Tilbake til startsiden Fra den gamle kirkegården på Andenes. Foto: Idar Nilssen.

Oversikt over gravlagte - Dis Norge

Aktuelt fra distriktet

 

Andenes gamle kirkegård

 

   
Tilbake til kirker Andenes gamle kirkegård ligger med inngangen mot Falchsgt.  Den ble trolig tatt i bruk før reformasjonen, mens det stod en katolsk kirke der. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Kirkegården gikk trolig ut av bruk rundt 1893. Den er omgitt av en gammel gråsteinsmur som hevdes å gå minst tre og en halv meter ned i bakken. Man kan fortsatt ane omrisset av kirkene som har ligget midt på plassen. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Noen gjenværende gravminner. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

Jernkors. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

"Herunder hviler støvet av..."  Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

 

 

 

 

Konservator Harald Egenes Lund nevner i 1962 at på den gamle kirkegården skal det ha stått fire trekirker etter hverandre på samme tuft. Den siste kirken ble reist i 1734. Den gamle kirkegården ble nedlagt i 1890 og må da ha vært flere hundre år gammel...

Arkeolog Hein Bjerck uttalte i 1994 om kirkegården:

"På sørvestskråningen sørøst for Kiilgården, finner man det gamle kirkestedet på Andenes. Kirkegården er 28 x 54 meter stor og omgitt av et 1 meter bredt og nesten like høyt steingjerde.

Midt på kirkegården er det svake jordvoller som markerer selve kirketuften. Etter at kirken ble revet ca 1870, er flere graver anlagt i tuften, og her står flere gravstøtter. Midt i tuften er det en 5 x 10 m stor senkning som må markere en sammenstyrtet gravkjeller under kirkegulvet. Etter alt å dømme har det stått kirke her fra 1300-årene til slutten av 1800-årene. Inventaret fra kirken er nå utstilt i Tromsø museum og utgjør de beste delene av museets kirkesamling."

 

I et intervju i Dagbladet for en del år siden, skrevet av Kjell Fjørtoft, uttaler Kåre Blix:

"Eller tenk på den gamle kirkegården vår, sier mureren og sveiseren. - Den må være en arkeologisk gullgruve. Den siste ble gravlagt der i 1893, mens det på en av gravstøttene står meislet ut 1605. - Men den kan være eldre enn det, for det har levd folk lenge på Andenes.

Selv har Kåre Blix lagt grunnmurer til to hus som står tett ved steingjerdet til kirkegården. For å finne ut hvor langt ned i bakken gjerdet gikk, grov han seg stadig dypere ned. På 3,30 meter måtte han stoppe. Men ennå fortsatte gjerdet. Fyllmassen på yttersiden inneholdt en masse med beinknoker som ble samlet i en kasse. Men da den skulle graves ned inne på kirkegården, kom de bare noen centimeter under grastorva for kraniene lå helt oppe i dagen. Det er tydelig at det har stått en kirke der også. Men den ble revet, visstnok i 1875.

Folket på Andenes hadde et eget syn på presteskapet. De brukte kirken til å tørke garn i, og mente at slik skulle det være. Men det likte ikke prestene, og det ble et svare spetakkel. Og på grunn av det dårlige forholdet det etter hvert ble til presteskapet, brøt folk på Andenes ut av Kirken. Derfor er det i dag utrolig mange på stedet som tilhører andre trossamfunn enn Den norske kirke".

 
   

Karl Rasmus Dahle fra Stave har tydet skriften på de gamle gravminnene også på denne kirkegården. Sammen med Jarle Hansen fra Sørumsand har han laget en oversikt med omtale av den enkelte gravlagte på Andenes gamle kirkegård.

 

 

 

Jørgen Ditlev Osenbroch f. 8. 3.1853 d. 1.1.1881. Fødested: Haugnes. Bosted: Haugnes F: Johan David Osenbroch/Robertine Sofie Graa, gm Maren Karlsdatter.
 
Ottine Julie Heggelund f. 22. 7.1848 d. 11. 9.1872. Fødested: Stave. Bosted: Bleik. F: Mathias Pauli K. Heggelund/Gunvor Taraldsdatter. gm Jonas C. Jørgensen, Bleik - hans 1. kone.
 
Andor Jakobus f. 20.11.1865 d. 17. 2.1867. Fødested: Andenes. F: Kirkesanger Ingebrigt Olai Nielsen/Juliane Kristine Paulsen.
 
Gustav Helmer Andreassen f. 12. 3.1882 d 14.10.1883. F: Martinus Heggelund Andreassen/Petrine Martine Pedersdtr Paulsen.
 
I tillegg viser overleveringer fra etterkommere at Johan Lyder Pedersen f. 1806 på Bleik d. 16. 1.1866 på Skarstein gravlagt den 01. 7.1866  (innskripsjon på en stein i hjørnet på denne kirkegården var funnet av slekta for over 50 år siden). F: Peder Olsen/Beret K. Johansdtr Hitmøller.

 
Tilbake til startsiden Tilbake til kirker