Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Tidlig vår på Stave. Foto: Idar Nilssen.

Fotogalleri fra skolen på Stave

 

Tilbake til oversikten Galleriet er basert på bilder utlånt fra Karl Rasmus Dahle. Tilrettelegging: Idar Nilssen.
   

Stave skole på skitur i 1924

Foran fra venstre: Eilif Jensen (1916-1971), Knut Larsen (1916-1986), Brynjulf Brynjulfsen (1913-1997) og Fridtjof Wangen (1913-1989). Bak fra venstre: Anny Johansen g. Olsen, Sellevold (1911-1996), Gudrun Andreassen g. Wikestad, Dverberg (1912-1997), Hildur Mathilde Lydia Johnsen g. Hansen, Andenes (1911-1964), lærer Reidar Brækkan (1903-1999) fra Sørfold, Waldis Jensen g. Kristiansen, Sellevold (1910-2001) og Dagmar Johansen g. Aronsen, Bleik, f.1913. Foto utlånt av Karl Rasmus Dahle.

 

Høykjøring på Stave på slutten av 1920-årene

Fra venstre: Johan Olaf Edvin (Jensen) Solvang (1873-1953), Aslaug Hansen (1895-1981), Liv Erna Alfhild Solvang, g. Hansen, Nordmela,(1917-1989). Knut Larsen (1916-1986), deretter to ukjente fra Statens Havnevesen. På høylasset: Trygve Solvang, f. 1914. Foto utlånt av Karl Rasmus Dahle.

 

Stave skole på utflukt i 1955

Første rekke fra venstre: Inger Britt Jensen, Arild Jens Dahle og Edmund O. Andreassen. Andre rekke fra venstre: Irene Johansen, Gunn Marie Andreassen, Gunnar Larsen, Randi Strøm Jensen og Eli Hennie Jensen. Bak fra venstre: Bjørgunn Brynjulfsen, Anne Lise Roness, g. Johansen (lærer) og Svanhild Brynjulfsen. Helt til venstre: Odd Arne Wangen. Foto: Karl Rasmus Dahle.

 

Stave skole på klassetur til Gavlen i 1956

Foran fra venstre: Odd Arne Wangen, Per Arild Larsen, Bjørgunn Brynjulfsen. Andre rekke fra venstre: Inger Britt Jensen, Edmund O. Andreassen, Vigdis Solvang, Irene Johansen, Randi Strøm Jensen, Svanhild Brynjulfsen. Bak fra venstre: Gunn Marie Andreassen, Karl Rasmus Dahle, Gunnar Larsen, Arild Jens Dahle, Eli Hennie Jensen og lærer Anne Lise Roness (g. Johansen), Stave og Unni Marie Aase, gift Furnes, lærer i Gavlen. Foto utlånt av Karl Rasmus Dahle.

 

Siste klasse ved Stave skole skoleåret 1957/58 før skolen ble nedlagt og elevene overført til Nordmela fra skoleåret 1958

Fra venstre: Kyrre Larsen, Odd Arne Wangen (1949-2002), Bjørgun Brynjulfsen, Eli Hennie Jensen, Svanhild Brynjulfsen, Irene Johansen (1946-1988), Inger Britt Jensen, Gunn Marie Andreassen og Edmund Osvald Andreassen (1947-1998). Bak: Lærer Anne Lise Roness. Det mangler en elev - Gunnar Larsen - sannsynligvis er det han som er fotograf. Foto utlånt av Karl Rasmus Dahle.

 

Tilbake til startsiden  Tilbake til oversikten