Aktuelt fra distriktet

Tilbake til startsiden

Vestsiden av Andøya med Bleiksøya og Måtinden lengst til venstre.

Fiskeplasser brukt av Åknesfolket

 

Tilbake til båter

Med-namn samlet av Eli Hætta.  Hjemmelsmenn: Hilberg Nordjord.

Redigert av Jarle Hansen.

Båter i Vesterålen - fotogalleri

 

 

Bakkan        Tilror vest av Haugen som rekk frå Fuggelskjæret til Revet. = Fuggelskjæret i Ragnvaldstua på Ra/Kråka i Daltinden

Bessfaren    Vest for Åknes. = Et hakk nordom Skjoldskaret unna Bulitinden/Kobbedalstinden mot Melakollen

Bjørnbakkan  Nord for skjæret Bjørnen. ( Nordenfor ligger Engelen) = Skagen på Gidseløya unna Bjørn/Gryta unna Orkleiva. ( Gryta er fjellborga på Grytøya i Troms).

Brakan        Seigarnsett nord om Anda fyr.

Brie             Tilror med navn etter fjellet Breituva på Hinnøya. = Lille-Orkleiva unna Melakollen/Første og andre tuva unna Børra.

Bua             Fiskeplass nordvest av Sørmela. = Butinden unna Orkleiva/Bleiksøya unna Børra.

Dalskallen   Fiskeplass utenfor Svindalen. 

Dasken        Fiskeplass vest av Åknes. = Kråka i Eliotstua på ”Rabben” /Bjørnskinntua mot Malakollen.

Egga            Nordvest av Sørmela. = Måtindsraua unna Børra/Egga på Kinnfjellet unna Orkleiva.

Eggbakken  Garnsett nord for Langnes.

Engelen      Juksaplass utom Sørmela. (Engelen er en tind på Hinnøya. Navnet er også brukt av ”Vestlendingan”)

Gryta unna Orkleiva – Engelen over Fuggelskjæret. (Det går visstnok ei egg sørover der ifra)

Grunneggbøen     Fiskeplass nord om Skarvhausen. Sjøen bryt over der fordi det er nokså grunt.

Grunnen     Fiskeplass vest av Haugen = Fuggelskjæret i stua på Haugbakkan (Stua er i dag revet) / Kråka i Geitliknausen.

Haustklakken       Langt vest av Haugen = Kråka i grønn slette nordom Trollhågen — Bleiksøya unna Børra

Honningen  Nordvest av Langnes

Hysegga      Fiskeplass vest av Haugen, innom Pallen = Fuggelskjæret i Ragnvaldstua på Ra — Skjoldskaraksla unna Dalfjellet.

Håbakkan    Tilror utenfor Tarran. Bare grunnbotn fra Håbakkan og innover.

    Stavemulen unna Børra i nord /Gryta bortimot Kinna i aust. ( Gryta er fjellborga på Grytøya i Troms).

Hågen         Fiskeplass nordvest av Sørmela = Skjellhågen mot Nattmonsholen / Fuggelskjæret i Nordklubben.

Kleiva         Flyndresett. = Orkleiva unna Melakollen / Fuggelskjæret mot Nordklubben.

Klubbeba    Kveiteplass mellom Nordklubben og Kråka = Sandflekk med tare omkring, sørvest av Nordklubben og sør mot Reppålen. Kråka i Bremnes

Laråsa         Fiskeplass utafor Lasteinen

Leia            Garnsett vest av Langnes

Mannen      Gammelt kveitvadsett = Nøsstrollet (på Nøssfjellet) unna Bøaksla / Storrevsneset i Orkleivfoten.

Mulba         Nordvest av Sørmela = Stavemulen unna Børra / Skjelhågen unna Orkleiva.

Nordbakkan         Nordvest av Sørmela = Måtindsraua unna Børra / Knovs på Kinnfjellet unna Orkleiva

Nordskallen Sør av Nordklubben = Fuggelskjæret unna Hornet / Fjøset hos Jentoft over Gammelgården.

Pallen         Vest av Haugen = Fuggelskjæret i Ragnvaldstua på Ra / Kråka i Bulitinden.

Revet          Grunne, seinotutlegg, nordvest av Åknes.

Silveita       Kveitvadsett og linesett vest av Langnes., nytta av Åknesfolk og andre.

Steinskallen         Garnsett vest av Langnes. 

Sørbakkan   Vest av Åknes = Børra i Nordklubben / Nordste Gisløystua i Øksnesaksla.

Tannaregga Fiskeplass vest av Bjørnen.

Tarrsnaget  Fiskeplass nær land ved innseglingsleia.

Tverrsettet Fiskeplass nordvest av Langnes. Garnet settes på tvers av vanlig strømretning.

Varpegga    Garnsett vest av Langnes.

Vaussen      Mellom Klo og Sørmela. Nokså grunt, sjøen bryt der. (Navnet kjem truleg av nedertysk vozt, fleirtal voztir = fiskemed på sjøen).

Vauskjæret i Holm / Gryta i Orkleiva (Gryta er fjellborga på Grytøya i Troms).

  

Tilbake til båter

Fiskeplassar frå Revsneset og utover:

Gamle-Mulba, Toppen, Kammaren, Resvær, Joklakken, Våren, Hausten (og ein namnlaus), Mannen, Råsa Skall-egga, Skallen, Laset, Hysegga, Brie. (Håløygminne 2/62)

Tilbake til startsiden