Tilbake til startsiden

Tilbake til "Andøy"

Mot Stamnes etter solnedgang. Foto: Idar Nilssen.

Fotografier fra Innlandet

Innsamling, digitalisering og tilrettelegging: Idar Nilssen.

 

Aktuelt fra distriktet

Medby krets
 

Tilbake til oversikten

Det var de tre gårdene Forfjord, Medby og Fornes som gikk under fellesbetegnelsen "Innlandet".

Dette galleriet er lett blanding basert på bilder fra  albumene til Åshild Nordheim, Gunnar Nisja, Arne Åsheim, Marit Myrseth, Ragnhild Astor, Inga Nilsen, Borgny Pettersen, Martha Øvermo, Anny Åsen, Tulle Furnesdal, Unni Furfjord, Ingebjørg Nyheim, Sissel Gjerstad, Kjellrun Olaussen, Lindis Iversen, Inge Karlsen og andre.

 

 

 

Medby

Andora Nisja.

 

 

I Forfjorden sist på 1950-tallet

Anita Paulsen (Fridholm).

 

 

 

 

Fritjof Karlsen ved heimehuset rundt 1950.

 

 

 

 

Kristine Karlsen ved det samme huset til samme tid.

 

 

 

 

 

Kristine og Fritjof Karlsen hos Igny og Vidor Sannes rundt 1950.

 

 

 

Kristine og Fritjof Karlsen på tur til Sørfjorden med MS "Furfjord" rundt 1950.

 

 

 

Kristine Karlsen med sønnen Frits rundt 1952.

 

 

 

 

Kristine Karlsen med nevøen Svein Sannes først på 1950-tallet.

 

 

 

 

 

Karl Nilsen i jordbæråkeren sammen med barnebarna Karin og Karlotte rundt 1940.

 

 

 

Karl Nilsen i 1950 sammen med døtrene Bergljot, Anna og Signy.

 

 

 

Karl Nilsen i 1950 sammen med sønnene Andreas, Fridtjof, Karly og Angel.

 

 

 

Barnelosjen ”De unges von” på andre halvdel av 1960-tallet

Foran fra venstre: Gunn Kristin Medby, Steinar Olsen, Lindis Iversen, Ann Oddrun Medby, Kjellrun Nilsen, Bent Eirik Olsen, Åse Sannes (foran), Anita Paulsen, Willy Sannes, Liss Karin Paulsen, Johnny Karlsen, Elin Skoglund og Geir Iversen. Bakerst fra venstre: Trygve Nilsen (leder), Olav Skoglund, Halvard Åsen (bak), Jan Egil Sannes, Hill Inger Olsen, Bente Pettersen, Ellen Kure, Aud Harriet Pettersen og Hugo Næss.

 

 

I Forfjorden sist på 1950-tallet

Fra venstre: Bergljot Fjermedal, Rikart Nilsen, Oddne Jørgensen og Alfred Nilsen.

 

 

 

Medby midt på 1950-tallet

Bjørg og Astrid Nisja.

 

 

 

Andre halvdel av 1950-tallet

Fra venstre: Bjørg Nisja, Gunnar Nisja og Jorunn Simonsen.

 

 

 

 

I Forfjorden mot slutten av 1960-tallet

Fra v.: Bjørg Nisja, Haldis Furfjord og Alfred Nilsen

 

 

I Forfjorden for ikke så lenge siden

Britt Pedersen som 17-åring.

 

 

 

 

I Forfjorden rundt midten av 1960-tallet

Doris Solstad og Ranveig Karlsen med en fyrrig Finn Andresen mellom seg.

 

 

Slekt i Forfjorden

Håkon Pedersen fra Liland i Sortland.

 

 

 

 

Ved losjehuset på Medby først på 1950-tallet - håndgjerning

Stående f. v.: Arna Myrseth, Martha Jørgensen, Karlotte Karlsen, Laila Hansen, Martha Johansen, Signora Karlsen, Judith Berntsen og Torbjørg Karlsen. Sittende f.v.: Kirsten Nilsen, Gerd Åsheim, Gunnlaug Nisja, Elly Lyngra (lærer) og Torunn Kristoffersen.

 

 

Medby sist på 1950-tallet

Fra venstre: Helge Andreassen, Gunnar Nisja og Bjørg Nisja.

 

 

Fisketur?

Fra venstre: Helge Sannes, Arthur Pettersen, Ole Jørgensen og Jann Arthur Næss (bakerst).

 

 

 

Hos Ingeborg og Wilhelm Pedersen først på 1960-tallet

Fra venstre: Karstein Nilssen, Klara Nilssen, Ottar Nilssen, Ingeborg Pedersen og Bjørn Loe.

 

 

I nyhuset hos Marie og Erling Karlsen først på 1950-tallet

Fra v.: Ingny Sannes, Karin Karlsen, Konstanse Nikolaisen, Signora Karlsen (bak), Marie Karlsen, Erling Karlsen, Herlaug Karlsen, Ragnar Myrseth og Arne Åsheim.

 

I Forfjorden

Inga Nilsen.

 

 

 

 

På Medby mot slutten av 1950-tallet

Fra venstre: Jan Egil Leonhard Sannes, Willy Simon Jens Sannes, Gunnar Halvdan Nisja og Helge Kristian Sannes.

 

Jenteklubben på Medby/Fornes rundt 1960

Bak fra venstre: Torill Iversen, Turid Furnes, Janne Jørgensen, Marit Skoglund, Kristine Karlsen og May-Liss Olsen. Foran: Kjellrun Nilsen og Ingrid (Marta Jørgensen sin datter).

 

Nyheim i Forfjorden tidlig på 1960-tallet - julegrøt

Fra venstre: Henry Nilssen, Kåre Nilssen, Tormod Nilssen, Karstein Nilssen og Klara Nilssen.

 

 

I Langvassdalen i Forfjorden

Karlotte Karlsen og Ingebjørg Nilssen.

 

 

 

På kjøkkenet i gammelstua hos Ingeborg Pedersen

Fra venstre: Ingeborg Pedersen, Vilfred Pedersen, Martin Berger Pedersen, Usikker, Karstein Nilsen.

 

 

På Nyheim i Forfjorden i 1944

Klara Nilssen med sønnen Ottar.

 

 

I gammelstua hos Ingeborg og Wilhelm Pedersen først på 1960-tallet

Fra venstre: Karstein Nilssen, Undis Furfjord, Haldis Furfjord, Tormod Nilssen og Martin Berger Pedersen.

 

 

Ved ferjekaia på Sortland i andre halvdel av 1950-tallet

Fra venstre: Kristen Andresen, Sissel Andresen og Finn Andresen.

 

 

Forfjorden på 1950-tallet

Magnhild og Lars Nisja med sønnen Gunnar.

 

 

I Forfjorden rundt midten av 1950-tallet

Martin Berger Pedersen og Finn Andresen.

 

 

 

Nyttårsfeiring hos Ingeborg og Wilhelm Pedersen først på 1960-tallet

Fra venstre: Bjørn Loe, usikker web-ansvarlig?, Vilfred Pedersen, Kåre Nilsen, Martin Berger Pedersen, Karstein Nilsen, Klara Nilsen, Ottar Nilsen og Ingeborg Pedersen.

 

Medby tidlig på 1950-tallet - fjøset til Julius Jensen i bakgrunnen

Ole Jørgen og Janne Jørgensen.

 

 

Fra realskolen i Risøyhamn

Fra venstre: Sonja Lyngseth fra Saura, Oddbjørg Liavik fra Skjolde, Rigmor Iversen fra Medby og Sissel Andresen fra Forfjord. Foto: Grethe Hanssen.

 

 

I Forfjorddalen rundt midten av 1960-tallet

Fra venstre: Grethe Hanssen, Harry Hanssen, Helge Sannes, Finn Andresen, Undis Furfjord, Edny Nilsen, Bjørg Nisja og Doris Solstad.

 

 

Andre halvdel av 1950-tallet

Fra venstre: Torfinn Nilsen, Gerd Åsheim, Kjellrun Nilsen, Eldbjørg Nilsen og Einar Karlsen.

 

 

Forfjorden tidlig på 1960-tallet

Fra venstre: Tormod Nilssen, Annhild Nilsen, Ottar Nilssen og Randi Rasmussen.

 

 

Medby på andre halvdel av 1950-tallet

Fra venstre: Willy Sannes, Gunnar Nisja, Karstein og Arnor Evensen (fra Øksnes). Arnor Evensen er far til den kjente skihopperen Johan Remen Evensen.

 

 

I Forfjorden i 1956

Fra venstre: Alfhild Jørgensen, Svein Villy Sandnes, Ann-Harriet Nilsen og Alise Nilsen.

 

 

 

 

En tur med ferja Dragnes-Risøyhamn på midten av 1960-tallet

Fra venstre: Sissel Andresen, Grethe Hansen, Sigurd Ludvigsen og Kitty Karlsen.

 

 

 

 

I Forfjorden på 1950-tallet

Fra venstre: Ågot Aas, Kristen Andresen, Tove Nilsen, Anna Nilsen og Åshild Aas.

 

 

I Forfjorden 14. mai 1980

Fra venstre: Inga Nilsen, Rikart Nilsen og Ingeborg Pedersen.

 

 

I Forfjorden 14. mai 1980 – Leikny Andresen sin 70-års dag

Fra venstre: Hildur Hansen, Svanhild Olsen, Arthur Furfjord, Hjørdis Furfjord, Gudrun Medby, Leikny, Andora Nisja, Ingeborg Pedersen, Irene Karlsen, Alvilde Karlsen og Gudrun Hanssen.

 

Tilbake til startsiden Tilbake til oversikten