Tilbake til startsiden Oversikt over gravlagte - Dis Norge
Aktuelt fra distriktet

 

Andenes kirkegård

 

   
Tilbake til kirker Den gamle delen av Andenes kirkegård ligger nærmest kirken.  Den ble tatt i bruk rundt 1886. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Denne delen av kirkegården gikk gradvis ut av bruk rundt 1965, da den ble utvidet med den nye delen. Den eldste delen er delvis omkranset av en betongmur. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

  Noen gjenværende gravminner. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Den nye delen kom i 1965 og fikk inngang lenger øst. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Den nye delen med "gammelkirkegården" og kirken i bakgrunnen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Den nye delen sett fra vest med litt av muren rundt den gamle i forgrunnen.  Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Den gamle delen av kirkegården ble tatt i bruk rundt 1886.

Den nye delen av kirkegården kom i bruk i 1965.

Tilbake til startsiden