Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Sensommernatt i Forfjordbotnen. Foto: Idar Nilssen.

Gjensyn med Innlandet - tema: Foreningsliv

 

Tilbake til oversikten

Medby krets

 

Fotografier fra utstillingen under bygdetreffet på Medby grendehus i juli 2006.

Det er de tre sørligste gårdene i Andøy - Forfjord, Medby og Fornes - som fra gammelt av har fellesnavnet "Innlandet".

 

  Disse galleriene er basert på bilder fra albumene til Åshild Nordheim, Gunnar Nisja, Marit Myrseth, Arne Åsheim, Ragnhild Astor, Inga Nilsen, Borgny Pettersen, Martha Øvermo, Anny Åsen, Tulle Furnesdal, Unni Furfjord, Arne Johansen, Torill I. Jørgensen, Britt Hedlund, Oliva Pedersen, Karin og Torstein Åsheim, Ingebjørg Nyheim, Grethe Hanssen, Asbjørn Aune, Per Paulsen, Sissel Gjerstad, Kjellrun Olaussen, Lindis Iversen og andre.


Innsamling og bearbeiding/digitalisering: Idar Nilssen.
 

   

Tidlig på 1920-tallet. De første medlemmene i den nystiftede losjeforeningen poserte ved Medbyelva. Fra v.: Nelly Nilsen, Gudrun Pettersen, Agnes Jørgensen, Solveig Kristiansen, Jentoft Jørgensen, Gunlaug Kristiansen, Usikker, Hildur Berntsen, Alma Jensen, Arnold Jensen, Leif Jensen, Borghild Berntsen, Mary Hansen Riksfjord, Svanhild Pettersen, fotograf Sørå (som foresto stifting av avholdslag), Solveig Simonsen, Ruth Pettersen, Sverre Pettersen, Ole Jacob Gimnes og Anton Pettersen Medby. (Klikk for større bilde).

 

Rundt 1940 på Medby. Losjefolk foran Losjehuset. Sittende fra venstre: Konny Westvig, Olga Skjellfjord, Hilda Liland, Julianna Pettersen, Jetta Nisja, Ragna Olsen, Jenny Jensen og Anton Pettersen Medby. Stående, slavisk fra venstre: Dagmar Nilsen, Oddne Jørgensen, Jentoft Jørgensen, Birgit Furfjord, Alma Berntsen, Borghild Berntsen, Øyvind Pettersen, Aslaug Jensen, Johannes Jørgensen, Vally Hansen, Inga Medby, Sigurd Ryberg, Anny Liland, Usikker, Tjenestejente hos Jentoft Jørgensen, Toralf Trondsen, Arild Myrseth (bakerst), Vidor Sannes, Signy Karlsen, Arnold Furnes, Arild Hansen, Petter Steen, Evald Nilsen, Henry Liland og Hermod Jensen.  (Klikk for større bilde).

 

På 1940-tallet i Forfjorden. Barnelosjen på utflukt. Sittende fra venstre: Olaug Pettersen, Judith Jensen, Ruth Pettersen, Sigrun Berntsen, Jentoft Jørgensen, Mary Riksfjord og Inga Medby. Stående bak f. v.: Usikker, Usikker, Kåre Pettersen og Peder Pettersen?.(Klikk for større bilde).

 

På tur til Medbydalen i 1949. Barnelosjen på utflukt. Fra v.: Kirsten Nilssen, Åse Pettersen, Signe Nisja, Irene Olsen, Borgny Pettersen, Ingebjørg Nilssen, Inger Nordheim, Karin Karlsen, Gerd Åsheim, Åshild Nordheim, Eldbjørg Nilsen, Arna Myrseth, Aud Pettersen, Per Olav Medby, Arne Medby, Odd Furnes og Dagmar Nilsen. (Klikk for større bilde).

 

Andre halvdel av 1950-tallet på Medby. Voksenlosjens 30-års jubileum på Losjehuset. Fremste rekke f.v.: Turid Olsen, Gunlaug Nisja, Borgny Pettersen, Karin Åsheim, Jentoft Jørgensen, Arna Myrseth og Karstein Nilssen.  Andre rekke f. v.: Konny Westvig, Aksel Pettersen Lund, Gunnar Nisja, Anton Pettersen Medby, Unni Furfjord, Olga Skjellfjord og Jenny Jensen. Tredje rekke f. v.: Ole Jakob Gimnes, Gudrun Medby, Karl Lamark, Astrid Lamark, Karl Skjellfjord, Petra Erlandsen, Birgit Furfjord, Rolf Olsen og Margaret Jørgensen.  Fjerde rekke f. v.: Dagmar Nilsen, Andora Nisja, Gerd Åsheim, Anny Åsen, Haldis Brinchmann, Svanhild Olsen og Julie Pettersen Lund.  Femte rekke f. v.: Julius Jensen, Ragnar Myrseth, Oddne Jørgensen, Ragnar Furfjord, Einar Brinchmann, Arne Johansen, Arne Åsheim, May Liss Olsen og Karly Fjelldal. (Klikk for større bilde).

 

Andre halvdel av 1950-tallet på Medby. Voksenlosjens 30-års jubileum på Losjehuset. Fra venstre: Konny Westvig, Gunnar Nisja, Anton Medby, Unni Furfjord, Olga Skjellfjord, Jenny Jensen, Aksel Pettersen Lund. (Klikk for større bilde).

 

 

Andre halvdel av 1950-tallet i Forfjorden. Barnelosjen på fiske- og bærtur. Fra v. stående: Ragnhild Nilssen, Annhild Nilsen, Eldbjørg Nilsen, Svanaug Furnes, Irene Sannes, Svein Sannes?, Paul Iversen, Thomas Iversen og Hans E. Furfjord.  Sittende foran f. v.: Bodil Furnes, Randi Rasmussen, Anne Olsen, Astrid Nisja, Anne-Lise Næss, Gunn Eklo (Narvik), Arnhild Olsen, Tove Nilssen og Svein Hansen. Helt bakerst f. v.: Jan Hugo Solstad, Knut Fjelldal og Ole Terje Åsen. (Klikk for større bilde).

 

Barnelosjen i 1967. Foran fra venstre: Gunn Kristin Medby, Steinar Olsen, Lindis Iversen, Ann Oddrun Medby, Kjellrun Nilsen, Bent Eirik Olsen, Åse Sannes (foran), Anita Paulsen, Willy Sannes, Liss Karin Paulsen, Johnny Karlsen, Elin Skoglund og Geir Iversen.  Bakerst fra venstre: Trygve Nilsen (leder), Olav Skoglund, Halvard Åsen (bak), Jan Egil Sannes, Hill Inger Olsen, Bente Pettersen, Ellen Kure, Aud Harriet Pettersen og Hugo Næss. (Klikk for større bilde).

 

Blandakoret i 1957.  Herrene fra venstre: Jentoft Jørgensen, Arne Åsheim, Asbjørn Aune, Arthur Næss, Trygve Nilsen, Harald Pettersen, Arthur Pettersen, Karstein Nilssen og Kåre Pettersen. Damene fra venstre: Svanaug Furnes, Ragnhild Nilssen, Birgit Furfjord, Marit Andreassen, Arna Myrseth, Elbjørg Nilsen, Gunlaug Nisja, Irene Sannes, Turid Olsen, Ragnhild Olsen, Signora Bakkejord, Hildur Hansen (delvis skjult), Arnhild Olsen, Synnøve Pedersen, Gerd Åsheim og Svanhild Olsen. Dirigenten, Arnold Furnes, foran. (Klikk for større bilde).

 

 

Jenteklubben rundt 1960. Bak fra venstre: Torill Iversen, Turid Furnes, Janne Jørgensen, Marit Skoglund, Kristine Karlsen og May-Liss Olsen. Foran: Kjellrun Nilsen og Ingrid (Marta Jørgensen sin datter). (Klikk for større bilde).

 

 

Søndagskolen i 1952. Sittende foran f. v.: Nikolai Iversen, Idin Olsen, Arne Nilsen, Irene Olsen, Dagny Olsen, Idar Nilssen, Knut Fjelldal, Anne Olsen, Randi Rasmussen, Grethe Hanssen, Ingar Kristoffersen, Astrid Nisja, Bodil Furnes, Signar Kristoffersen, Hans Edgar Furfjord, Jan Hugo Solstad, Arne Georg Solstad, Torill Solstad, Annhild Nilsen og Mathea Rasmussen. Stående (slavisk fra v.:) Bjarne Hanssen, Gudrun Hanssen, Dagny Karlsen, Karstein Kjøpsnes, Oddvar Rasmussen, Signe Nisja, Svanaug Furnes, Karstein Nilssen, Laila Hansen, Rita Johansen?, Synnøve Pedersen, Ester Johansen, Gerd Åsheim, Arnhild Olsen, Torbjørg Karlsen, Karl Martin Karlsen, Martha Jørgensen, Ottar Nilssen, Torunn Kristoffersen, Ragnhild Nilssen, Nina Nilsen, Judith Berntsen, Eldbjørg Nilsen, Kirsten Nilsen, Signora Karlsen, Ole Terje Åsen, Gunlaug Nisja, Arna Myrseth?, Kåre Nilssen, Martha Johansen og Solveig Kristoffersen. (Klikk for større bilde).

 

Søndagskolen først på 1960-tallet. Foran fra v.: Bent Olsen, Steinar Olsen, Hill-Inger Olsen, Gunnar Nisja og Harry Hanssen. Andre rekke f.v.: Bjørg Nisja, May-Liss Olsen, Halvard Åsen, Jan-Egil Sannes og Sigrun Hanssen. Bakerst: Grethe Hanssen og Jorunn Simonsen. (Klikk for større bilde).

 

Kapellforeningen rundt midten av 1980-tallet. Fra v. stående: Marie Arntsen, Ambjørg Solstad, Alise Nilsen, Margareth Jørgensen, Hildur Hansen, Jorun Skoglund, Svanhild Olsen, Turid Stranden, Inga Nilsen, Borgny Pettersen, Ragnhild Karlsen, Signora Bakkejord, Andora Nisja og Birgith Furfjord.  Sittende f.v.: Albertine Samuelsen, Ingeborg Pedersen, Leikny Andresen, Konny Westvig, Solveig Haugen og Anny Åsen. (Klikk for større bilde).

 

Tilbake til startsiden Tilbake til oversikten