Tekstboks: Lokale stedsnavn i Forfjord, g.nr 15. Alfabetisk rekkefølge.
Tilbake til Andøy
Nr Navn                                                Vann og fjelltopper har høyden over havet angitt i parentes. Beliggenhet Kartref. UTM:    Ikke eksakt! For elver og vatn er utløpet angitt. Øvrig omtale – navneopphav m.m.
1 Andersbetinden (786) Finnseterdalen 33W 533641-7636678 Sørøst av Finnsetervatnet.
2 Andre (Øvre) Bjørn-hammaren  Gårdsfjellet Nordjorda   Ovenfor østdel av brnr. 3. 
3 Andre Kollaksla Bjørnlitinden 33 W 527796 7637224 Framspring på brekket mot Langvasslia, Under Tredje Kollaksla.
4 Angelhøllet Gårdselva 33 W 527599 7635880 Kulp ca midtveis i elva. (Angel = personn.)
5 Antonholmen Langvatnet 33 W 527983 7638133 Markert holme på østsiden nord for Storura.
6 Austerhøystakken  Knurren   Nordvestsiden av Knurren. Tidligere slåtteteig. Nevnt i 1853.
7 Austerhøystakkmyra Knurren   Nordvestsiden av Knurren. Myra vest fra Reingjerdemyra. Nedenfor Austerhøystakken.
8 Bergan Bjørnlitinden   Østsiden av Kollaksla (nederste). Dette var stup man måtte passe seg for ved jaging av husdyr.
9 Bjørnehiet Gårdsdalen   Nordøst i Gårdsdalen.
10 Bjørnhammaren  Gårdsfjellet Nordjorda   Ovenfor østdel av brnr. 3.
11 Bjørnlia  Bjørnlia    Vestre del av lia under Bjørnlidalen, ned til Bjørnlisletta.
12 Bjørnlibekken  Bjørnlia   Bekk fra Bjørnlidalen til Gårdselva.
13 Bjørnlidalen  Bjørnlidalen   Dalsøkk mellom Bjørnlitinden og Raptinden.
14 Bjørnlihøllet Gårdselva   Kulp nedenfor Bjørnlimyra.
15 Bjørnlimyra      Myrområdet nedenfor Bjørnlia og vestre del av Bjørnlitinden.
16 Bjørnlitinden (555)   33 W 527387 7637591 Fjellet øst for Bjørnlidalen.
17 Bjørnlisletta Bjørnlimyra   Slette i fjellfoten under Bj.lia. Tidligere utslått. 
18 Bjørnlislåtta     Brukt i 1853. Trolig det samme som Bjørnlisletta, men kan gjelde et større område.
19 Blomskrea     Brukt i 1853.
20 Blomlia Gårdsfjellet   Nedenfor Maren Jensa-steinen.
21 Blåberget  (351) Forfjorddalen 33 W 529694 7630670 Markert framstikkende bergknaus på østsiden av Forfjorddalen.
22 Blåtinden     Brukt i 1853,
23 Blåura Gårdsfjellet   Mellom Vollronna og Gårdsdalen.
24 Breifjellet (729) Myrlandsdalen 33 W 531893 7635984 Fjellet mellom Finnseterdalen og Durmålsdalen
25 Breinesgrunnan  Forfjorden 33 W 524259 7635948 Grunne litt øst av Breineset (Medby grense).
26 Breinesleira  Forfjorden 33 W 524370 7636259 Fjæra øst av Breineset. I grense Medby/Forfjord.
27 Breitinden (764) Lovikdalen 33 W 532766 7639307 Mellom Eikefjelldalen og Finnseterdalen. Øst for Finnsetertinden.
28 Buskerøtene  Gårdselva 33 W 528328 7636520 Mellom utløpene av Langvasselva og Eideselva 
29 Buskholmen  Gårdselva   Holme i utløpsområdet av Gårdselva.
30 Bureisningsveien     Fra Tverrelva til Langvasselva (dagens kommunevei).
31 Båsan  Trolldalen   ”Båser” mellom en rekke framstikkende berg opp mot Bjørnlidalen.
32 Båsan  Gårdsfjellet   ”Båser” mellom to fremstikkende berg ovenfor Storlia.
33 Dalhøgda  Forfjorddalen 33 W 529027 7627937 Vannskillet mellom Forfjord og Reinstad/Eidbukt.
34 Dallia  Gårdsdalen   Lia fra dalbunnen mot Innerheia
35 Djupstøet  Trollosneset??    
36 Durmålsdalen Myrlandsdalen, østsiden   Dalen mellom Finnsetertinden og Durmålstinden, Angir sola sin posisjon ved durmål.
37 Durmålsholen Myrlandsdalen, østsiden 33 W 530970 7635214 Markert og utstrakt forhøyning foran Durmålsdalen.
38 Durmålstinden (883) Myrlandsdalen, østsiden  33 W 533274 7634423 Fjellet sør fra Durmålsdalen
39 Durmålsvatnet (416) Durmålsdalen 33 W 532616 7635166 Sørøst innerst i dalen
40 Dørhollet Finnseterdalen 33 W 532681 7636269 Åpningen mellom Lilletinden og lia på sørsiden.
41 Eidesbakkan Myrlandsdalen 33 W 530223 7635269  Stigningen inn i dalens nordende på vestsiden (33 W 530223 7635269).  Benevnes også som bakken opp til Myrlandskaret (33 W 531715 7633666).
42 Eideselva (utløp) Myrlandsdalen 33 W 528284 7636390 Start på Lysmyran, utløp til Gårdselva. Drenerer også Knurrvatnet og Durmålsvatnet.
43 Eideshólen  Reingjerdemyran 33 W 528403 7635685 Forhøyning nord av Knurren ved Reingjerdemyran.
44 Einhammaren  Gårdsfjellet   Foreløpig: Ovenfor Nordjorda/Sørjorda
45 Elvekjeften Langvatnet 33 W 528163 7637285 Utløpet av Langvatnet.
46 Elvesletta  Sørjorda Bruksnavn 33 W 526445 7635685 Nederst på Nedre Sørjorda.
47 Feheia      Nevnt i 1853 som utslåtteteig.
48 Feliheia Gårdsfjellet  Sørjorda   Utflating over Felia.
49 Felia  Gårdsfjellet  Sørjorda   Opp fra brnr. 2, mellom Mellarabben og Vollronna.
50 Felifoten  Gårdsfjellet  Sørjorda   Under Felia.
51 Felirona Gårdsfjellet  Sørjorda    
52 Finn Jonsa-bekken (utløp) Forfjorddalen 33 W 528936 7632458 Bekk fra Knurren, utløp til Forfjordelva ved Finnjonsajorda.
53 Finn Jonsa-jorda  Forfjorddalen 33 W 528921 7632521 Nordvest av Blåberget, 4 km opp langs Forfjordelva. Husmannsplass rundt 1865.
54 Finneset  Forfjordbotn 33 W 526923 7634193 Markert nes med tufter etter gammel sjøsamisk bosetting/aktivitet.
55 Finngammen  Forfjorddalen 33 W 529339 7631530 Område med gammetuft i nordvestlig retning fra Blåberget. Trolig husmannsplass før 1865.
56 Finnskjeggmyra        
57 Finnsæterelva (utløp) Finnsætervatnet > Buskerøtn  33 W 528328 7636526 Utløpselva fra Finnseterelva til Gårdselva ved Holman.
58 Finnsæterholen   33 W 529533 7636937 Terrengforhøyning (morene) på sørsiden av Finnseterelva tvers av Ressmålsholen.
59 Finnsæterholman  Finnsæterelva 33 W 529985 7637274 Svingete og stilleflytende parti av hovedelva nedenfor Lovikelva sitt utløp.Nevnt i 1853 som slåtteteig.
60 Finnsæterskaret Finnseterdalen 33 W 533789 7637805 Vannskille bakerst i dalen mot Finnseter.
61 Finnsætertindan (601) Finnseterdalen 33 W 531601 7637976 Fjellet på nordsiden av Finnseterdalen.
62 Finnsetertjønna Finnseterdalen 33 W 533124 7637220 Sørøst av Finnsetervatnet.
63 Finnsætervatnet  (284) Finnseterdalen 33 W 531883 7637333 Vatn i Finnseterdalen.
64 Fjorden Forfjorden   Innerste del av Forfjorden. Sørøstover fra Langneset.
65 Fjordelva  (Forfjordelva) (utløp) Forfjorddalen 33 W 527774 7633824 Elv i Forfjorddalen som går fra Dalhøgda på grensa til Eibukta og  ned til sjøen i Fordjorden. Er også grense mellom Andøy og Sortland.
66 Fjordelvbrua    33 W 527570 7634148 Riksveibrua over Forfjordelva, bygd ca 1956.
67 Flatbergan  Gårdsfjellet   Berg vest for Storrabbtinden.
68 Forahólen    33 W 527687 7635204 Øst for Storholen, moreneavsetning. Grustak.
69 Forfjordbotn Forfjorden   Bukta mellom Naustneset og Laksholmneset.
70 Forfjorddalen      Dalføret mellom Blåberget og Reinstad/Eidbukt.
71 Forfjordelva (utløp) Forfjorddalen 33 W 527774 7633824 Fra vannskillet mot Reinstad/Eidbukt til Forfjordbotn.
72 Forfjorden      Østover fra rett linje Fornesøyra til østkant Roksøyfjorden ved "Øykalvan".
73 Forfjord Bruksnavn brnr 2   Tilsvarer Sørjorda øvre. Av "forra".
74 Forsen  Trolldalen 33 W 526522 7638256 Innløpselva til Trollvatnet.
75 Fuglesteinen     Litt vest Kollaksla nedenfor fjellfoten på brnr. 21. (Betegnelse i 1853). Senere kalt Ørnsteinen. 
76 Første Bjørnhammaren  Gårdsfjellet   Trolig Bjørnhammaren. Ovenfor østdel av brnr. 3.
77 Gammelgården      Fra Storbekken til Tverrelva.
78 Gansmohammaren     Brukt i 1853. Trolig etter lensmann Gansmo, som deltok i utskiftningen på statens (Buksnesfjordens) vegne.
79 Garnsettan Forfjordbotn 33 W 525887 7634362 Fiskeplass tvers av og i innerkant av Langneset.
80 Grasneset Finnsætervatnet    Grasvokst nes på nordsiden av Finnsætervatnet.
81 Gropen(e)   33 W 528488 7636326 Sørsiden av Finnseterelva, munner ut ovenfor svingen.
82 Gullhammaren     Sørøst av Molfordalsronna. (Brukt i 1853)
83 Gårdsdalen      Mellom Innerheia og Raptinden.
84 Gårdselva      Fra utløp av Finnseterelva til sjøen.
85 Gårdsfjellet Gammelgården   Fjellstrekningen mellom Medbydalen og Gårdsdalen heter Innerheia. Den delen av fjellet som vender mot bebyggelsen i Forfjorden benevnes fra gammelt av som Gårdsfjellet.
86 Gårdsgrunnen Gammelgården 33 W 526260 7635796 Lokal betegnelse på gårdshaugen.
87 Hammaren Bjørnlitinden 33 W 527629 7637191 Hammer (bergknaus) rett vest av Tredje kollaksla.
88 Heibryn Gårdsfjellet 33 W 525225 7637196 Den øverste delen av fjellet, som sees mot himmelen fra Gammelgården, kalles Heibryn(en).
89 Heimerhågan  Stråmyra  33 W 526821 7635800 Torvteiger øst for Tverrelva.
90 Holla  Forfjorddalen   Under fjellfoten mellom Tjærebrenna og Totindelva. 
91 Holla Myran Gårdsfjellet 33 W 524807 7636502 Ovenfor brnr. 10. Et søkk i fjellfoten. 
92 Holla Knurren 33 W 529225 7634863 Lite dalsøkk nordvest over Knurrdalen.
93 Holman Finnseterelva 33 W 528375 7636525 Ved utløpet av Finnseterelva. Området ligger ovenfor Buskerøtene i Gårdselva.
94 Hovudgalsmyra    33 W 527178 7634684 Trolig myra ved Elvesletten, ved utløpet av Gårdselva.
95 Huldersteinen  Myran 33 W 524415 7636386 Stein ved sjøen ved grensen til Medby. (På Medby!!!)
96 Huldhammaren  Gårdsfjellet Myran??   Nevnt i 1853.
97 Hysholla   33 W 524680 7635549 Fiskeplass ut av Trollosneset, også kalt Kobbesteindjupta.
98 Høgfjellet  Innerheia 33 W 525610 7637500 Innerheia over Heibryn.
99 Høybakken  Myran  33 W 524551 7636434 Bruksnavn
100 Indrejorden     Brukt i 1853, tilsvarer Sørjorda.
101 Innerheia (772)   33 W 525823 7637464 Fjellpartiet mellom Medbydalen og Gårdsdalen.
102 Innerhågen 33 W 527288 7635920 Torvteiger fra Gårdselva og opp til kommunal vei under Raptinden. Øst for Heimerhågen.
103 Innerskreda Gårdsfjellet   Samme som Nyskreda. Skrådd østover fra Blomlia.
104 Innerjorda  Bruksnavn brnr. 1 33 W 526068 7635969 Sørjorda øvre.
105 Innerleira   33 W 525870 7635564 Fjæra øst for Naustneset.
106 Innerøyra  Forfjorden 33 W 525811 7635441 Overflødd holme mellom Kruna og Naustneset.
107 Isbergan (835) Istindan Forfjorddalen 33 W 531336 7630116 Nordvendt fjellkam i Forfjorddalen som i nordvest munner ut i Blåberget.
108 Isberget  Gårdsfjellet   Vest for Storlislåtta.
109 Jofinnbakkan  Breitinden 33 W 531858 7639913 Markert avrundet bakke sør av Eikefjelldalen.
110 Joura Breifjellet 33 W 530297 7635806 Nordsiden av inngang til Durmålsdalen
111 Kalv(v)alen     Nevnt i 1853 som slåtteteig.
112 Kalvskaret  Forfjorddalen 33 W 530934 7629574 Sørøst av Blåberget.
113 Kjellarskjåbakkan ??      
114 Kjerran Raptinden   Område i foten av Raptinden bevokst med krattskog (kjerr).
115 Kjerringa  Gårdsfjellet   Stein ovenfor Kjerringronna.
116 Kjerringrona  Gårdsfjellet    
117 Klevvensteinen Langvatnet   Stor stein med vertikal kløft i vatnet i nordenden av Storura, tvers av Antonholmen.
118 Knurrbekken (utløp) Knurren 33 W 527957 7633678 Bekk til Fjordelva i myra på nordvestsiden av Knurren.
119 Knurrdalen Knurren 33 W 529603 7634503 Dalsøkk nordøst i Knurren.
120 Knurren  Knurren 33 W 529803 7634020 Fjellet mellom Myrlandsdalen og Forfjorddalen. Etter fisken knurr!!! (Trolig??)
121 Knurrlia Knurren 33 W 529790 7633415 Fjellsiden fra Laskogen til Holla.
122 Knurrtinden (561) Knurren 33 W 529007 7634810 Nordligste topp på Knurren.
123 Knurrtjønna (35) Knurren 33 W 528210 7635425 Nord-nordvest av Knurren. Drenerer i Mikkelbekken.
124 Knurrvasselva (utløp) Knurren 33 W 530170 7635370 Utløpselva fra Knurrvatnet til Eideselva.
125 Knurrvatnet (321) Knurren  33 W 529710 7634555 Vatn i Knurrdalen.
126 Knurrveien Knurren 33 W 528885 7633618 Ferdselsvei i fjellfoten. Nevnt ved grense 83.
127 Knurryggen  Knurren   Fjellryggen sørover fra Knurrtinden (33 W 529007 7634810).
128 Kobbesteinan Trollosen 33 W 525351 7635850 Litt øst for Trollosen.
129 Kobbesteinan  Forfjordbotn 33 W 526251 7634282 Sørvest for Osan.
130 Kobbesteindjupta Forfjorden 33 W 524680 7635549 Ut av Trollosneset, også kalt Hysholla.
131 Kollaksla  Bjørnlitinden 33 W 527787 7637168 Kollaksla ligger i sørøst fra myra og opp.
132 Kollen  Bjørnlitinden 33 W 527787 7637168 Trolig annen betegnelse på Kollaksla.
133 Konstansetjønna   33 W 527656 7636010 Vest av Bjørnlibekken, på elvebrinken mot Gårdselva.
134 Kopparhammaren  Gårdsfjellet   Litt nord for Storlislåttronna.
135 Kringlevasshólen  Langvassdalen 33 W 527217 7638941 Langstrakt moreneavsetning fra Trollvasselva mot Kringelvatnet i Buksnesfjord (Gnr.18)
136 Kruna    33 W 525911 7635446 Overflødd holme vest for utløpet av Gårdselva og øst for Innerøra. 
137 Krøkebærhagen  Myran   Potetåker omgitt av krøkebær, derav krøkebærhagen. 
138 Kuvollbakkan      Trolig ovenfor brnr. 5
139 Kuvollen      Trolig ovenfor brnr. 5
140 Kvannsteinen      Kan komme av øresteinen (otolitten) hos torsk? Taggete stein. Ellers planten Kvann.
141 Kvannsteinrona      Kan komme av øresteinen (otolitten) hos torsk? Taggete stein. Ellers planten Kvann.
142 Kvigene  Forfjorden 33 W 526489 7634460 Nes i Forfjordbotn.
143 Kvildsteinen  Myrlandsdalen 33 W 530165 7635289 Markert stein på Eidesbakken, vest av Eideselva. Benevnt også som Kvilarsteinen.
144 Lae Forfjorddalen 33 W 528938 7633793 Nevnt  i 1853 som utslått. Se "Laskogen".
145 Laksholmen  Forfjorden 33 W 526041 7635260 Øy vest av Laksholmneset.
146 Laksholmneset  Forfjorden 33 W 526214 7635231 Neset mellom elvedeltaet og Langneset.
147 Langmyran   33 W 526433 7634765 Myrstrekning øst av Langneset
148 Langnesbukta  Forfjorden 33 W 526262 7634979 Bukta mellom Laksholmneset og Langneset.
149 Langnesøyra Forfjorden 33 W 526025 7634863 Delvis overflødd øy vest av Langneset.
150 Langneset  Forfjorden 33 W 526168 7634735 Neset sør for Laksholmneset.
151 Langnesryggen   33 W 526413 7634957 Rygg eller moreneavsetning ved sjøen i Langnesbukta.
152 Langrumpa  Naustneset 33 W 525622 7635647 "Utløpet" av Stortjønna.
153 Langvassdalen     Dalføre mellom Forfjorden og Buksnesfjorden.
154 Langvasslian Bjørnlitinden   Østsiden av Bjørnlitinden mot Langvassdalen
155 Langvassmyra Langvassdalen 33 W 528229 7637095 Myra sør for Langvatnet.
156 Langvatnet (utløp) (42) Langvassdalen 33 W 528155 7637245 Langstrakt vatn, ca. 1,7 km i nord/sør retning.
157 Laskogen  Forfjorddalen 33 W 528938 7633793 Område under Knurren nordvest av Tjærebrenna.
158 Lavland  Bruksnavn Myran 33 W 524584 7636427  
159 Lemmen  Forfjorddalen 33 W 530637 7631168 Platået under Totindholla.
160 Lia  Raptinden 33 W 526891 7636687 Under Gårdsdalen, øst for Tverrelva
161 Liggesteinen Under Finnsæterdalen   Tradisjonell overnattingsplass nordvest av og nedenfor Finnsæterdalen. Brukt av reindriftssamene og andre. En av flere.
162 Lillestranden  Myran 33 W 525424 7636112 Bruksnavn. Bruket i grensen mellom Myran og Gammelgården.
163 Litjedalen Lovikdalen 33 W 530327 7639095 Nordsiden av Lovikdalen. Øst for Ressmålsdalen.
164 Litlehólen  Langnesmyran 33 W 526844 7635082 Moreneavsetning øst for Langnesmyran.
165 Litjelva Utløpet av Gårdselva   Tørrlagt sidegren i sørlig retning ved utløpet av Gårdselva. Sør av Stokkholmen.
166 Litletinden (610) Finnsæterdalen 33 W 532761 7636656 Markert fjelltopp midt i dalen, sør av Finnsetervatnet.
167 Lilleura Langvassdalen 33 W 528059 7637588 Sørligste markerte ur ut i Langvatnet, vestsiden.
168 Lille Seljehaugen     Slåtteteig i 1853.
169 Lille Seljeskogen Raptinden 33 W 527443 7636565 I fjellfoten i vestkant av brnr. 18
170 Lomholmen Langvassdalen 33 W 527644 7638420 Øy i Langvatnet.
171 Lomtjønnene    33 W 527243 7634657 Samling av små myrhull sørvest av Storholen.
172 Lovikdalen   33 W 530549 7638218 Dalføre fra Ressmålsholen til Eikefjelldalen.
173 Lovikdalselva (utløp) Lovikdalen 33 W 530238 7637509 Bekk fra Jofinnbakken til Finnseterelva
174 Lysmyran  Myrlandsdalen 33 W 531257 7634287 Myrstrekningen i dalbotnen fra Durmålselva til stigningen mot Myrlandsskaret.
175 Lysmyrelvan  Myrlandsdalen   Bekker som drenerer til Eideselva.
176 Lyngrabben Bjørnlitinden 33 W 527886 7636994 Vest av Kollaksla.
177 Løyntinden (729) Breifjellet sørøst 33 W 532431 7635873 Rett nord av Durmålsvatnet.
178 Maren Jensa-steinen Gårdsfjellet   Øst for Flatbergan. Litt vest for Kjerringronna. Navnet kommer trolig av Maren Jensdatter, som døde i 1748. Hun var gift med Nils Mentzen og svigerdatter av Mentz Kristoffersen. Det sies at mer enn halvparten av dagens andværinger kan føre slekten tilbake til sistnevnte. 
179 Magervatnet (365 utløp) Lovikdalen, nordsiden. 33 W 530310 7639029 I dalsøkket (Litjedalen) øst for Ressmålsdalen.
180 Mebykollen Innerheia   Høyeste østligste punkt på Innerheia mot Gårdsdalen.
181 Mellaheia (700) Gårdsdalen 33 W 526267 7637612 Markert topp bakerst i dalen.
182 Mellomelvan     Brukt i 1853, slåtteteig.
183 Mellomrabben  Gårdsfjellet 33 W 526053 7636049 Øst for Storrabben.
184 Mellomronna Gårdsfjellet 33 W 526152 7636160 Mellom de opprinnelige bygselpartene Nordjorda og Sørjora. Opp av Mellomrabben.
185 Merretjorda Forfjorddalen 33 W 528797 7633963 Område nord for Laskogen. Utslått. Se også Mæritjorda.
186 Mikkelbekken (utløp)   33 W 527789 7635866 Bekk fra Knurrtjønna til Gårdselva
187 Minde Bruksnavn brnr. 3 33 W 525869 7635991 Nordjorda, vestre del løpenr.138a.
188 Molddalsronna Gårdsfjellet Myran 33 W 524791 7636626 Ronna øst for Skifteronna. Samme som Moldforronna.
189 Moldforrona  Gårdsfjellet Myran 33 W 524791 7636626 Ronna øst for Skifteronna.
190 Myran    33 W 524558 7636501 Myrlendt strekning fra Trollosen  og vestover.
191 Myrkvannto  Forfjorddalen 33 W 529523 7631493 Område under Knurryggen ved Blåberget. Også nevnt i 1853 som slåtteteig. Tvil om lokalisering!!
192 Myrlandsdalen  Knurren, østsiden   Dalføret mellom Forfjord og Myrland.
193 Myrlandseidet  Knurren, østsiden   Eidet gjennom Myrlandsdalen.
194 Myrlandskaret Myrlandsdalen 33 W 531715 7633666 Ra tvers over dalen som danner vannskille.
195 Mæritjorda  Forfjorddalen 33 W 528797 7633963 Utslåtteteig nord av Laskogen. (Merretjorda).
196 Nattmålskaret Forfjorddalen 33 W 531288 7630755 Mellom Istindan og Skartindan.
197 Naustneset    33 W 525657 7635639 Neset vest av elveutløpet. (Gårdselva).
198 Ner- Rismålsvatnet (utløp)(215) Ressmålsdalen 33 W 529557 7637951  
199 Nesset Sørjorda 33 W 526338 7635643 Første nes i brakkvannsona øst for fellestunet.
200 Nordjorda  Bygselpart  33 W 526165 7635924 Vestover fra fellestunet. Delt i Minde og Nordjorden. En av de to opprinnelige bygselpartene.
201 Nordjorden Bruksnavn brnr. 4 33 W 526158 7635913 Østre del av Nordjorda.
202 Normannsteinen Nordjorda 33 W 526065 7636056 Stein i fjellfoten under Storrabben.
203 Nyskreda  Gårdsfjellet   Skredområde ved Storrabben. Til tross for navnet har denne skreda rukket å gro igjen med vegetasjon.. 
204 Nye Nyskreda (2) Gårdsfjellet   Ligger opp av  Trollosen ved Flatberget.
205 Oldran  Sørjorda Gårdsfjellet 33 W 526584 7636082 Vest av Tverrelva. Øst av Vollronna. Skog av older (or).
206 Orrhammaren  Gårdsfjellet Nordjorda    Ovenfor brnr. 3 og 4. Vest for Flatbergan. (Trolig av orrfugl)
207 Orrhammarlia  Gårdsfjellet   Ved Orrhammaren
208 Osan  Forfjordbotn 33 W 526872 7634344 To markerte bekkeutløp (oser) mellom Finneset og Kvigene.
209 Osen  Nordjorda 33 W 525718 7635746 Vest av Smånessan.
210 Petrikkaosen = Petrekkaosen Nordjorda 33 W 525810 7635793 Os i østkanten av Smånessan . Osen var utløpet av Storbekken. Stedet ovenfor, Smånessan, var husmannsplass og osen er navnsatt etter Petrikke Anna Kristensdatter (1836-1924). Hun var  gift med den tjue år eldre Ole Andreas Jørgensen. Petrikke var datter av et sjøsamisk par som var bosatt i Buksnesfjorden. Hun og Ole Andreas bodde en tid på Andøya og på Buksnes før de ble husmenn på Smånessan.
211 Pila  Myran 33 W 524637 7636235 Bautastein. Har gitt navn til Pileteigen.
212 Pileteigen Myran 33 W 524727 7636257 Brnr. 10. Navn etter bautasteinen ”Pila”.
213 Ra ??      
214 Rabbtinden Raptinden (698)   33 W 527387 7637591 Toppen mellom Gårdsdalen og Bjørnlidalen.
215 Rapa  Raptinden 33 W 526953 7636958 Rasronne på sørsiden av Raptinden.
216 Reingjerdet  Knurren 33 W 529081 7635472 Nordsiden av Knurren. Trolig navnsetting på slutten av 1800-tallet etter at Jon Omma hadde reingjerde og boplass i området. Se "Reinjorda", brukt i 1853.
217 Reingjerdemyran   33 W 529044 7635642 Myrområdet nedenfor (nord for) Reingjerdet. Boplass Jon Omma Jonsen. 
218 Reinjordet     Brukt i 1853, trolig avgrenset del av "Reingjerde". Slåtteteig.
219 Rekfjæra Langnesbukta 33 W 526385 7634996 Fjæra i Langnesbukta.
220 Revhaugen   33 W 529565 7635859 Haug på myra på nordsiden av Knurren som ganske enkelt har fått navn etter Mikkel Rev. 
221 Revskolten    33 W 529565 7635859 Nevnt som utslåtteteig i 1853. Noen omtalte  Revhaugen som Revskolten eller Revholen.
222 Rikardhøllet Langvasselva 33 W 528313 7636944 Kulp ved torvuttak. Badeplass.
223 Risen (Ressen) Gårdsfjellet   Markert stein i fjellfoten vest av Tverrelva. Også omtalt som Ressen. Angir sola sin posisjon i ressmål, sett fra Gammelgården. (Gårdshaugen).
224 Risetjønna       
225 Rismålsdalen    33 W 529455 7638268 Øst av Ressmålsfjellet.
226 Rismålselva (utløp)   33 W 529972 7637420 Utløpselva til Finnsæterelva fra Ressmålsvatna.
227 Rismålsfjellet (494)   33 W 528833 7637851 Fjeller vest av Ressmålsdalen.
228 Rismålshólen  Lovikdalen 33 W 529267 7637448 Moreneavsetning under Ressmålsfjellet.
229 Rismålsvatnan  Ressmålsdalen   To vatn i dalen.
230 Rundberget  Gårdsfjellet Innerheia    Bergknaus vest av Vollronnskaret.
231 Rypholla Finnseterdalen 33 W 532381 7636449 Dalsøkk nedenfor Dørhollet.
232 Rølia     Nevnt i 1853 som utslåtteteig.
233 Røylia  Bjørnlia 33 W 527531 7637001 Østre del av Bjørnlia. Orrhøne ble ofte kalt ”røy”. Kan ha vært "Rølia" etter fargen på visnete bregner.
234 Røyrlia ? Ovf. Gammelgården ??    
235 Seljeskogen store Gårdsfjellet 33 W 527641 7636572 I fjellfoten vest av Bjørnlibekken.
236 Sjurshågen  Sørjorda nedre 33 W 526626 7635632 Forhøyning ovenfor Gårdselva utløp, vest av Tverrelva.
237 Sjøgraset  Nordjorda 33 W 526003 7635727 Dyrket mark under springflonivå.
238 Sjøveita  Petrekkaosen (trolig) 33 W 525822 7635701 Grøft gjennom leira for sjøsetting av ”Furfjord” rundt 1912.
239 Skardtindan (839) Forfjorddalen 33 W 532008 7631655 Nord av Nattmålskaret.
240 Skifta     Sørøst av Skifteronna. (Brukt i 1853).
241 Skifterabben  Myran Gårdsfjellet   Ved Skifterona. 
242 Skifterona  Myran Gårdsfjellet 33 W 524633 7636753 Utgjør grensen (skiftet) mellom g.nr. 15 og 16.
243 Skogspissen Gårdsfjellet   Nedenfor Maren-Jensasteinen
244 Skjåan = Gårdshaugen Gammelgården 33 W 526260 7635796 Etter utflyttingen fra fellestunet sto det igjen noen uthus på gårdshaugen. Gårdshaugen ble dermed kalt ”Skjåan”.
245 Skreda  Forfjorddalen   Område i Knurren. Nordvest for Holla.
246 Skrivartinden (890) Forfjorddalen 33 W 531579 7631194 Spiss fjelltopp nord av Totindan. Høyest i Andøy.
247 Sletta     Område i fjellfoten i søndre del av Myran.
248 Smånesan  Nordjorda 33 W 525792 7635850 Litt vest av Petrekkaosen, øst av Osen. Husmannsplassen litt opp fra Smånessan.
249 Småtindan Finnseterdalen 33 W 534100 7638214 Nord av Finnseterskaret.
250 Sommarfjøsvollen  Gammelgården (trolig)    
251 Stavlausbakkan      Slak stigning som kunne forseres uten staver.
252 Stokkholmen  Gårdselva 33 W 526301 7635557 Øy i brakkvannsonen utenfor elva.
253 Storbekken Nordjorda    Bekk gjennom brnr.3. Utløp i Petrekkaosen.
254 Storhólen    33 W 527417 7635083 Moreneavsetning på myra nordvest av Knurren.
255 Storstakken Forfjorddalen   Trolig sør av Laskogen, nord i Tjærebrenna. Utslått.
256 Storhøystakkmyra  Forfjorddalen   Trolig sør av Laskogen, nord av Tjærebrenna.
257 Storlia Gårdsfjellet   Ovenfor Trollosen
258 Storlislåtta Gårdsfjellet   Ovenfor Trollosen
259 Storlislåttrona  Gårdsfjellet   Ovenfor Trollosen
260 Storrabben  Gårdsfjellet   Ovenfor brnr. 3 og 6
261 Storrabb-rona  Gårdsfjellet   Ovenfor brnr. 3
262 Storrabbtinden Gårdsfjellet   Tinden ovenfor Storrabben- /ronna.
263 Storseljehaugen     Brukt i 1853. Slåtteteig.
264 Storskrea Knurren vestside   Brukt i 1853, trolig "Skrea".
265 Storsteinen  Sørjorda øvre   Stor stein i fjellfoten ovenfor br.nr. 2.
266 Storsteinen  Gårdselva   Stor stein i brakkvannsonen utenfor Gårdselva.
267 Stortjønna Naustneset 33 W 525637 7635672 I overkant av Naustneset. Sørvest av Osen.
268 Storura Langvassdalen 33 W 527887 7638015 Nordste markerte ur ut i Langvatnet, vestsiden.
269 Storveita  Gammelgården (Trolig)    
270 Storvollen  Bruksnavn Brnr. 5    
271 Storvollbakkan     Brukt i 1853. Trolig i grensa mellom Nordjorden og Sørjorden, i fjellfoten.
272 Strandåkeren  Gammelgården (Trolig)   Trolig nederst på brnr.6
273 Stråmyra Raptinden, nedenfor   Myrstrekning på brnr. 2 øst for Tverrelva.
274 Svarthammaren Gårdsfjellet   Mellom Flatbergan og Storlislåtta. (Lenger vest i 1853?)
275 Svarthammarlia Gårdsfjellet   Bekkefar øst av Storlislåtta
276 Svingen Bureisningsveien   Tidligere slakk sving ca 400 meter øst for Tverrelva.
277 Sør-Høgtinden  Langvassdalen, østsiden   Nord av Ressmålsdalen.
278 Sørjorda  Bygselpart   Østover fra fellestunet. Delt i øvre- og nedre. En av de to opprinnelige bygselpartene.
279 Sørjorda nedre Bygselpart løpenr. 137   Østover fra fellestunet. Nedre del.
280 Sørjorda øvre Bygselpart løpenr. 136   Østover fra fellestunet. Øvre del.
281 Tauskvannronna     Brukt i 1853.
282 Teingården Gårdselva   Nordligste elveløp i utløpet. Litt øst av Nesset. Plass for teine til fangst av laks.
283 Teltsteinen Finnsæterdalen   Markert stein ved sørvestenden av Finnsætervatnet. Vanlig teltplass.
284 Tjeldøra  Forfjordbotn 33 W 526813 7634297 Utenfor Osan i Forfjordbotn.
285 Tjeldøyra  Breineset 33 W 524399 7636185 Øst av Breineset.
286 Tjærebrenna  Forfjorddalen 33 W 528857 7633373 Ned fra fjellfoten Laskogen mot Holla.
287 Toknmyra  Knurren, nedenfor   Myr i nordkant av Knurren. (Av gjellene på fisk, toknan?)
288 Totindan (756 høyeste) Forfjorddalen   Gruppe med to topper ved Blåberget. Ikke relatert til klokkeslett!
289 Totindaksla Forfjorddalen 33 W 530246 7631304 Stigningen opp mot Lemmen under Totindholla.
290 Totindelva  Forfjorddalen   Bekk fra Totindholla til Forfjordelva ovenfor Finnjonsabekken.
291 Totindholla Forfjorddalen 33 W 530566 7631143 Dalsøkk under Totindan.
292 Totindmyra Forfjorddalen   Myra under Totindan.
293 Tredje Kollaksla Bjørnlitinden 33 W 527671 7637242 Framspring på brekket mot Langvasslia, rett øst av Hammaren.
294 Tretindaksla Forfjorddalen   Aksla sør for Tretindan.
295 Tretindan  Forfjorddalen   Gruppe med tre topper sør av Kalvskardet. Ikke relatert til klokkeslett!
296 Tretteskogen =Tetteskogen ?? Forfjorddalen   Sør av Blåberget. Av tettegras???  Men mest trolig etter eiendomskonflikt Forfjord/Reinstad. (Trette??)
297 Trolldalen Langvassdalen   Dalsøkk på nordsiden av Bjørnlidalen og på vestsiden av Langvassdalen.
298 Trolldalsaksla Langvassdalen Trolldalen 33 W 527158 7638152 Ra fra Bjørnlitinden ned mot Trolldalen.
299 Trollosen  Myran 33 W 525325 7635988 Osen øst for Trollosneset.
300 Trollosneset  Myran 33 W 525247 7635936 Markert nes mellom Naustneset og Breineset
301 Trollvasselva (utløp) Langvassdalen 33 W 527498 7638664 Utløpselva fra Trollvatnet til Langvatnet.
302 Trollvassmyra  Langvassdalen 33 W 527045 7638523 Myrstrekning nedenfor Trolldalen.
303 Trollvatnet (utløp)(140) Langvassdalen Trolldalen 33 W 526690 7638449 Vatn i Trolldalen.
304 Tverrelva (utløp) Gårdsdalen 33 W 526650 7635563 Bekk fra Gårdsdalen til Gårdselva ved utløp.
305 Tytebærberget  Raptinden 33 W 526886 7636522 I Lia, under Gårdsdalen, øst for Tverrelva.
306 Tømmerneset  Forfjordbotn 33 W 527304 7634028 Nes i brakkvannsområdet på nordsiden av Forfjordelva utløp.
307 Ungsmalsteinan  Forfjordbotn   Trolig neset mellom Kvigene og Langneset. Opphav "(G)jømmer" > Jømran?
308 Ura  Gårdsdalen 33 W 526607 7636829 Ur i dalbotnen.
309 Ura  Langnesbukta 33 W 526309 7634972 Havbotn nord av Langnesøyra.
310 Varden Innerheia   Ca 3 meter høy varde sør av Mebykollen. Laget rundt 1920 av Johannes Jørgensen og Henry Nilsen. Synlig fra Gammelgården.
311 Vedneset  Forfjordbotn 33 W 526923 7634193 Nyere betegnelse på Finneset.
312 Vertjønna  Langnesmyra   På myra ved Litjeholen.
313 Vikryggen ??      
314 Vollan  Gårdsfjellet   Område fra Tverrelva til Storabben langs fjellefoten. 
315 Vollrona  Innerheia   Utrast ronne vest av Tverrelva.
316 Vollronskaret  Innerheia   Skaret over toppen av Vollronna.
317 Ytterjorda     Nordjorda i 1853.
318 Ytterleira   33 W 525594 7635527 Fjæra vest av Naustneset.
319 Ytterøyra Forfjorden 33 W 525534 7635487 Holme vest av Naustneset.
320 Øra Gammelgården   Liten holme nedenfor bruk nr 2. Jfr. Martin B. Pedersen
321 Øver-Rismålsvatnet utløp (221) Ressmålsdalen 33 W 529519 7638353  
Tekstboks: Ronnene (de største) i rekkefølge østover fra grensen mot Medby til Gårdsdalen:
Skifteronna (grensa)
Molddalsronna (Moldforronna)
Storlislottronna
Nyskrea (2)
Nyskrea 
Kjerringrona
Storrabbronna
Mellarabbronna (Mellomronna)
Vollronna
Tekstboks: Slåtteteiger i utmarka, utlagt ved jordskiftet i 1853
Ytterjorda = Nordjorda = brnr. 3 og 4:
- Lille seljehaugen
- Storseljehaugen
- Mellomelvan
- Reinjorda
- Myrkvanto
- Finnsæterholman
Indrejorda = Sørjorda = brnr. 1 og 2:
- Bjørnlislåtta
- Kalvvalen
- Feheia
- Rølia
- Revskolten
- Østerhøystakken
- Storhøystakken
- Lae
- Tjærebrenna
Tilbake til Andøy
Tilbake til startsiden