Tilbake til startsiden

 

Korsholmen ved Risøyrenna, der arbeidsfolkene bodde under mudringen av renna rundt 1920. Foto: Idar Nilssen.

Årboka 2016 - Andøy Historielag

 

 

Tilbake til minnesmerker Årboka for Andøy 2016 er i salg.

Klikk på bildet for forstørrelse. Foto: Idar Nilssen.

Årboka er nå i salg hos Stokmarknes Aktietrykkeri / Stokmarknes Libris og på Busskiosken på Sortland.

I Andøy er den i salg hos Joker i Risøyhamn, Åse Servisesenter på Åse, Coop på Dverberg, Melastua Pub på Nordmela, Nærbutikken på Bleik og hos Andøy Bok og Papir på Andenes.

Den kan bestilles for tilsendelse på telefon 907 36 359 eller e-post:
andoyhistorielag@gmail.com
 

 

Årbok for Andøy 2016

Årets årbok er den tolvte i rekken av årbøker fra ”det nye historielaget”, og nummer femten totalt.
Innholdet dekker det meste av kommunen, kanskje med en overvekt mot nord.
Vi finner to artikler fra Andenes og to fra Bleik. Vi får stifte bekjentskap med de gamle skomakerne på Andenes, og handelsmennene der for rundt hundre år siden.
For Bleik sin del kan vi lese litt om utviklingen de siste hundre år - og vi finner autentisk materiale om bestrebelsene for å få havn der først på 1900-tallet.

Noen av de ”voksne” utflytterne har tatt penna fatt i år og har skrevet til årboka. Dette er viktig og etterlengtet stoff.

En av fortellingene skildrer stedet Risøyhamn gjennom krigsårene, en fortelling også etterkrigs-generasjonene vil kjenne seg igjen i.

Mens Andøy Energi feirer sitt 70-års jubileum, viser en artikkel i boka at man kanskje heller burde feire 75 år siden de første spadetakene med sikte på å bygge kraftstasjon.

Boka har i år omtrent samme antall artikler som i fjor, men antallet bilder er vesentlig større, opp mot 200. Mange klassebilder fra de nå nedlagte skolene gir oss gjensyn med godt over 500 navnsatte elever, lærere og andre.

Denne boka har med en del kirkehistorie - Frikirken i Skjoldehamn, kirken på Dverberg og Fornes kapell.
Det er vel ikke hver dag vi får oversikt over hester og deres eiere - Rolf Harald Jensen tok seg tid til å samle stoff om hestene på Åse, med navn på hestene og deres eiere.
Ut over dette er det mye annet interessant stoff som er leseverdig for de aller fleste.


 

Sittende styre:

 

Leder: Terje Vollan

 

Nestleder: Werner Johansen

 

Kasserer: Jannina Hanssen

 

Sekretær: Idar Nilssen

 

Styremedlem: May Torset

 

Styremedlem: Birgit Lund

 

Styremedlem: Kjersti Åshagen

Tekstbehandling/layout og produksjon:

Vara: Karl Rasmus Dahle

Idar Nilssen

Vara: Ole Konrad Pettersen

 

Vara: Kåre Myrvang

Bildebehandling:

 

Idar Nilssen

Revisorer:

 

Stein Ivar Johansen

Web-ansvarlig:

 

Kolbjørn Blix Dahle

Valgnemnd:

www.andoy-historielag.org

Oddbjørn Folden (leder)

 

Harald Pedersen

Laget har egen Facebookside

Tor Ivar Grav

 

 

E-post:

 

andoyhistorielag@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold

Forfatter

Forord

 

Innholdsfortegnelse

 

Torleif Berg Gansmoe

Arvid Gansmoe Lager

Gofoten Skomakerverksted på Stave

Dag Nordvoll

Skomakere på Andenes

Dag Nordvoll

Statslos Hilmar Oluf Vollan

Odd Pettersen

Risøyhamn 1940 - 1945

Vermunn Holme

Bleik gjennom 100 år

Wilhelm Aronsen

Et 75-års minne fra Lovikdalen

John Øygård

Folket på fjellgårdene

Johan Borgos

Havnekrav fra Bleik for mer enn hundre år siden

Idar Nilssen

Bilder fra Åse skole

Unni og Odd Furnes

Frikirken i Skjoldehamn

Etter Arne Nilsen

Fra Skjoldehamn Menighet

Arne Nilsen

Bilder fra Saura skole

Kjell Einar Vangen

Bilder fra Nordmela skole

Oddbjørg Husøy

Dverberg Menighetsråd 1922-1965

Magnus Nilsen

Gamle fangst og jaktmetoder

Inge E Johansen

Bilder fra Myre/Dverberg skole

Torbjørn Sollie

Bilder fra Bø skole

Per Paulsen

”Handelsmenn” for 100 år siden på Fiskenes, Haugnes og Andenes

Odd Pettersen

Bilder fra Bleik

Fotoarkivet på Bleik/Idar Nilssen

Bebyggelsen på Bleik tidlig på 1900-tallet

Idar Nilssen

Hester fra Åse og omegn

Rolf Harald Jensen

Fornes bedehuskapell 50 år

Oddbjørn Folden

Minne fra Øvereng på Myrland

Borghild Mikalsen

Retting av feil i bygdeboka bind 5 - Andenesbindet

Johan Borgos

Gamle bilder fra Andenes

Idar Nilssen

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden  

Tilbake til minnesmerker

Alle bautaer i Andøy>>

Minnebauta over Helmer Hanssen på Andenes

Minnebautaen på Andenes fra siste krig

Kongesteinen i Risøyhamn

Minnebauta over Helmer Hanssen i Bjørnskinn

Minnebautaen i Bjørnskinn fra siste krig

Minnebauta på Andenes over dikteren Hans Lind

Minnebauta på Dverberg fra siste krig

Minnebauta på Dverberg - Augustinus Sellevold

Fiskerbautaen - Dverberg

Byste av Torstein Pettersen Raaby - Dverberg

Bautaen på Vær-bakkan på Andenes

Brua ved Lanesskogen (Anderså-brua)