Tilbake til startsiden

Galleri fra Nordmela

Aktuelt fra distriktet  

Bildene i dette galleriet er utlånt av Ruth og Sigurd Øvergård 

Innsamling, digitalisering og tilrettelegging: Idar Nilssen.

 

Tilbake til registret Klikk på bildene for større utgave.

 

   

Nordmela - familiesammenkomst

Fra venstre slavisk: Sigurd Øvergård, Sara Antonsen, Aage Klo, Einar Nilsen, Petra Nilsen, Dora Helmersen, Andora Klo med Tore på armen, Celius Nilsen, Ottar Antonsen, Wilhelm Helmersen, Asbjørn Endresen, Astrid Nilsen (bak), Charlotte Antonsen (foran), Signe Søreng (helt bakerst), Nelly Edvardsen, Ole Nilsen, Rolf Søreng, Johannes Nilsen, Oskar Antonsen og Oddbjørg Øvergård. De to småjentene foran er Randi Søreng og Gretha Antonsen.
 

Nordmela - kalveproduksjon
Astrid Nilsen med kua og Oskar Antonsen med oksen.

 

 

Bryllup på Åse - Tordis og Magnus Skogvoll
Fra venstre: Harry Kristiansen, Olav Lidahl, Viktoria (f. Lyngra), g. Lidahl, Viggo Lidahl (barn på fanget), Elsa Bowitz, Usikker, Hjørdis (f. Rødevand), g. Helmersen, Andor Helmersen, Hilbjørg (f. Lyngra), g. Rødevand, Bernt Rødevand, Ruth Øvergård og Lillian Øvergård, g. Magnussen. Gutten i gresset heter John Helmersen.

 


Bryllup på Nordmela
Fra venstre: Andora, g. Klo, Oddbjørg, g. Johansen, Ruth og Sigurd Øvergård, Charlotte og Oskar Antonsen. Legg merke til brønnen i høyre billedkant.
 

 


Brudepar fra Nordmela
Ellinor og Ottar Antonsen.
 

 

 

 

Nordmela
Charlotte og Oskar Antonsen.


 

 

 

Fra Nøss
Elvine Tollefsen fra Nøss med døtrene Kirsti, Evy og Grethe.
 

 

 

 

Nordmela
Lillian Øvergård og Anne Gerd Dahl. Sistnevnte datter av baptistpastoren ved Åse menighet.
 

 

Nordmela i 1928
Fra venstre: Petra Nilsen, Celius Nilsen, Johannes Nilsen og Signe, g. Søreng. Gutten på høylasset er Einar Nilsen.
 


Nordmela - på Mellasanden
Fra venstre: Fritjof Helmersen, Andor Nilsen, Sigurd Øvergård, Bergiton Husøy, Per Elvan og Håkon Dahl.


 

Ombord på "Varholm"?
Nils Nilsen og Karl Dahl rodde i mange år med Bernt Nordlund.

 

 

 

 

Nordmela - på trappa hos Johannes Meier Nilsen
Brødrene Ole og Arnfinn Nilsen.

 

 

 

 

Piloten fra Klo
Odd Ivar Johansen.

 

 

 

Nordmela midt på 1950-tallet - potetopptaking
F.v.: Sigurd Øvergård, Lillian Øvergård og Oddbjørg Øvergård.

 

 

Nordmela - elever rundt 1948
Fra venstre: Arnold Pettersen, Marit Strand, Torstein Ringholm, Ingrid Adolfsen og Ole Nilsen. Læreren het Sigurd Øvergård.

 

 

 

Nordmela - elever rundt 1948

Fra venstre: Torstein Johansen, Kristian Ole Berg, Ingrid Adolfsen, Arnold Pettersen, Øystein Elvan, Marit Strand, Sigvart Nilsen, Ole Nilsen, Charlotte Sommerhaug, Johan Elling Ringholm, Albritt Torbjørnsen og Arne Åsvang. Læreren het Sigurd Øvergård.

 

 

Skirenn på Nordmela
Fra venstre: Brynhild Helmersen, Elene Johansen, Johanne Gansmoe fra Myre, Gunleik Antonsen, Ragna Brekkan, Reidar Brekkan, Osvald Olsen fra Åbergsjorda, Ludvig Jørgensen, Jentoft Johansen, Randolf Johansen, Hans Kaspersen fra Rundholen, Sverre Ingebrigtsen fra Åse, Hermann Hansen fra Nøss og Nils Nilsen.
 

 

På Stave
Fra venstre: Kjell Johansen, Irene, g. Brønnseth, tjenestejenta Rosa Karlsen fra Frøskeland og Reidar Johansen.
 

 

 

 

Spisstelt på Nordmela
Lillian Øvergård.

 

 

Nordmela sist på 1950-tallet - på torvhågen
Fra venstre: Oskar Antonsen, Sigurd Øvergård, Lillian, g. Magnussen og Randi, g. Clausen.
 

 

Tilbake til registret Tilbake til startsiden