttuft på Trollosneset i Forfjord.

 

 

 

 

 

Gravrøys på Trollosneset.

 

 

 

 

 

Gravrøys med bautastein på "Pileteigen" i Forfjord.

 

 

 

 

 

Gravrøys med bautastein på "Pileteigen" i Forfjord.

 

 

 

 

 

Gravrøys på Breineset, Medby.

 

 

 

 

 

Gravrøys, gravkammer, på Breineset på Medby.

 

 

 

 

 

Kullgrop - Buksnes.

 

 

 

 

 

Nausttuft i Lovik.

 

 

 

 

 

Hustuft i Lovik.

Birgit Lund og Kjersti Åshagen.

 

 

 

 

Gravrøyser på Lovikneset.

Birgit Lund.

 

 

 

 

Gravrøyser på Lovikneset.

 

 

 

 

 

Bautastein ved gravrøys på Lovikneset.

Birgit Lund og Kjersti Åshagen.

 

 

 

 

Gravrøys på Lovikneset - gravkammer.

 

 

 

 

 

Åseanlegget - Åse - ringtun.

 

 

 

 

 

Eksempel på byggemåte.

 

 

 

 

Åseanlegget - tuft i ringtunet.

 

 

 

 

 

Åseanlegget - kokegrop.

 

 

 

 

 

Finnvika på Kvalnes på Andøya - samiske og norrøne kulturminner.

 

 

 

 

 

Ramsa på Andøya - spor etter kulleting og funn av fiskeøgle.

 

 

 

 

 

Den gamle kirkegården på Andenes på Andøya.

 

 

 

 

 

Den gamle kirkegården på Andenes på Andøya.

 

 

 

 

 

"Spanna" i Klæva ved Oksebåsen - gammel boplass.

 

 

 

 

 

Bleik på Andøya - med den eldre og yngre gårdshaugen.

 

 

 

 

 

Bleik har fortsatt bebyggelsen i hovedsak der de gamle fellestunene var.

 

 

 

 

"Gammelnaustet" på Nordmela på Andøya.

 

 

 

 

 

Børvågen med trolig steinaldertufter og tufter etter naust i nyere tid -

et tidligere  fiskevær med stor aktivitet.

 

 

 

 

Området ved Børvågen.

 

 

 

 

 

Hustuft i Børvågen.

 

 

 

 

 

Steinalderbosetting på Reinsnes i Sortland.

Tor Kristian Storvik.

 

 

 

 

Steinalderfunn på Reinsnes i Sortland - flint.

 

 

 

 

 

Hula under Bukkekirka i Børra på Andøya.

Hula sies å ha vært en samisk offerplass.

 

 

 

 

Vestover fra Bukkekirka.

 

 

 

 

Bø på Andøya - boplassene Bakkan og Sletten.

 

 

 

 

Oversikt over "Sletten" og "Bakkan".

 

 

 

 

 

Bø på Andøya.

Oppmurt grue for brenning av tare på 1920-30 tallet.

 

 

 

 

Bø på Andøya nedenfor Bømyra.

Taregrue.

 

 

 

 

Bø på Andøya nedenfor Bømyra.

Kanskje "hellegrop" ("oljegrop" brukt til utvinning av olje fra sel og hval. Denne kan stamme fra det første årtusen etter Kristi fødsel.)

 

 

 

Bø på Andøya nedenfor Bømyra.

Kanskje "hellegrop" ("oljegrop" brukt til utvinning av olje fra sel og hval. Denne kan stamme fra det første årtusen etter Kristi fødsel.)

Reidar Bertelsen,  professor emeritus.

 

 

 

Skjoldehamndrakten.

Konservator Kjersti Åshagen.

 

 

 

 

 

 

 

Skjoldehamndrakten - funnstedet.

Arkeolog Birgit Lund.

 

 

 

Tilbake til startsiden