Foto: Idar Nilssen.
 

 

 

Glimt fra Snefjords historie

 

Tilbake til Andøy              Tilbake til Aktuelt

   

Magnhild Andreassen, i dag bosatt på Andenes i Vesterålen, har gitt ut bok fra sine foreldres 42 år ved statsinternatet i Snefjord i Finnmark – i tiden 1921- 1963. Forfatteren er selv født og oppvokst i Snefjord, i en søskenflokk på åtte. Faren var lærer og moren bestyrerinne/husmor. Magnhild har gjennom sitt voksne liv virket som lærer og logoped.

I boka gir forfatteren oss innblikk i krigshistorien under evakueringen og brenningen av Finnmark, samt i skoleinternatlivet i Snefjord.

Magnhild Andreassen. Foto: Idar Nilssen.Det ble opprettet i alt 22 statsinternater i Finnmark fra begynnelsen av 1900-tallet. Samiske og andre ”fremmedspråklige” barn skulle gis norsk undervisning og norsk oppdragelse.

To tiltak bidro sterkt til å sette skolens fornorskningspolitikk i system, opprettelsen av eget skoledirektørembete for Finnmark og opprettelsen av statsinternatene.
I Snefjord ble statsinternatet tatt i bruk 6. januar 1908, hvor Snefjord og Lillefjord krets ble slått sammen. Dette var det første internatet i kystdistriktene i hele Finnmark.

Boka starter i 1921, da forfatterens mor og far, på henholdsvis 21 og 24 år, overtok statsinternatet i Snefjord i Måsøy kommune i Finnmark. Hun ble ansatt som bestyrerinne/husmor og han som lærer. Det var der de traff hverandre og etter hvert giftet seg.


Magnhild Andreassen gir i boka "Glimt fra Snefjords historie" et innblikk i en spesiell samfunnsform, som i dag stort sett er historie - statsinternatene i Finnmark.

Magnhild Andreassen. Foto: Idar Nilssen.

 

 

Hun beskriver hvordan en skole- og internatstyrer og hans familie på mange vis ble en institusjon i statsinternatets tjeneste, med stempel og fullmakt fra skoledirektøren i Finnmark. De kunne være isolerte i dagevis, når uværet hindret all samferdsel.
Her ble barn fra bygda og omegn – også øyene, tatt i mot til grunnskoleundervisning. Internatet ble elevenes hjem. Her beskrives omsorg, ansvar og trofasthet, som var helt nødvendig – ikke minst fasthet i oppdragelsen av barna. Vi kan følge familien gjennom evakuering, brenning av bygda i 1944, livet som flyktninger, tilbake til ruinene og gjenreisningen – med foreldrene Magna og Gunnar Olsen som hovedpersoner.
 

 

 

 

 

Boka kan kjøpes på Måsøy Museum i Havøysund og på Bok- og Papirhandelen på Andenes.

Se også forfatterens nettside