Tilbake til startsiden

Medby krets

Sensommernatt i Forfjordbotnen. Foto: Idar Nilssen.

 

Gjensyn med Innlandet - tema: Arbeid

 

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til oversikten

 

Fotografier fra utstillingen under bygdetreffet på Medby grendehus i juli 2006.

Det er de tre sørligste gårdene i Andøy - Forfjord, Medby og Fornes - som fra gammelt av har fellesnavnet "Innlandet".

 

  Disse galleriene er basert på bilder fra albumene til Åshild Nordheim, Gunnar Nisja, Marit Myrseth, Arne Åsheim, Ragnhild Astor, Inga Nilsen, Borgny Pettersen, Martha Øvermo, Anny Åsen,  Synnøve Pedersen, Tulle Furnesdal, Unni Furfjord, Arne Johansen, Torill I. Jørgensen, Britt Hedlund, Oliva Pedersen, Karin og Torstein Åsheim, Ingebjørg Nyheim, Grethe Hanssen, Asbjørn Aune, Per Paulsen, Sissel Gjerstad, Kjellrun Olaussen, Lindis Iversen og flere andre.


Innsamling og bearbeiding/digitalisering: Idar Nilssen.
 

   

Siste halvdel av 1930-tallet. Nils Solstad ved bureisingsbruket i Forfjorden. (Klikk for større bilde).

 

 

 

På Bureisningsveien en gang på 1950-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

 

I Forfjorden rundt 1940. (Klikk for større bilde).

 

 

 

I Forfjorden rundt 1940. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Karl Nilsen ved jordbæråkeren tidlig på 1950-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

 

I Forfjorden på siste halvdel av 1930-tallet. Fra venstre: Arthur Furfjord, Nils Solstad, Andreas Karlsen, Johannes Jørgensen, Oddne Jørgensen, Fritjof Karlsen, Arild Furfjord, Henry Nilssen, Jentoft Nilsen, Angel Karlsen, Torleif Kristoffersen og Rikard Nilsen. (Klikk for større bilde).

 

 

Forfjordinger i Kabelvåg rundt 1932. Fra venstre: Dagfinn Nilsen, Sverre Pettersen, Karly Fjelldal, Bjarne Hanssen, Normann Nilsen, Anna Nilsen, Alfred Karlsen og Rikard Nilsen. (Klikk for større bilde).

 

 

Forfjordinger i Kabelvåg rundt 1932. Fra venstre: Sverre Pettersen, Normann Nilsen, Alfred Karlsen, Anna Karlsen Nilsen, Henry Nilsen, Bjarne Hanssen, Dagfinn Nilsen og Rikard Nilsen. (Klikk for større bilde).

 

 

På Medby på 1930-tallet. Vinterfisket på Forfjorden på 1930-tallet – sløying og henging på Medby. Fra venstre: Aksel Pettersen, Ove Pettersen, Øyvind Pettersen, Kåre Pettersen og Sverre Pettersen. (Klikk for større bilde).

 

 

Laksefangst på 1950-tallet. (Klikk for større bilde). Etter at du har klikket fram forstørrelsen må du kanskje klikke på denne igjen for å få full størrelse.

 

 

 

 

 

I lugaren. Usikkert årstall. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Fornes. Båtekspedisjonen tidlig på 1920-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Fra båtslippen på Breineset. Normann Nilsen drev slippen fram til han døde i 1955. Senere har det foregått produksjon av betongstein der, og senere lakseoppdrett og til sist oppdrett av blåskjell. (Klikk for større bilde). Etter at du har klikket fram forstørrelsen må du kanskje klikke på denne igjen for å få full størrelse.

 

 

 

Fra betongsteinproduksjonen på Breineset rundt midten av 1950-tallet. Det var Kristen Andresen som drev denne virksomheten. På det øverste bildet sees fra venstre: Kristen Andresen, Reidar Pettersen og Gunnar Nisja. På det nederste bildet sees f.v.: Kristen Andresen, Reidar Pettersen, Gunnar Nisja og Ragnar Myrseth. Sistnevnte kjørte fram støypesanden med hest og ”bekkvogn”. (Klikk for større bilde). Etter at du har klikket fram forstørrelsen må du kanskje klikke på denne igjen for å få full størrelse.

 

 

Gammelbutikken i Forfjorden, langs Bureisningsveien. (Klikk for større bilde). Etter at du har klikket fram forstørrelsen må du kanskje klikke på denne igjen for å få full størrelse.

 

 

 

 

Lastebilen til Tormod Nordheim. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Case'en fra 1939 på Medby, først på 1950-tallet. Aksel Pettersen Lund på den antatt første traktoren i bygda. Det var en 1939-modell ”Case”, originalt utrustet med jernhjul. Traktoren skal ha vært den første maskinen som Ragnvald Nilsen i Lovika hadde. (Bror av Leonard i entreprenørfirmaet Leonard Nilsen og Sønner). Det var brødrene Kåre og Aksel Pettersen som kjøpte den hit til bygda. Den er fortsatt kjørbar, og befinner seg i dag i en privat samling veterantraktorer i tilknytning til Dagali Hotell på Østlandet. (Klikk for større bilde).

 

Skogplanting på kommuneteigen i Forfjorddalen i 1944. Foran fra v.: Arne Åsen, Julin Arntsen, Gunnar Jensen, Dagfinn Nilsen, Vilhelm Pedersen, Arild Furfjord, frøken Trondsen, Hermod Jensen og Ole Jacob Gimnes. Bak: Kåre Pettersen, Hege (kusina hans), Torstein Åsheim og Tore Høglund (Pettersen). (Klikk for større bilde).

 

I Forfjorden på 1950-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

I Forfjorden på andre halvdel av 1940-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

På "Nyveien" rundt Forfjorden på 1950-tallet. Bygdefolk inspiserer byggingen av nyveien rundt Forfjorden på første halvdel av 1950-tallet. Fra venstre: Agnes Olsen, Magnus Olsen, Marit Pettersen, Tormod Nordheim, Dagfinn Nilsen, Ragnar Myrseth, Svanhild Olsen, Anne Olsen, Svanaug Furnes (delvis skjult), May Liss Olsen (bakerst), Turid Furnes, Rolf Olsen, Arnhild Olsen og Bodil Furnes. (Klikk for større bilde).

 

Maskinslått i Forfjorden sist på 1920-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Medby sist på 1930-tallet. Slåtta på Medby sist på 1930-tallet.Fra venstre: Anton Pettersen Medby med en av de eldste sønnene på fanget, Gudrun Medby, Anny Jensen?, Usikker unge, Petter Steen og hesten ”Gerda”.  I bakgrunnen skimtes ”Losjehuset”. (Klikk for større bilde).

 

 

I Forfjorden på 1960-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Fornes på 1950-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

 

Medby på 1930-tallet. Sittende bakerst oppå steinen f. v.: Einar Olsen, Rikard Nilsen, Aksel Pettersen Lund, Karly Fjelldal, Hilmar Andreassen, Sigurd Pettersen?, Usikker, Oskar Nilsen, Bjarne Berntsen, Sverre Pettersen (bakerst), Ole Jakob Gimnes, Nils Solstad, Hermann Pettersen og Trygve Nilsen. Stående f.v.: Øyvind Pettersen på hesten ”Tor”, Lovise Pettersen, Mathilde Olsen, Julie Pettersen Lund, Usikker, Usikker, Hilda Hansen? og Jentoft Jørgensen på hesten ”Lappen”. Sittende foran f. v.: Gudrun Olsen, Andora Nisja?, Svanhild Olsen, Inga Medby, Olaug Pettersen og Petra Nilsen. (Klikk for større bilde).

 

 

Medby på 1950-tallet. Fra venstre: Sverre Pettersen, Usikker, Aksel Pettersen Lund, Klara Nilssen (bakerst),, Arne Åsheim?, Ragna f. Nisja, Dagmar Nilsen, Ragnar Myrseth (på kne), Julie Lund og Jentoft Jørgensen. (Klikk for større bilde).

 

 

Fornes på 1940-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

 

I Forfjorden sist på 1930-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

 

På Fornes sist på 1930-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

 

På Fornes sist på 1930-tallet. (Klikk for større bilde).

 

 

 

På Fornes på 1940-tallet. Fra venstre: Gudrun Olsen, Einar Olsen, Sollaug Furnes, Rolf Olsen, Svanhild Olsen og Alma Berntsen. (Klikk for større bilde).

 

 

Torving på Fornes rundt 1940. (Klikk for større bilde).

 

 

Forfjordinger på traktortur til Stø i Øksnes. Fra venstre: Klara Nilssen, Ottar Nilssen, Rolf Fjelldal, Tormod Nilssen, Karly og Herta Fjelldal. (Klikk for større bilde).

 

 

Tilbake til startsiden Tilbake til oversikten