Tilbake til startsiden Solnedgang vest i havet. Foto: Idar Nilssen.

 

Fotogalleri fra Nordmela - skolen

 

Aktuelt fra distriktet

Bildene er utlånt av Oddbjørg Husøy. Innsamling, digitalisering og tilrettelegging: Idar Nilssen.

Tilbake til startsiden  

Ved gammelskolen på Nordmela i 1949
Lærer Nils Husøy med sønnene Njål og Per Jarle.

 

 

Nordmela rundt 1920

 

 

17. mai ved gammelskolen i 1952
Foran f.v.: Svenn Helmersen, Roald Thorbjørnsen, Bjørg Jensen, Åsa Jensen, Anne Marie Jensen, Per Inge Søreng, Eva Lambersøy. Bakerst f.v.: Andor Nilsen, Skjoldis Thorbjørnsen, Jorun Åsvang, Elsa Helmersen, Arne Åsvang, Haldis Elvan, Gretha Antonsen, Njål Husøy, Randi Søreng, Asbjørg Sommerhaug, Oddbjørg Husøy. I barnevogna: Astrid Gjertrud Husøy.

 

Lærer Nils Husøy med elever i 1960
F.v: Gunnleif Hansen, Kjell Karlsen, Odd Åsvang, Nils Husøy, Inge Olav Amundsen, Arvid Kvalnes, Gerd Jensen, May Pettersen og Torgunn Helmersen.

  Tilbake til oversikten