Tilbake til startsiden

Tilbake til "Andøy"

Sommernatt i Buksnesmarka. Foto: Idar Nilssen.

Fotogalleri fra Buksnes og omegn

 

Aktuelt fra distriktet

Tilbake til oversikten

Galleriet er basert på bilder utlånt av Inger Marie Åsen.
Innsamling, digitalisering og tilrettelegging: Idar Nilssen.


Klikk på bildene for forstørrelse.

Galleri fra Øygården   Galleri fra Lovika   Galleri Lovika, Risøyhamn og Åse

  Se også: Strandland krets

 

Buksnes rundt 1928 - huset til Bernhard Endresen i bakgrunnen

Fra venstre: Judith Samuelsen, Albertine Samuelsen, Anny Samuelsen, Tordis Simonsen, Karl Johansen og Usikker.

 

På Laneset rundt midten av 1940-tallet

Brødrene Arne og Bjarne Jakobsen med to ukjente damer mellom seg.

 

 

Buksnes i 1932 - begravelsen til Anton Elling Johansen

Voksne fra venstre: Helmer Antonsen, Laura Antonsen, Inga Johansen, Martin Johansen, Julianna Berntsen, Alf Endresen, Anna Gundersen og Elise Endresen. Barn fra venstre: Alma Berntsen, Borghild Berntsen, Bjarne Jakobsen, Arne Jakobsen, Inger Marie Johansen og Karl Albin Johansen.

 

Buksnes i første halvdel av 1940-tallet - familien Samuelsen

Stående, fra venstre: Hjørdis g. Gregersen, Sigurd, Anny g. Nilsen og Judith g. Berntsen. Foreldrene, Albertine f. Sørensen og Bordevik Samuelsen, sitter foran. Hunden het Ajax.

 

 

 

Buksnes i 1949

Fra venstre: Karl Johansen, Dagmar Nilsen, Inger Marie Åsen, Otto Åsen, Gudrun Medby og Arne Åsen. Bak: Anton Medby og sønnen Sture.

 

Buksnes - andre halvdel av 1940-tallet

Fra venstre: Herdis Endresen, Sollaug Haugen, Anny Samuelsen, Inger Marie Johansen og Haldis Aleksandersen.

 

Buksnes rundt 1940 - på Slettmarken

Fra venstre: Milly Hansen, Mathilde Celius, Ottar Berg, Marianne Berg, Signe Berg, Edvin Berg, Hedvig Jakobsen, Hilma Hansen og Harry Hansen.

 

På Buksnes rundt 1935

Fra venstre: Ottar Berg, Martin Ottesen, Pauline Ottesen, Kaia Tollefsen, Ove Tollefsen og Åsmund Kleppe. Paret bak er usikre.

 

Buksnes midt på 1920-tallet - nyfjøset på Tjønnvollen

Arbeidskarene er, fra venstre: Albert Melbøe, Angel Berntsen (Fornes), Martin Johansen, Helmer Antonsen og Bernt Samuelsen. Jenta foran fjøset skal være Judith Samuelsen.

 

I Sverige i 1943

Otto Åsen (i midten), sammen med andre ungdommer (ukjente) som flyktet over til Sverige.

 

 

Buksnes sist på 1930-tallet

Stående bak: Hedvik Larsen, Inger Marie på armen til moren, Inga Johansen, Bernt Samuelsen, Aud Lund, Bjarne Berntsen, Margit ??, Hildur Fridholm Paulsen, Einar Endresen, Helmine Endresen, Albertine Samuelsen og Helmer Antonsen. Sittende foran: Judith Samuelsen (stående i hvit kjole), Amalie Samuelsen, Anny Samuelsen, Josefina Ericson Endresen med Karl Johansen foran seg, Pauline Jakobsen med Bjarne Jakobsen foran, Laura Antonsen med Arne Jakobsen foran.

 

På Laneset midt på 1930-tallet

Fra venstre: Helmer Antonsen, Aud Lind og Laura Antonsen. Foran: Arne og Bjarne Jakobsen.

 

 

På besøk til Medby gamle skole i 1938

Stående f.v.: Magnor Melbø, John Øygård, Aksel Aleksandersen, Norun Øygård, Alise Aleksandersen, Mille Westvig, Anny Jensen, Osvald Iversen, Ruth Aleksandersen, Eilif Berntsen, Herdis Endresen, Hilvarda Nilsen, Ellen Karlsen og Marianne Berg (lærerinne fra Buksnes). Sittende f.v.: Usikker, Arne Jacobsen, Kåre Olsen, Karl Albin Johansen, Bjarne Jacobsen, Alfrida Melbøe, Bjarne Voll, Aslaug Jensen, Anny Samuelsen, Anny Liland og Judith Samuelsen.

 

Buksnes rundt midten av 1940-tallet - torvkjøring

Inga og Martin Johansen. Hesten het "Kvikk".

 

 

Fra Buksnes

Johan Antonsen.

 

 

 

 

Buksnes på siste halvdel av 1920-tallet

Bak fra venstre: Amalie, Albertine, Bernt og Bordevik. Foran: Anny og Judith, alle med etternavnet Samuelsen.

 

 

 

Buksnes i 1943

Judith f. Samuelsen og Oddmund Berntsen.

 

 

I Forfjorddalen sist på 1940-tallet - ved gammen "Furunakk"

Fra venstre: Kåre Pettersen, Dagmar g. Nilsen og Otto Åsen.

 

 

Buksnes rundt 1927 - i bakgrunnen husene til Mikal Melbøe

Karl Albin Johansen.

 

 

Buksnes i andre halvdel av 1920-tallet

Fra venstre: Karl Johansen, bestefar Anton Johansen og mor Inga Johansen.

 

 

 

 

På Buksnes på 1930-tallet

Fra venstre: Inga Johansen, Hildur Fridholm g. Paulsen, Hedvig Simonsen og Dagny Simonsen (den velkjente husmorvikaren).

 

Konfirmasjon i Bjørnskinn kirke i 1942

Stående fra venstre: Arne Olsen fra Fornes, Anne Jensen fra Åse, Kåre Johansen fra Myrland, Ragnhild Jensen fra Medby, Isak Isaksen fra Nøss, Helene Isaksen fra Nøss, Ottar Solli fra Åse, presten Egil Sæbø, Haldis Aleksandersen, Guttorm Nilsen, Jorunn Nikolaisen fra Bjørnskinn, Håkon Fredheim fra Åse, Marie Markussen fra Myrland, Haldon Hansen fra Haugen, Aud Alpøy fra Sørmela, Guttorm Nilsen fra Åse, Oddbjørg Hansen fra Bjørnskinn og Karl Johan Olsen fra Bjørnskinn. Sittende, fra venstre: Elsa Strand fra Risøyhamn, Margit Haug fra Strandland, Inger Marie Johansen, Bergljot Nystad? fra Bø, Hergunn Elverum fra Bø, Åshild Karlsen, Asbjørg Kleppe fra Bjørnskinn og Ragnhild Waltila fra Åse.

 

Laneset

Laura Antonsen.

 

 

 

 

Strandland - på grendehuset rundt 1970?

Fra venstre (slavisk): Usikker dame i billedkanten, Martha Haug, Usikker dame, Margit Thomassen helt bakerst, Usikker dame bakerst, Helmine Endresen foran ved bordet, Koldevin Iversen, Usikker mann delvis skjult bakerst, Borghild Hansen, Usikker dame helt bakerst, Hanna Tysvold, Martha Iversen, Josefine Kinn, Usikker mann helt bakerst, Inga Johansen bakerst, Astrid Jespersen ved bordet, Hermann Haug, Svanhild Erlandsen, to usikre nærmest henne, Pauline Jakobsen, Håkon Ingebrigtsen, tre usikre med ryggen til i nederste billedkant.

 

Strandland - på grendehuset rundt 1970

Fire usikre nærmest nedre venstre billedkant. Resten fra venstre: Johan Tysvold, Dagny Hansen, Karl Skjellfjord, Svanhild Erlandsen, Erling Erlandsen, Solveig Haugen, Arthur Rasmussen, Helga Hansen, Katinka Gregersen, Jakobine Johansen, Edvin Berg, Laura Antonsen, Margit Thomassen og Bjarne Berg.

 

Buksnes midt på 1930-tallet

Fra venstre: Tjenestejente Antona, g. Linchausen på Andenes, Karl Albin Johansen, Ottar Berg (foran), Martin Ottosen og Mathilde Celius med Signe Berg på fanget.

 

 

Medby sist på 1940-tallet

Fra venstre: Milly Haugen, Anny Samuelsen, Inger Marie Johansen, Odd Hansen og Gudrun Medby med sønnen Arne Arnstein. Foran fra venstre: Sønn av Ida Pettersen, Astrid Wiik, Sture Medby og Per Olav Medby.

 

På Medby rundt 1950 - foran huset til Ove Pettersen

Fra venstre: Oddbjørg Pettersen med Anne? Olsen på armen, Svanhild Olsen med Arnhild Olsen foran seg, Kåre Pettersen og Usikker.

 

 

Medby på slutten av 1940-tallet

Under, fra venstre: Anny Samuelsen, Inger Marie g. Åsen og Sture Medby. Over, fra venstre: Astrid Wiik, Odd Hansen og Gudrun Medby. På toppen: Per Olav Medby.

 

 

 

Sigurd Samuelsen med ektefelle

 

 

 

Eikefjelldalen mot slutten av 1930-tallet - skitur til "Finngammen"

Fra venstre: Inger Marie Johansen, Jon Øygård, Alfrido Melbøe, Margit Haug, Ruth Aleksandersen, Alise Aleksandersen, Bjarne Andersen (Voll), Magnor Melbøe, Bjarne Jakobsen, Arne Jakobsen, Karl Albin Johansen og Aksel Aleksandersen.

 

Skitur til Strandland i 1938

Fra venstre: Ruth Aleksandersen, Bjarne Jakobsen, Haldis Aleksandersen, Edmund Haug, Margit Haug, Norveig Bakken, Sollaug Haugen, Jon Øygård, Bjarne Andersen (Voll), Inger Marie Johansen, Harry Larsen, Einar Aleksandersen, Karl Albin Johansen og Arne Jakobsen.

 

Buksnes i første halvdel av 1940-tallet

Til venstre: Oddmund Berntsen med kona Judith f. Samuelsen foran. Det andre paret er Alf Nilsen med kona Anny f. Samuelsen foran.

 

 

 

 

Buksnes mot slutten av 1940-tallet - på Slettmarken

Fra venstre: Reidar Haugen, Signe Berg, Hans Endresen, Hjørdis Samuelsen, Magnor Melbøe, Arnbjørg Aleksandersen, Arne Jakobsen, Inger Marie Johansen, Harry Larsen og Sollaug Haugen.

 

 

17. mai på Buksnes rett etter andre verdenskrig

Fra venstre (slavisk): Einar Endresen, Albertine Samuelsen (foran), Magnor Melbøe, Helmer Antonsen, Inga Johansen, Karl Johan Paulsen (foran), Edvin Berg, Laura Antonsen, Anny ??, Usikker (bakerst), Sigurd Samuelsen (foran), Solveig Haugen, Hedvig Simonsen, Usikker unge foran, Reidar Haugen, Obert Haugen, Signe Melbøe (unge foran), Hjørdis Samuelsen, Alise Aleksandersen (delvis skjult bakerst), Arnbjørg Aleksandersen, Harry Larsen med hatt, Malie Melbøe, Paul Paulsen (helt foran), Signe Berg, Aud Lind og Usikker med hatt.

 

 

Lærer fra Buksnes

Marianne Svendsen Berg fra Bjørnskinn (gift med Edvin Berg).

 

 

 

 

Lærer ved Strandland skole

Kåre Rinnan.

 

 

 

 

Lærer på Strandland skole

Martha Berge.

 

 

 

 

Buksnes rundt 1947

Sigurd Samuelsen.

 

 

 

 

Fra Buksnes

Sollaug Haugen.

 

 

 

Fra Strandland - datter av Hermann Haug

Margit Haug.

 

 

 

Fra Skjolde-traktene

Erna Hansen.

 

 

 

Fra Buksnes

Haldis Aleksandersen.

 

 

 

 

Fra Buksnes

Arnbjørg Aleksandersen.

 

 

 

Medby mot slutten av 1940-tallet

Brødrene Arne, Sture og Per Olav Medby.

 

 

 

Fra Buksnes

Alise Aleksandersen.

 

 

 

Friluftskar fra Forfjorden

Ragnar Nilsen ble gift med Alise Aleksandersen.

 

 

 

Buksnes på slutten av 1940-tallet

Fra venstre: Herdis Endresen, Sollaug Haugen, Inger Marie Johansen, Harry Larsen, Haldis Aleksandersen og Anny Samuelsen.

 

Tilbake til startsiden Tilbake til oversikten