Tilbake til startsiden Sørdelen av Åknes, sett fra havna.

Fotogalleri fra skolen på Åknes

Innsamling, delvis digitalisering og tilrettelegging: Idar Nilssen.

Aktuelt fra distriktet

 Åknes krets

Foto utlånt fra Jarle Hansen, John Svenning, Eli Nordjord Hætta og Asbjørn Aune.

   

Lærer Kristian Evjen med elever i 1932-34

De tre fremst: Harald Olsen (Haugen), Lærer Kristian Evjen og Armand Iversen. Jenterekka: Åshild Uhre, ukjent, Birgit Jakobsen, Olaug Nilsen, Bodil Tollefsen, Helmine Tollefsen, Reidun Jakobsen og Augusta Hansen. Stående: Asmund Tollefsen, Einar Nilsen, Johan Nilsen, Arvid Olsen, Adelstein Pleym og Åsmund Rasch. Foto utlånt fra Jarle Hansen.

 

Skoleutflukt til Sandhauan rundt 1930

Slavisk fra venstre: Roald Andersen, Persival Nilsen, Sverre Tollefsen, Asmund Haugen, Reidar Aronsen, Gustav Uhre, Ingrid Olsen, Harald Pettersen, Thelma Nilsen, Grethe Haugen, Arnulf Andreassen, Hermand Uhre, Dagny Haugen, Karl Kristoffersen, Gunvor Nilsen, Erling Jakobsen, Bergljot Kristoffersen, Aagoth Andreassen, Annie Aronsen, Klara Pettersen, Roselle Pettersen, Gerda Aronsen, Åshild Uhre og Helga Hansen fra Saura. Foto utlånt fra Jarle Hansen.

 

Sommerutflukt til Sandhauan rundt 1930

Er det noen som vet hvem som er på bildet? Ta kontakt!! Foto utlånt fra Jarle Hansen.

 

Åknes skole 1947

Stående fra venstre: Irene Jakobsen, Synnøve Pettersen, Randi Nordjord, Eldbjørg Hagen, Unn Nyheim, Åse Alpøy, Karin Nilsen, Solveig Olsen, Per Nordjord, Karstein Tollefsen, Jarle Hansen og Laurits Larsen. Sittende fra venstre: Gunnar Nilsen, Adelstein Lund, Ukjent, Bjørn Kristoffersen, Egil Tollefsen, Ukjent, Kjell Hansen og Halvard Nilsen.

 

Åknes skole 1948

Fra venstre: Kjellrun Hagen, Solveig Olsen, Liv Aronsen, Randi Nordjord, Unn Nyheim, Karin Nilsen, John Svenning, Per Nordjord, Hallvard Nilsen, Laurits Larsen, Kjell Hansen, Jarle Hansen og Karstein Nordhaug. Foto utlånt av John Svenning.

 

Åknes skole i 1948

Fra venstre stående: Solveig Olsen, Kjellrun Hagen, Karin Nilsen, Randi Nordjord, Karstein Nordhaug, John Svenning, Per Nordjord, Kjell Hansen og Laurits Larsen. Sittende: Liv Aronsen, Jarle Hansen og Unn Nyheim. Opp/ned: Hallvard Nilsen. Foto utlånt av John Svenning.

 

Åknes i 1961

17. maitoget. Flaggbæreren var Jan Håkon Haukland. Foto utlånt av Eli Nordjord Hætta.

 

På skeiseisen

Fra venstre: Svein Erling Jakobsen, Willy Jørgensen, Odd Arne Haukland, Dag Ivar Lund, Gunnar Nilsen, Liv Larsen, Eli Nordjord og Adelstein Lund. Foto: Asbjørn Aune.

 

Klassetur til Maurnes

På besøk hos foreldrene til lærer Asbjørn Aune. Poden helt til venstre er Steinar Løkke Nielsen fra Maurnes. De andre er fra venstre: Svein Erling Jacobsen, Jan Håkon Haukland, Eli Nordjord, Sissi Aune (søster til læreren) og Gunnhild Aune (mor til læreren) Sissel Aune, den fjerde eleven i småskolen var ikke med på bildet. Foto: Asbjørn Aune.

 

Åknes skole

Foto utlånt av Eli Nordjord Hætta.

 

Alle elevene samlet på midten av1950-tallet

Foran fra venstre: Willy Jørgensen, Svein Erling Jacobsen, Jan Håkon Haukland og Nils Anton Olsen. Bak fra venstre: Martha Marie Andreassen, Gunnar Nilsen, Dag Ivar Lund, Liv Larsen, Adelstein Lund, Elin Andreassen,Odd Arne Haukland og Eva Berg. Stående i midten: Sissel Aune i kjole og Eli Nordjord i stripet jumper og mørkt skjørt. Foto utlånt fra Asbjørn Aune.

 

Klassetur til Kleiva landbruksskole

Klassetur til landbruksskolen sammen med Erna og Asbjørn Aune. Sistnevnte var lærer ved Åknes skole. Bak fra venstre: Adelstein Lund, Liv Larsen, Erna Aune, Asbjørn Aune. I midten fra venstre:Odd Arne Haukland, Eva Berg, Elin Andreassen, Gunnar Nilsen. Foran f.v.: Willy Jørgensen, Nils Anton Olsen,Martha Marie Andreassen, Dag Ivar Lund. Foto utlånt fra Asbjørn Aune.

 

Grønnsakhagen hos Odd Arne Haukland på Haugen i 1956

Svein Erling Jacobsen til venstre og Odd Arne Haukland til høyre. Det er høsting av grønnsaker og blomster i Odd Arne sin 4-H-hage. Foto: Asbjørn Aune.

 

Høsting av grønnsaker på Sørmela i 1956

Willy Jørgensen, Sørmela, under innhøsting av grønnsaker i 4-H-hagen. Foto: Asbjørn Aune.

 

Sørmela i 1956 - i bakgrunnen fjøset og huset på Solheim

Martha Marie Andreassen og Elin Andreassen, Sørmela, høster grønnsaker i 4-H-hagen deres. Foto: Asbjørn Aune.

 

Grønnsakhøsting i 1956 - i bakgrunnen Litjestua på Høgra.

Eli Nordjord, Åknes. Høsting av grønnsaker i 4-H-hagen. Mot høyre i bakgrunnen skimtes muren etter Rønning-fjøset. Foto: Asbjørn Aune.

 

 

Grønnsakutstilling i 1956 på Åknes skole

Fra venstre: Elin Andreassen, Martha Marie Andreassen og Eli Nordjord. Kjell Tore Nilsen er tilskuer. Det er den årlige høstfesten i 4-H-klubben med utstilling av 4-H-oppgaver. Dette året var grønnsaker temaet. Foto: Asbjørn Aune.

 

Skogplanting ved Norddalselva rundt 1956-57

Fra venstre: Eli Nordjord, Odd Arne Haukland, Kjell Tore Nilsen, Leif Kristian Jentoft (litt usikkerhet her, men Leif Kristian og Kjell Tore var på samme alder ), Jan Håkon Haukland, den neste er usikker, Elin Andreassen, Sissel Aune, Martha Marie Andreassen bak Sissel. Lengst til høyre står Dag Ivar Lund og foran han står Nils Anton Olsen. Foto: Asbjørn Aune.

 

Skogplanting ved Norddalselva rundt 1956-57

Furuene som ble plantet har vokst seg store nå.

 

Tilbake til startsiden  Tilbake til oversikten