Tilbake til startsiden

Foto: Idar Nilssen.

 

Sanger fra Andøy - oversikt

 

Innsamling og digitalisering/tilrettelegging: Idar Nilssen.

Aktuelt fra distriktet

 

Det er gjennom tidene laget en rekke sanger i og om Andøy. Vi gjengir dem her så langt det har vært mulig å få tak i dem.

Ta kontakt hvis du sitter med andre sangtekster.
 

 
 

 

 

Andøysanger       Sanger som deltok i konkurransen i regi av Andøya Distriktsfiskarlag:
Sang av Antonius Nordeng

Sang av Hans Eidnes ca 1914

Sang av Ingvald Forsberg ca 1915

Fiskerguttene

Ainnes-sangen - trolig skrevet av Leif Mathisen

Andøya, Andøya, Andøya, du e mi øy - Geir Laupstad

Tollev Nilsen Haugen - sanger

Norvald Myrseth - sangen om Innlandet

Edith Kaurin - Haugnessangen

Edith Kaurin - Haugnesminner

Odd Solhaug - Sang til Åse

Trygve Wicklund - Bjørnskinnsangen

Nils Husøy - Nordmelasangen

Sigurd Øvergård - Hilsen til Nordmela

Antonius Nordeng - Bleiksangen

Edvard Ruud - Andfjorden

Reidar Johansen, Odd Markussen og Konrad Mikalsen - Fiskenes ved natt

Haakon Magnus Aronsen - Skårungens kvad

Georg Lorentzen - Andenes, nesset uti havet

 

Tilbake til startsiden