Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til Hadsel

 Neptun - Norsk fiskeindustrimuseum. Foto: Idar Nilssen.

Melbu- og omegn samarbeidsliste

Kommunevalget 2011

   

Melbu- og omegn samarbeidsliste har satt opp følgende liste til høstens kommunevalg:

1. Jan Steffensen Melbu 1952 Kumulert

2. Anne Karine Innbjør Melbu 1949 Kumulert

3. Thor-Arne Vilhelmsen Melbu 1973 Kumulert

4. Hanne Eriksen Kjelbergvik Melbu 1962

5. Rayner Skare Lind Melbu 1983

6. Ellinor Dyveke Jenssen Melbu 1975

7. Werner Holst Melbu 1967

8. Ivan Ellingsen Melbu 1971

9. Katrine Olsen Melbu 1985

10. Kurt Ronny Mathisen Melbu 1968

11. Geir Bendiksen Jerpvoll 1960

12. Grethe Celius Vassvik 1955

13. Per Olav Karlsen Sandnes 1942

14. Charles Tore Krey Ekren 1956

15. Bjørg Ellinor Pettersen Melbu 1950

16. Halvdan Audun Nilsen Strønstad 1960

17. Kjartan Aas Melbu 1976

18. Marte Steffensen Melbu 1984

19. Frank Julius Karlsen Melbu 1962

20. Ketil Mathisen Melbu 1983