Tilbake til Andøy

 

Selius Kristian Martin Jensen (1865 - -)

 

Tilbake til båtsiden

Selius Jensen.

 

 

Selius Kristian Martin Jensen blev født på gården Skjolde i Bjørnkinn i 1865. Med sin mor fulgte han 1 1/2 år gammel til Nordmela, og her 3 år gammel bortsatt til oppfostring hos den staute aktede gårdbruker, fisker og kommunemann Mikal M. Pedersen.

Jensen begyndte tidlig å drive sjøen, rodde til å begynne med vinterfiske på Saura i Dverberg og i Nyksund. I 1884 flyttet han til Bleik. Giftet sig i 1887 med Olufine Enoksen, Bleik. Han kom da i besiddelse av et lite gårdsbruk, som han fremdeles har (i 1938, :red. anm). Fiskeriet blev dog for ham hovednæringen, og i et halvt hundre år - vesentlig som høvedsmann - har han da året rundt drevet sjøen for Andenes og Bleik og fulgt godt med i de mange og store omlegninger av driften. Det kan nevnes at han var den første som anskaffet sig og drev dekket garnbåt under vinterfisket for Andenes.

Selius Jensen har vært sosialt interessert og en varm talsmann for opphjelp av distriktets næringsveier. Han har sterkt vært lagt beslag på i det kommunale liv. Her har han da også på en utmerket måte fylt sin plass, satte sig alltid inn i de foreliggende saker på en selvstendig og grundig måte.

Han var varamann 1899-01, representant 1902-07, formann 1908-16, repr. 1917-22, form. 1923, varaordfører 1924-25, repr. 1929-31, form. 1932-34 og repr. 1935-37.

Jensen har neppe ført konto over tapt arbeidsfortjeneste, utlegg til skyss, losji m. v. så det tid om annen økonomisk sett har gått likesom av sig selv.

For å komme til og fra fellesherredets møter på Dverberg og senere til og fra Andenes har han reist ialt - summarisk regnet - 20000 - tyve tusen kilometer.

Men har da Selius Jensen intet igjen for sitt store og oppofrende arbeid i kommunens tjeneste? Jo, han har nytt sine medborgeres tillit i en grad som ingen annen kommunens mann i Andenes, Dverberg og Bjørnskinn. Og det er sannelig ikke til å slå vrak på.